in ,

Genel Tekrar 4 (20 Soru)

 • Soru: | Toplam Soru:

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre; kurul toplantısının gündemi, yeri, günü ve saati kurul üyelerine toplantıdan en az kaç saat önce bildirilmelidir?

  • 6
  • 12
  • 24
  • 36
  • 48
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asbest, biyolojik etkisi bakımından;
  I. İnert,
  II. Alerjik,
  III. Fibrojenik,
  IV. Kanserojen
  gruplarından hangilerine girer?

  • Yalnız III
  • Yalnız IV
  • II ve III
  • II ve IV
  • III ve IV
 • Soru: | Toplam Soru:

  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre insan naklinin yapıldığı eğimli galerilerde; eğim kaç dereceyi geçemez?

  • 10
  • 15
  • 18
  • 25
  • 45
 • Soru: | Toplam Soru:

  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre Taşıma yollarındaki hava içinde patlamaya neden olabilecek miktarda kömür tozu bulunan veya metan oranı yüzde kaçı geçen kömür ocaklarıyla kükürt tozu bulunan kükürt ocaklarında, elektrikli lokomotifler kullanılmaz?

  • % 0.1
  • % 0.2
  • % 0.3
  • % 1
  • % 2
 • Soru: | Toplam Soru:

  4857 sayılı iş kanuna göre İşyerinin veya bir bölümünün devri halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren kaç yıl ile sınırlıdır?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 10
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kaynak işlemi sonucu ortaya çıkan hava kirleticilerin kaynakçının solunum bölgesinden uzaklaştırılması için yapılması gerekenlerden hangisi yanlış verilmiştir?

  • Kaynakçılar sürekli rotasyona tabi tutulmalıdır.
  • Genel havalandırmaya ek olarak lokal havalandırma kullanılmalıdır.
  • Kaynakçı mümkün olduğu kadar kapalı alanda çalışmamalıdır
  • Kaynakçının çalıştığı alanlarda hava akımını kesen yapı elemanları olmamalıdır
  • Kaynak işlemi diğer işlerden ayrı ve uzak bir bölmede yapılmalıdır
 • Soru: | Toplam Soru:

  .Aşağıdakilerden hangisi Elektrik ark kaynağı çeşitlerinden değildir?

  • Gaz Altı Ark Kaynakları
  • Lazer Kaynağı
  • Nokta veya Punta Kaynağı
  • Toz Altı Ark Kaynağı
  • Elektron Işın Kaynağı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Balık kılçığı diyagramı aşağıdaki risk değerlendirme metotlarından hangisinde kullanılır?

  • Hata Türleri ve Etkileri Analizi
  • Neden-Sonuç Analizi
  • Olay Ağacı Analizi
  • Birincil Risk Analizi
  • Hata Ağacı Analizi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap değildir?

  • Kriojenik tanklar
  • Benzin tankları
  • Kazanlar
  • Otoklavlar
  • Kompresörler
 • Soru: | Toplam Soru:

  Tozla mücadele yönetemliğine gore kömür tozundaki %5 ve daha az SiO2 içeren solunabilir toz TWA değeri kaç mg/m3 olarak kabul edilir?

  • 0,2
  • 0,5
  • 2
  • 2,4
  • 5
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi uzun süre ve olağan çalışma saatlerinde sağlık açısından herhangi bir sorun oluşturmayan günlük aşılmaması gereken değeri ifade eder?

  • ESD
  • LEL
  • MAK
  • STEL
  • UEL
 • Soru: | Toplam Soru:

  Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre aşağıdaki işaretin anlamı nedir ?

  sağlık ve güvenlik işaretleri
  • Oksitleyici madde
  • Zararlı madde
  • Toksik (Zehirli) madde
  • Tahriş edici madde
  • Aşındırıcı madde
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’e göre, işveren, emziren çalışanı günde en fazla kaç saat çalıştırabilir?

  • 6
  • 6,5
  • 7
  • 7,5
  • 8
 • Soru: | Toplam Soru:

  Havadaki nem oranı aşağıdakilerden hangisi İle ölçülür?

  • Barometre
  • Termometre
  • Anemometre
  • Psikrometre
  • Manometre
 • Soru: | Toplam Soru:

  Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğe göre; aşağıdakilerden hangisi çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili işverenin yükümlükleri arasında yoktur?

  • Programların hazırlanması,
  • Eğitimler için uygun yer temin edilmesi,
  • Eğitimler için uygun araç ve gereçlerin temin edilmesi,
  • Eğitime katılan çalışanlara ek ücret ödenmesi,
  • Katılım belgesi düzenlenmesi.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Benzene bağlı lösemi hastalıklarında yükümlülük süresi nedir?

  • 1 Yıl
  • 2 Yıl
  • 3 Yıl
  • 5 Yıl
  • 10 Yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  Hangisi iyonlaştırıcı olmayan radyasyon değildir?

  • Radyo Dalgaları
  • Mikrodalgalar
  • Kızılötesi Dalgalar
  • Görünür Işık
  • Alfa Parçacıkları
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi, inorganik tozların neden olduğu bir akciğer hastalığı değildir?

  • Silikozis
  • Kömür işçisi pnömokonyozu
  • Asbestozis
  • Siderozis
  • Bisinozis
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi, elektrikli makine ve araçların gövde kısımlarının nötr iletkene bağlanması işlemidir?

  • Topraklama
  • Koruma
  • Sıfırlama
  • Kısa devre
  • Kaçak akım
 • Soru: | Toplam Soru:

  4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi, bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi ve diğer tarafın ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir?

  • Yes
  • No
  • Ücret sözleşmesi
  • İş ve ücret sözleşmesi
  • Çalışma sözleşmesi

İSG deneme sınavı

Etik (45 Soru)

Acil Durum ve Eylem Planı ile İlgili Sorular

Acil Durum Planı (10 Soru)