in

Genel Tekrar 2 (20 Soru)

İş güvenliği sınavına hazırlanırken genel tekrar yapabileceğiniz kısa bir sınav. Başarılar!

 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği kapsamında gerilme ve ya zorlama mukavemetinin birimidir?

  • Bar
  • Kw
  • m/s2
  • N/mm2
 • Question of

  Kapalı ve daralanlarda yapılan kaynak işlemleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Bir kişi dışarıda beklemelidir
  • Havalandırma yapılmalıdır
  • Oksijen verilmelidir
  • Uygun maske ve solunum cihazı kullanmalıdır
  • Kapalı alana giriş çıkışlarda çalışma kartları alınmalı ve kayıtlar yapılmalıdır.
 • Question of

  4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi, bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi ve diğer tarafın ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir?

  • İş sözleşmesi
  • Muhasebe sözleşmesi
  • Ücret sözleşmesi
  • İş ve ücret sözleşmesi
  • Çalışma ve çalıştırma sözleşmesi
 • Question of

  Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’e göre, işveren, emziren çalışanı günde en fazla kaç saat çalıştırabilir?

  • 6
  • 6,5
  • 7
  • 7,5
  • 8
 • Question of

  Hangisi ortam hava kalitesini etkileyen faktörlerden değildir?

  • Basınç
  • Nem
  • Isı
  • Termal radyasyon
  • Hava akım hızı
 • Question of

  Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkkında Yönetmelik’e göre, sanayide yaygın olarak kullanılan çözücülerden biri olan benzen için işyeri ortamında sekiz saatlik referans zamanına göre hesaplanan veya ölçülen mesleki maruziyet sınır değeri kaç ppm (mL/m3 )’dir?

  • 1
  • 3
  • 5
  • 7
  • 10
 • Question of


  I- Zincirlerde düğüm ve büküm olmayacaktır.
  II- Kırılan bir kaldırma veya bağlama zinciri, telle bağlanmayacak veya cıvatalarla tutturulmayacaktır.
  III- Sert ve kesici köşeli yükler kaldırılırken, köşelerle zincirler arası, uygun yastıklarla beslenecektir.
  Yüklerin kaldırılmasında kullanılan zincirlerde dikkat edilmesi gereken hususlar yukarıdakilerin hangilerinde doğru olarak sıralanmıştır?

  • Yalnız II
  • Yalnız III
  • II ve III
  • I ve II
  • I, II ve III
 • Question of

  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, Grup 3 koruma düzeyindeki biyolojik etkenlerin yer aldığı bir çalışma ortamında aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunlu değildir?

  • Çalışma yerinin aynı bina içinde yürütülen diğer çalışmalardan ayrılması
  • Çalışma yerine yalnızca görevli çalışanların girmesine izin verilmesi
  • Biyolojik etkenler için gerekli depolamanın yapılması
  • Asit-alkali, çözücü ve dezenfektanlara dayanıklı yüzeyler oluşturulması
  • Tezgâh ve zeminlerde temiz
 • Question of

  Aşağıda verilen kimyasal madde ve yaptığı kanserden hangisi yanlış verilmiştir?

  • İyonizan radyasyon -Lösemi, akciğer, deri, kemik
  • Ultraviyole ışın -Akciğer
  • Benzen- Lösemi, akciğer
  • Asbest- Akciğer, mezotelyoma, sindirim sistemi
  • Krom – Solunum yolları, sinuslar
 • Question of

  İşyerinde bir ya da birkaç kişinin, bir başka kişiyi veya kişileri rahatsız edici, ahlak dışı ve sistematik söz ve davranışlarla taciz ettikleri; kısaca başkalarına karşı psikolojik şiddet uyguladıkları sürece ne denir?

  • Mobbing
  • Kavga
  • Stres
  • Gerilim
  • Karoshi
 • Question of

  Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yasaklayıcı işaret levhalarının özelliklerinden biri değildir?

  • Daire şeklinde olması
  • Kırmızı çerçeve olması
  • Siyah piktogram olması
  • Mavi zemin olması
  • Diyagonal çizgi olması
 • Question of

  Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre yukarıdaki işaretin anlamı nedir ?

  Lazer Işını Uyarı İşareti
  • Oksitleyici madde
  • Zararlı madde
  • Biyolojik tehlike
  • Düşük sıcaklık tehlikesi
  • Lazer Işını
 • Question of

  Domino teorisine göre kazaya neden olan olayların dizisindeki faktörlerden hangisi yanlış verilmiştir?

  • Kalıtsal ve sosyal çevre
  • Ölüm
  • Kişinin hatası
  • Güvensiz hareket ve koşullar
  • Kişinin hatası
 • Question of

  “Önceden planlanmamış çoğu zaman, kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaya kaza denir” tanımı hangisine aittir?

  • WHO
  • ILO
  • EU-OSHA
  • TS 18001
  • AB
 • Question of

  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre; işverence,asgari sağlık ve güvenlik gereklerinin uygulanmasında çalışanların iş ekipmanı kullanımısırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile birlikte aşağıdakilerden hangisi tam olarak dikkate alınmalıdır?

  • Ergonomi prensipleri
  • Periyodik kontrolü yapan firma
  • İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar
  • İş ekipmanını kullanmak üzere görevlendirilmeyen diğer kişiler
  • İş ekipmanında öngörülemeyen anormal durumlar
 • Question of


  I- Elektriksel yalıtım hatası nedeniyle çıkan yangınlar
  II- Elektriksel yalıtım hatası nedeniyle meydana gelen elektrik çarpmaları
  III- Statik elektrik yükleri nedeniyle meydana gelen patlamalar
  Toprak kaçak akım şalterleri yukarıdaki risklerden hangilerine karşı doğrudan etkilidir?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve II
  • II ve III
  • I, II ve II
 • Question of


  I- Elektrik akımının/geriliminin kesilmesi
  II- İletkenlerin kısa devre edilmesi
  III- İletkenlerin topraklanması
  Yeraltı kablolarında yapılacak bir çalışmada, yukarıdaki işlemlerden hangilerinin yapılması gereklidir?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve II
  • II ve III
  • I, II ve II
 • Question of

  Çalışanların Iş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe göre sağlık konularında verilecek eğitimlerde hangisi yoktur?

  • Hastalıktan korunma prensipleri
  • İlkyardım
  • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
  • Meslek hastalıklarının sebepleri
  • İşyeri temizliği ve düzeni
 • Question of

  Grizulu ocaklarda en az yüzde kaç oranında metan tespit edildiğinde lağımlar doldurulmaz?

  • 0,1
  • 0,5
  • 1
  • 2
  • 5
 • Question of

  Kulak zarının yırtılmasına sebep olabilecek gürültü düzeyi kaç desibeldir?

  • 82
  • 85
  • 87
  • 95
  • 140

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

  İSG Sınavı

  Deneme Sınavı 4

  İSG Soru Bankası

  Sınava Hazırlık Videosu