in ,

Etik (45 Soru)

 • Soru: | Toplam Soru:

  İşletme literaturune göre iş etiği; “İşyerine ilişkin olarak neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmek ve doğru olanı yapmak” olarak tanımlanmakta olup bazı donemlerde one cıkmaktadır. Etiğin one cıktığı donemler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir?

  • Şirketlerin buyuk değişim donemleri ya da krizlerden gectiği donemler
  • Şirketlerin daha cok zarar ettiği donemler
  • Şirketlerin daha cok kar ettiği donem
  • Yasal değişiklikler donemi
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş etiğinin iki temel uygulama alanı bulunuyor. Bunlardan ilki yonetimin ‘yanlış’ davranışlarını onlemeye yonelik. Diğeri aşağıdakilerden hangisidir?

  • Calışanlar arasındaki ayrımcılığın onlenmesine yonelik
  • Calışanlar arasında dostluğu pekiştirmek icin
  • Calışanların aileleri arasındaki ilişkileri duzenlemeye yonelik
  • Gunluk işlerde yaşanabilecek ahlaki sorunların onlenmesine ilişkin
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı Profesyonelleri arasında sayılmaz?

  • İş mufettişleri
  • İş hijyenistleri
  • İş psikologları
  • Destek elemanı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Sağlıklı bir İSG uygulamasının temel gereksinimleri arasında ilk sırada olan hangisidir?

  • Gerekli butcenin sağlanması
  • Calışma planı olması
  • Mesleki bilgi
  • Profesyonel bağımsızlık
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş sağlığında temel hedefler acısından hangisi doğrudur?

  • Yes
  • No
  • İşin organizasyonu ve calışma kulturunun, işteki sağlığı ve guvenliği destekleyici yonde geliştirilmesi
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • İş sağlığının amacı, işcilerin bireysel ve toplu olarak sağlığına ve sosyal refahına yonelik hizmetlerin sunulmasıdır
  • İş sağlığı uygulaması en yuksek profesyonel standartlara ve etik ilkelere gore gercekleştirilmelidir
  • İş sağlığı profesyonelleri, cevre ve toplum sağlığına katkıda bulunmalıdır
  • Hepsi de doğrudur
 • Soru: | Toplam Soru:

  İSG uygulamasının ana amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  • İşcilerin sağlığını korumak ve desteklemek
  • Guvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak
  • İşcilerin iş kapasitelerini ve işe erişimlerini korumak
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  İSG Profesyonelleri calışmalarında aşağıdakilerden hangisine onem vermelidir?

  • Risk değerlendirmesinde gecerli yontemler kullanmalıdır
  • Etkin onlemler onermelidir
  • Uygulamalannı surekli kılmalıdır
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  ISG Profesyonelleri calışmalarında aşağıdakilerden hangisine onem vermelidir?

  • İşverenlerin İSG alanındaki sorumluluklarını yerine getirmeleri icin durust ve yeterli oneriler sunmalıdır
  • İşcilerin işe ilişkin sağlıklarını koruma ve destekleme konusunda yeterli ve durust onerilerde bulunmalıdırlar
  • İş sağlığı profesyonelleri, bulunduklan yerlerde İSG kurulları ile doğrudan ilişkide bulunmayı surdurmelidirler
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş sağlığı profesyonelleri, bir riskin kaldırılmasının ya da sağlık ve guvenlik icin tehlike yaratan bir durumun iyileştirilmesinin reddedilmesi veya gonulsuzce karşılanması durumunda aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

  • İşverene yasal sorumluluklarını hatırlatmalı
  • İşverene bilimsel bilginin değerlendirilmesinin onemini vurgulamalı
  • Maruz kalım sınır değerlerini de iceren, ilgili sağlık koruma standartlarının uygulanmasının onemini vurgulamalı
  • Durumu kabullenerek calışmaya devam etmelidir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Çalışma ortamında çalışanların sağlığına ve güvenliğine tehdit oluşturan bir durumun varlığında İSG Profesyoneli hangisi yapmamalıdır?

  • Gercekleri ve onleyici yontemleri vurgulayan tarafsız ve anlaşılır bir tarzda bilgilendirme yapılmalıdır
  • İdari personel ve işcilerin sağlık ve guvenliği konusunda yeterli bilgi sağlanması İle ilgili olarak işveren, işciler ve temsilcileriyle işbirliği yapmalıdır
  • İşverenlere, işcilere ve temsilcilerine, işyerindeki bilinen ya da kuşkulanılan iş tehlikelerinin bilimsel kesinlik derecesi hakkında bilgi sağlamalıdır
  • İşverenle işbirliği icinde gercekleri calışanlardan gizlemelidir
 • Soru: | Toplam Soru:

  iSG Profesyonelleri aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

  • Etkinlikleri sırasında farkına varabilecekleri endustriyel ve ticari sırlan acıklamamakla yukumludur
  • İşcilerin ve toplumun guvenlik ve sağlığını koruma acısından gerekli olan bilgileride saklamamalıdırlar
  • Gerektiğinde, ilgili yasanın uygulanmasını izlemekle gorevli yetkili makama danışmalıdır
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş etiği ve iş ahlakı kavramlarının gelişimini tarihsel sürec içerisinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

  • Toplumsal gelişim
  • Politik gelişim
  • Ekonomik gelişim
  • Kişisel gelişim
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş etiği ve iş ahlakı kavramlarının, zaman zaman birbirlerinin yerine kullanıldıkları gorulmektedir. Oysa aralarında bazı farklılıklar olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi iki kavram arasındaki farklılıklar arasında sayılmaz?

  • Yuklenilen anlam
  • İcerik
  • Nitelik
  • Niyet
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş etiği aşağıdakilerden hangisi ile ilgilenmez?

  • İnsanlann yonetimi
  • Adalet
  • Calışanların ekonomik durumu
  • Eşitlik
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi İş etiğine ait değildir?

  • Evrensel normlar
  • Hukuk felsefesi
  • Herkes icin gecerli
  • Gelenekler
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi İş etiğine ait değildir?

  • Evrensel normla
  • Hukuk felsefesi
  • Toplumlara gore değişir
  • Kurallar butunudur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi İş ahlakına ait değildir?

  • Din
  • Ahlak Felsefe
  • Kurallar butunudur
  • Toplumlara gore değişir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi İş ahlakına ait değildir?

  • Ahlak Felsefesi
  • Din ve din felsefesi
  • Gelenek
  • Herkes icin gecerlidir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Orgutsel etik olmazsa aşağıdakilerden hangisi olur?

  • İşyerine ve yoneticilerine guven duygusu artar
  • Grup calışmaları azalır, grup etkinliği kaybolur
  • Bağlılık artar, “biz duygusu” guclenir
  • İşgoren devir hızı azalır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi yoneticilerin calışanlara karşı etik sorumlulukları arasında değildir?

  • Calışma hakkına saygı gosterme
  • Adil ucret odeme
  • Calışanların sendika kurma ve grev yapma hakkına engel olmak
  • Ozel yaşamın gizliliği hakkına saygılı olma.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi calışma hayatında etik kapsamında değerlendirilmez?

  • İşci – İşveren ilişkisi
  • Aile bireyleri ilişkisi
  • Tazminat hakkı
  • Bilme hakkı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı ile iş etiği arasındaki farktır?

  • İş etiği gorsel-İş ahlakı kalıcıdır
  • İş etiği bazı keslmlerde-İş ahlakı her kez icin aynıdır
  • İş etiği, evrensel-İş ahlakı, toplumsaldır
  • İş etiği parca-İş ahlakı butundur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Hem temel bir hak olan sağlıklı ve guvenli koşullarda calışma hakkının ullanılabilmesi, hem de uretimin artırılarak surdurulebilmesi aşağıda verilenlerden hangisine bağlıdır?

  • Bilimsel ve Teknik gelişmelerin sağladığı olanaklarla, iş ortamlarında risk ve onlem onceliklerinin belirlenmesi calışmalarına
  • Daha once aynı iş ortamında uzun yıllar calışarak tecrube kazanan işcilerin vereceği eğitim calışmalarına
  • İş ortamlarında risk onceliklerinin belirlenmesi calışmalarına
  • İş ortamlarında risklere karşı oncelikli onlemlerin alınması calışmalarına
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş ahlakı daha cok hangi kavramlarda değerlendirilmketedir?

  • Din ve gelenek değeri
  • Felsefi değerler
  • Makine değeri
  • Makine ve dini değerler
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki İş etiği acıklamalarında hangisi yanlıştır?

  • Etik, kurallara dayalı insan davranışlarını kapsar
  • İş etiği, insanların yonetimi, adalet, durustluk ve eşitlik konulan ile yakından ilişkili bir kavramdır.
  • İş etiği yazılı kurallan olan bir yonetsel kavramdır.
  • İş etiği, belli bir grup ya da ozel bir topluluk icin belirlenen ve inanılan davranış kurallarını kapsamaktadır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı ile iş etiği arasındaki farktır?

  • İş etiği, evrensel-İş ahlakı, toplumsaldır.
  • İş etiği gorsel-İş ahlakı kalıcıdır.
  • İş etiği bazı kesimlerde-İş ahlakı her kez icin aynıdır.
  • İş etiği parca-İş ahlakı butundur.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi iş etiğini etkileyen faktorlerden birisi değildir?

  • Kureselleşme
  • Teknoloji
  • Soysal sorumluluk
  • Kultur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Toplumsal acıdan calışma hayatında etik kavramı aşağıdakilerden hangisini icermez?

  • Sanayi kuruluşlarının cevreye zararı, cevre kirliliği, endustriyel kazalar
  • İş yerinde sağlık kurallarının oluşturulması
  • Toplumun huzur ve refahı
  • Toplumu bilgilendirme, sosyal sorumluluk
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi yoneticilerin eşit ucret sorumluluğu kriterinden birisidir?

  • İş karşılaştırması
  • İşin zorluğu
  • Makineleşme
  • Hicbiri
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi kureselleşmenin iş etiğini etkileyen faktorleri arasında sayılmaz?

  • Kuresel piyasada rekabet avantajının elde edilmesinde insanların tutum ve davranışlarının etkisinin artmasıdır.
  • Ekonomik ilişkilerde uluslararası etik vizyonun ve ilkelerin gucunun hissedilmesidir.
  • Kureselleşme ile birlikte, bazı uluslararası uzman kuruluşlar tarafından etik kodların belirlenmesi ve kullanılmasıdır.
  • Kureselleşme İş ahlakıyla bağdaşmamasından dolayı iş etiğine ters duşmektedir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi etik kanunlarının faydalarından biri değildir?

  • Gerekli olan toplumsal guvoni aşılar
  • Gruplaşmayı kolaylaştırır
  • Disiplin gereğini ortadan kaldırır
  • Değerleri ve kuralları netleştirir, acıklar
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi iş etiği ve iş ahlakının ortak değerlerinden değildir?

  • İlişkileri duzenleme
  • Fırsatları kovalama
  • Guven oluşturma
  • İş barışının geliştirilmesi
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş etiği ile iş ahlakı arasındaki fark hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  • İş ahlakı, iş yaşamındaki ozel gruplar icin belirlenmiş davranışlar veya davranış kurallarını tanımlarken, iş etiği toplum icindeki farklı grupların dinsel, cinsel, etnik kimliklerine gore değişmektedir
  • ikisi arasında bir fark bulunmamaktadır
  • İş ahlakı ilkeleri evrensel ve herkes icin gecerliliği olan bir ozellik taşırken; iş etiği goreceli, toresel ve toplumdan topluma değişen bir nitelik gostermektedir
  • İş etiği, hukuka, duşunmeye ve felsefeye dayalı davranış ilkelerini icerirken iş ahlakı dine ve dinsel inanclara gore uyulması gereken kurallar butununu kapsamaktadır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Mesleki etiğin onem kazanmasının sebebleri hangi şıkta yanlış vurgulanmıştır?

  • Gunumuzde değerlere dayalı davranış ve yonetim bicimleri, işletmelerin var olabilmeleri ve yaşamlarını surdurebilmeleri icin on koşullardan biri haline gelmesi
  • Kurumlann topluma karşı sosyal sorumluluk ustlenmeleri ve etik değerleri benimsemeleri
  • Etik değerlere sahip olmayan şirketlerin daha cok rağbet gormesi
  • İşletmelerin uluslararası iş standartlanna uyum sağlayabilmelerinde mucadeleci ve yenilikci olmaları
 • Soru: | Toplam Soru:

  Etik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • ETİK, insanlar icin neyin doğru olduğunu ortaya konmasıdır
  • ETİK, kişilerin bireysel cıkarlannı onceleyen davranışlandır
  • Etik ( ethics ) sozcuğu ,Yunanca’da gelenek gorenek anlamına gelen ethos sozcuğunden gelir
  • ETİK, genel değer ahlaki değerlerin ve kişilerin birbirleriyle ilişkilerinde ,bu değerler icinden benimsedikleri ozel değerlerin incelenmesidir
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş etiği ile iş ahlakı arasındaki fark hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  • İş etiği, hukuka, duşunmeye ve felsefeye dayalı davranış ilkelerini icerirken iş ahlakı dine ve dinsel inanclara gore uyulması gereken kurallar butununu kapsamaktadır
  • İş ahlakı, iş yaşamındaki ozel gruplar İcin belirlenmiş davranışlar veya davranış kurallarını tanımlarken, iş etiği toplum icindeki farklı gruplann dinsel, cinsel, etnik kimliklerine gore değişmektedir
  • ikisi arasında bir fark bulunmamaktadır
  • İş ahlakı ilkeleri evrensel ve herkes icin gecerliliği olan bir ozellik taşırken; iş etiği goreceli, toresel ve toplumdan topluma değişen bir nitelik gostermektedir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Etik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Etik bir toplumun ulusal cıkarlarını diğer toplumların aleyhine oncelemesidir
  • Herhangi bir eylemin kabul edilebilir bicimde gercekleşmesini sağlayan temel kurallar yada değişkenlerdir
  • Etik neyin doğru yada yanlış olduğunu ortaya koyan davranışsal kurallar topluluğu ilkeler topluluğudur
  • İşletme etiği insancıl değerlerin ışığında işletme işlevlerinin doğru yerine getirilmesi cabasıdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası etik ilkelerinden değildir?

  • Guvenilirlik
  • Zarar vermeme
  • Bağımlılık
  • Durustluk
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi “İş Sağlığı Uygulama İlkeleri” arasında incelenemez?

  • Uygun işe yerleştirme, İşyeri ortam faktorlerinin değerlendirilmesi,
  • İşyeri risklerinin kontrolu, Aralıklı kontrol muayeneleri,
  • İşcilerin ozluk dosyalannın gerektiğinde paylaşılması
  • İşyerinde sağlık hizmeti sunulması, Sağlık eğitimi ve danışmanlık
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi İş sağlığı uygulamasının amaclarından değildir?

  • Herkes icin guvenli ve sağlıklı calışma ortamını kurmak ve surdurmek
  • İşcilerin sağlığını korumak ve desteklemek, calışma kapasiteleri ile becerilerini guclendirmek ve geliştirmek
  • İşverenin ve yakınlarının sağlığını geliştirmek
  • Sağlık durumlarını gozeterek işcilerin yeterliliklerine gore işin uyarlanmasını duzenlemek
 • Soru: | Toplam Soru:

  Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  • Asbestli gemi sokumu gibi tehlikeli İşlerin gelişmekte olan ulkelere doğru kaydırılması uluslar arası acıdan etik bir sorundur.
  • Tehlikeli atıkların gelişmekte olan ulkelere taşınması, acık denizlere bırakılması uluslar arası etik sorunlardandır.
  • Bilimsel araştırmaların konuyla ilişkili endustri tarafından desteklenmesi,araştırmaların guvenirliğine golge duşurmektedir.
  • Zararlılarla ilgili olarak, izin verilen limitlerde ulkeler arasında farklılık olması kacınılmazdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  • İş sağlığı profesyonelleri, yargılarını bilimsel bilgiye ve teknik yeterliliğe dayandırmalı ve gerektiğinde uzman goruşune başvurmalıdır.
  • İş sağlığı profesyonelleri, guvenilir olmayan ya da verilen işin gereklerine ilişkin yeterli ongoru değeri taşımayan kontrol testleri ve araştırmaları kullanmamalıdır.
  • İş sağlığı profesyonelleri, işlevlerini yurutmede tam bir profesyonel bağımsızlık aramalı, bunu surdurmeli ve gizlilik kurallarına dikkat etmelidirler.
  • İş sağlığı profesyonelleri, gizlilik ilkesine aykın olduğu icin herhangi bir nedenle işyeri sorunlarına ilişkin kayıt tutmamalıdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş Güvenliği Uzmanı Topluma Karşı Sorumlulukları icinde hangisi yoktur?

  • Mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini, toplumun ortak cıkarları; evrensel insani kazanımlann ve kulturel mirasın korunması ve insan refahının gelişimi icin kullanırlar.
  • Kendilerinden istenen işin toplum ve cevre icin ciddi bir tehlike yaratacağı sonucuna varırlarsa ve bu konudaki mesleki yargılan işveren ya da muşteri tarafından dikkate alınmıyorsa, goruşlerini işverene ya da muşterilerine yazılı olarak bildirirler; sonuc alamamaları durumunda gerektiğinde yetkili makamları ve kamu oyunu bilgilendirirler.
  • Toplumun ilgi alanı icinde bulunan ekonomik ve siyasi konulardaki goruşlerini, raporlarını, konuyu yerinde ve tam anlamıyla araştırmış, incelemiş ve yeterli bir bilgi ve verilerle donanmış olarak, toplumun yararına en uygun şekilde kullanırlar
  • İş yerlerinde işci sağlığını korumak ve iş guvenliğini sağlamak icin gerekli onlemleri alırlar, iş yerlerinde calışanlan bu konularda bilgilendirirler.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Genel Kabul gçrmuş hukuk açısından aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlış olabilir?

  • Altın kural, tum dinlerin ortak kuralı olan asana yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkasına yapma kuralıdır.
  • Herkes senin gibi davranırsa ne olacağını duşun ve toplumun genelini ve geleceğini duşun
  • Bana ve aileme iyi olan topluma da iyi gelecek sağlayacaktır.
  • Kendi iradeni bağladığın ana ilkelerin,her zaman genel bir yasa koyucu ilke olarak gecerli olabileceği şekilde davran

4857 sayılı iş kanunu hakkında sorular

4857 Sayılı İş Kanunu (75 Soru)

İş güvenliği soruları

Genel Tekrar 4 (20 Soru)