in ,

Genel Tekrar 4 (20 Soru)

 • Question of

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre; kurul toplantısının gündemi, yeri, günü ve saati kurul üyelerine toplantıdan en az kaç saat önce bildirilmelidir?

  • 6
  • 12
  • 24
  • 36
  • 48
 • Question of

  Asbest, biyolojik etkisi bakımından;
  I. İnert,
  II. Alerjik,
  III. Fibrojenik,
  IV. Kanserojen
  gruplarından hangilerine girer?

  • Yalnız III
  • Yalnız IV
  • II ve III
  • II ve IV
  • III ve IV
 • Question of

  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre insan naklinin yapıldığı eğimli galerilerde; eğim kaç dereceyi geçemez?

  • 10
  • 15
  • 18
  • 25
  • 45
 • Question of

  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre Taşıma yollarındaki hava içinde patlamaya neden olabilecek miktarda kömür tozu bulunan veya metan oranı yüzde kaçı geçen kömür ocaklarıyla kükürt tozu bulunan kükürt ocaklarında, elektrikli lokomotifler kullanılmaz?

  • % 0.1
  • % 0.2
  • % 0.3
  • % 1
  • % 2
 • Question of

  4857 sayılı iş kanuna göre İşyerinin veya bir bölümünün devri halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren kaç yıl ile sınırlıdır?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 10
 • Question of

  Kaynak işlemi sonucu ortaya çıkan hava kirleticilerin kaynakçının solunum bölgesinden uzaklaştırılması için yapılması gerekenlerden hangisi yanlış verilmiştir?

  • Kaynakçılar sürekli rotasyona tabi tutulmalıdır.
  • Genel havalandırmaya ek olarak lokal havalandırma kullanılmalıdır.
  • Kaynakçı mümkün olduğu kadar kapalı alanda çalışmamalıdır
  • Kaynakçının çalıştığı alanlarda hava akımını kesen yapı elemanları olmamalıdır
  • Kaynak işlemi diğer işlerden ayrı ve uzak bir bölmede yapılmalıdır
 • Question of

  .Aşağıdakilerden hangisi Elektrik ark kaynağı çeşitlerinden değildir?

  • Gaz Altı Ark Kaynakları
  • Lazer Kaynağı
  • Nokta veya Punta Kaynağı
  • Toz Altı Ark Kaynağı
  • Elektron Işın Kaynağı
 • Question of

  Balık kılçığı diyagramı aşağıdaki risk değerlendirme metotlarından hangisinde kullanılır?

  • Hata Türleri ve Etkileri Analizi
  • Neden-Sonuç Analizi
  • Olay Ağacı Analizi
  • Birincil Risk Analizi
  • Hata Ağacı Analizi
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap değildir?

  • Kriojenik tanklar
  • Benzin tankları
  • Kazanlar
  • Otoklavlar
  • Kompresörler
 • Question of

  Tozla mücadele yönetemliğine gore kömür tozundaki %5 ve daha az SiO2 içeren solunabilir toz TWA değeri kaç mg/m3 olarak kabul edilir?

  • 0,2
  • 0,5
  • 2
  • 2,4
  • 5
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi uzun süre ve olağan çalışma saatlerinde sağlık açısından herhangi bir sorun oluşturmayan günlük aşılmaması gereken değeri ifade eder?

  • ESD
  • LEL
  • MAK
  • STEL
  • UEL
 • Question of

  Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre aşağıdaki işaretin anlamı nedir ?

  sağlık ve güvenlik işaretleri
  • Oksitleyici madde
  • Zararlı madde
  • Toksik (Zehirli) madde
  • Tahriş edici madde
  • Aşındırıcı madde
 • Question of

  Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’e göre, işveren, emziren çalışanı günde en fazla kaç saat çalıştırabilir?

  • 6
  • 6,5
  • 7
  • 7,5
  • 8
 • Question of

  Havadaki nem oranı aşağıdakilerden hangisi İle ölçülür?

  • Barometre
  • Termometre
  • Anemometre
  • Psikrometre
  • Manometre
 • Question of

  Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğe göre; aşağıdakilerden hangisi çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili işverenin yükümlükleri arasında yoktur?

  • Programların hazırlanması,
  • Eğitimler için uygun yer temin edilmesi,
  • Eğitimler için uygun araç ve gereçlerin temin edilmesi,
  • Eğitime katılan çalışanlara ek ücret ödenmesi,
  • Katılım belgesi düzenlenmesi.
 • Question of

  Benzene bağlı lösemi hastalıklarında yükümlülük süresi nedir?

  • 1 Yıl
  • 2 Yıl
  • 3 Yıl
  • 5 Yıl
  • 10 Yıl
 • Question of

  Hangisi iyonlaştırıcı olmayan radyasyon değildir?

  • Radyo Dalgaları
  • Mikrodalgalar
  • Kızılötesi Dalgalar
  • Görünür Işık
  • Alfa Parçacıkları
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi, inorganik tozların neden olduğu bir akciğer hastalığı değildir?

  • Silikozis
  • Kömür işçisi pnömokonyozu
  • Asbestozis
  • Siderozis
  • Bisinozis
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi, elektrikli makine ve araçların gövde kısımlarının nötr iletkene bağlanması işlemidir?

  • Topraklama
  • Koruma
  • Sıfırlama
  • Kısa devre
  • Kaçak akım
 • Question of

  4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi, bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi ve diğer tarafın ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir?

  • Yes
  • No
  • Ücret sözleşmesi
  • İş ve ücret sözleşmesi
  • Çalışma sözleşmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

  İSG deneme sınavı

  Etik (45 Soru)

  Acil Durum ve Eylem Planı ile İlgili Sorular

  Acil Durum Planı (10 Soru)