in ,

4857 Sayılı İş Kanunu (75 Soru)

 • Question of

  İşyeri bir işverenin maddi olan ve olmayan araclarla belirli bir teknik amacı gercekleştirmesine yarayan ve sureklilik gosteren organize bir butundur.

  Bu tanım aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?

  • Turk Ceza Kanunu
  • Turk Ceza Kanunu
  • Sosyal Guvenlik Kanunu
  • Umumi hıfzıssıhha Kanunu
 • Question of

  Bir iş sozleşmesine dayanarak calışan gercek kişiye ne denir?

  • İşci
  • Taşeron
  • Alt işveren ilişkisi
  • Devlet Memuru
 • Question of

  İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yonetiminde gorev alan kimselere ne denir?

  • Sozleşmeli personel
  • Taşeron
  • İşveren vekili
  • Danışman
 • Question of

  Bir işverenden, işyerinde yuruttuğu mal veya hizmet uretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl İşin bir bolumunde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık işlerde iş alan ve bu iş icin gorevlendirdiği işcilerini sadece bu işyerinde aldığı İşti* (..ılıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye ne denir?

  • Taşeron
  • Asıl Işveren-alt işveren ilişkisi
  • İş sozleşmesi
  • Toplu İş sozleşmesi
 • Question of

  Asıl 17 ver en Alt işveren ilişkisinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • İşletmenin ve işin gereği teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler alt İşverenlere verilemez
  • Asıl işveren İstediği işi alt işverene verebilir
  • Asıl İşverenin işcileri alt işveren tarafından işe alınarak calıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle haklan kısıtlanabilir
  • İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bolunerek alt işverenlere verilemez.
 • Question of

  Asıl işveren – Alt işveren ilişkisinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • İşletmenin ve işin gereği teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler alt işverenlere verilemez
  • Asıl işveren istediği işi alt işverene verebilir
  • Asıl işverenin işcileri alt işveren tarafından işe alınarak calıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanabilir
  • Asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı belli olursa alt İşverenin işcileri başlangıctan itibaren asıl işverenin işcisi sayılarak işlem gorurler
 • Question of

  Aşağıda belirtilen hangi işlerde ve iş ilişkilerinde İş Kanun hukumleri uygulanır?

  • 50’den az işci calıştınlan (50 dahil) tanım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,
  • Aile ekonomisi sınırları icinde kalan tarımla ilgili her ceşit yapı işleri,
  • Bir ailenin uyeleri ve 3 uncu dereceye kadar (3 uncu derece dahil) hısımları arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı İşlerde
  • 50’den az işci calıştırılan (50 dahil) sanayi /hizmet işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,
 • Question of

  Aşağıda belirtilen hangi işlerde ve iş ilişkilerinde İş Kanun hukumleri uygulanmaz?

  • Deniz ve hava taşıma işlerinde,
  • İş sağlığı ve guvenliği hukumleri saklı kalmak uzere cıraklar hakkında,
  • Sporcular hakkında,
  • Hepsi de kapsam dışıdır
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındadır?

  • Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yukleme ve boşaltma işleri,
  • Havacılığın butun yer tesislerinde yurutulen işler,
  • Tarım sanatlan ile tarım aletleri, makine ve parcalarının yapıldığı atolye ve fabrikalarda gorulen işler
  • Hepsi
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındadır?

  • Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri,
  • Halkın faydalanmasına acık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahce işleri,
  • Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan, denizlerde calışan su urunleri ureticileri ile ilgili işler
  • Hepsi
 • Question of

  Aşağıdaki hallerden hangisi calışma suresinden savılmaz?

  • Yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan iş yerlerine hep birlikte getirilip goturulmeleri esnasında gecen sureler
  • İşveren tarafından sırf sosyal yardım amaciyla işyerine goturulup getirilme esnasında araclarda gecen sureler
  • Cocuk emziren kadın işcilerin cocuklarına sut vermeleri icin belirtilecek sureler
  • İşcinin işveren tarafından başka bir yere gonderilmesi veya işveren evinde veya burosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın gecirdiği sureler
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi belirsiz sureli iş sozleşmelerinin feshinden once durumun diğer tarafa bildirilmesi ile ilgili olarak yanlış verilmiştir?

  • İşi uc yıldan fazla surmuş işci icin, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra
  • İşi 6 aydan az surmuş olan işci icin, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak bir hafta sonra
  • İşi 6 aydan 18 aya kadar surmuş olan işci icin, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dort hafta sonra
  • İşi bir bucuk yıldan uc yıla kadar surmuş olan işci icin, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra
 • Question of

  Ara dinlenmesi sureleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?

  • Yedi bucuk saten fazla sureli işlerde bir saat ara verilir
  • Dort saat veya daha kısa sureli işlerde on beş dakika ara verilir
  • Ara dinlenmeleri calışma suresinden sayılır
  • Dort saatten fazla ve yedi bucuk saate kadar (yedi bucuk saat dahil) sureli işlerde yarım saat ara verilir
 • Question of

  Gece suresi ve gece calışmaları ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • İşcilerin gece calışmaları yedi bucuk saati gecemez
  • Gece calıştırılan işciler en gec iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolunden gecirilirler
  • Calışma hayatında “gece” en gec saat 20:00’de başlayarak en erken saat 06:00’ya kadar gecen ve her halde en fazla on bir saat suren donemdir
  • Gece ve gunduz postalannda, postası değiştirilecek işci kesintisiz en az yedi bucuk saat dinlendirilmeden diğer postada calıştınlamaz
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Asıl işveren, alt işverenin işcilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak, iş sozleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sozleşmesinden doğan yukumluluklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.
  • İşveren vekilinin işcilere karşı işlem ve yukumluluklerinden doğrudan işveren sorumludur.
  • İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yonetiminde gorev alan kimselere işveren vekili denir.
  • İşveren vekilliği ozel hukumlere dayanan ozel bir statudur
 • Question of

  İşcinin kendi isteği veya savsaması yuzunden işin guvenliğini tehlikeye duşurmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri kac gunluk ucretinin tutanyla odeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması durumunda, işveren işciyi derhal işten cıkarabilir?

  • 10
  • 30
  • 20
  • Cıkartamaz
 • Question of

  Fesih hakkının kotuye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işciye bildirim suresinin kac katı tutarında tazminat odenir?

  • 1
  • 5
  • 3
  • Mahkemenin takdirindedir
 • Question of

  İşyeri veya işyerinin bir bolumu hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde devirden once doğmuş olan ve devir tarihinde odenmesi gereken borclardan devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren kac yıldır?

  • 2
  • 15
  • 10
  • Devir gunu sona erer
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Suresi bir yıl ve daha fazla olan iş sozleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur
  • Nitelikleri bakımından en cok otuz iş gunu suren işlere sureksiz iş, bundan fazla devam edenlere surekli iş denir
  • İşcinin normal haftalık calışma suresinin tam sureli iş sozleşmesiyle calışan emsal işciye gore onemli olcude daha az belirlenmesi durumunda sozleşme kısmi sureli iş sozleşmesidir.
  • Cağrı uzerine calıştırılmak icin belirlenen surede işci calıştınlmazsa ucret odenmez
 • Question of

  On sekiz ve daha kucuk yaştaki işcilerle elli ve daha yukarı yaştaki işcilere verilecek yıllık ucretli izin suresi en az ne kadardır?

  • 20 gun
  • 14 gun
  • 25 gun
  • 30 gun
 • Question of

  Yıllık ucretli izin hakkı ve izin sureleri ile ilgili a^ağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Bir yıldan beş yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 gunden az olamaz
  • Beş yıldan fazla 15 yıldan az olanlara yirmi gunden az olamaz
  • 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 gunden az olamaz
  • Bir yıldan az suren mevsimlik veya kampanya işlerinde calışanlara en az 10 gun
 • Question of

  Ara dinlenmesi ile ilgili surelerde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Dort saat veya daha kısa sureli işlerde 15 dakika ara verilir
  • Dort saatten fazla ve 7,5 saate kadar (7,5 saat dahil) sureli işlerde yarım saat ara verilir
  • Yedibucuk saatten fazla sureli işlerde 1 saat ara verilir.
  • Ara dinlenmeleri calışma suresinden sayılır
 • Question of

  Alt işveren tarafından calıştırılan bir işcinin iş kazasına uğraması halinde, asıl işveren ve alt işveren 4857 sayılı İş Kanunu’na gore ne şekilde sorumludur?

  • Alt işveren sorumludur
  • Asıl İşveren sorumludur
  • Muteselsilen her İkisi de sorumludur
  • Mutemadiyen her ikisi de sorumludur
 • Question of

  4857 sayılı İş Kanunu’nun 2’nci maddesinde tanımlanan kavramlardan hangisi yanlıştır?

  • Bir iş sozleşmesine dayanarak calışan gercek kişiye İşci denir
  • İşci calıştıran gercek veya tuzel kişiye yahut tuzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir
  • İşveren tarafından mal veya hizmet uretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işcinin birlikte orgutlendiği birime işyeri denir
  • Bir işyerinde aynı işi yapanlardan en kıdemli olanına usta denir
 • Question of

  Aşağıdaki durumlardan hangisinde kıdem tazminatına hak kazanılmaz?

  • İşcinin ölümü
  • Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla işten ayrılma
  • Emeklilik
  • İstifa suretiyle işten ayrılma
 • Question of

  İşin duzenlenmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • İş suresi haftada en cok 35 saattir
  • İş suresi haftada en cok 40 saattir
  • İş suresi haftada en cok 45 saattir
  • İş suresi haftada en cok 48 saattir
 • Question of

  Deneme sureli iş sozleşmesinde, deneme suresi toplu iş sozleşmeleriyle kac aya kadar uzatılabilir?

  • 2 ay
  • 3 ay
  • 4 ay
  • 6 ay
  • 6 ay
 • Question of

  4857 sayılı İş Kanununda yer alan iş guvencesi hukumlerinden kimler yararlanamaz?

  • Belirli sureli iş sozleşmesi ile calışan işciler
  • Otuz veya daha fazla işcinin calıştığı işyerinde calışanlar
  • En az altı aylık kıdemi olanlar
  • Belirsiz sureli iş sozleşmesi ile calışan işciler
 • Question of

  Ozurlu calıştırma zorunluluğu icin, bir işyerinde en az kac işcinin calışıyor olması gerekir?

  • 30 işci
  • 50 işci
  • 100 işci
  • 150 işc
 • Question of

  Evlenme, ana veya baba, eş, kardeş veya cocuk olumunde kac gune kadar izin verilir?

  • 3 gün
  • 5 gün
  • 1 hafta
  • 1 gün
 • Question of

  Yıllık ucretli izne hak kazanabilmek icin gerekli surenin hesabında aşağıdakilerden hangisi calışılmış gibi sayılmaz?

  • Kadın işcilerin doğum sonrası 6 ay ucretsiz izin almalan
  • Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil gunleri
  • İşcinin muvazzaf askerlik hizmetinde gecen sureler
  • İşcinin evlenmesinde 3 gune kadar verilen izinler
 • Question of

  4857 Sayılı yasanın 71. Maddesine gore en kucuk calışma yaşı kactır?

  • 14
  • 15
  • 16
  • 18
 • Question of

  15 yaşını doldurmamış cocukların calıştırılması yasaktır. Ancak 14 yaşını doldurmuş ve ilkoğretimini tamamlamış cocuklar bazı durumlarda hafif işlerde calıştırılabilir.Aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır?

  • Bedensel gelişimine engel değilse
  • Zihinsel gelişimine engel değilse
  • Ahlaki gelişmelerine engel değilse
  • Sigortalı yapılacaksa
 • Question of

  15 yaşını doldurmamış cocukların calıştırılması yasaktır. Ancak 14 yaşını doldurmuş ve ilkoğretimine devam eden cocuklar bazı durumlarda calıştırılabilir. Aşağıdaki durumlardan hangisi doğrudur?

  • Okullarına devamına engel olmayacaksa
  • Meslek oğrenebileceklerse
  • Sigortalı yapılacaklarsa
  • Hepsi
  • Hepsi
 • Question of

  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  • Tekil gebelikte toplam 16 hafta İzin hakkı vardır
  • Coğul gebelikte toplam 18 hafta izin hakkı vardır
  • Doğumdan 8 hafta sonrasında ayrıca 6 aylık ucretli izin hakkı vardır
  • Doğumdan 8 hafta sonrasında ayrıca 6 aylık ucretsiz izin hakkı vardır
 • Question of

  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  • Anne adayı isterse ve doktor raporu olursa, doğuma 3 hafta kalıncaya kadar calışılabilir
  • Doğum oncesi kullanılmayan izin haklan doğum sonrası sureye eklenir
  • Doğum izninde gecen surelerin maaşını işveren oder
  • Doğum izninde gecen surelerin r.ıaaşlannı SGK Oder
 • Question of

  İş Kanunu’na gore erken doğum yapan kadın işcilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • Kadın işcinin erken doğum yapması halinde yalnızca doğum sonrası izinleri kullanılabilir
  • Doğumdan once kullanamadığı calıştırılmayacak sureler, doğum sonrası surelere eklenmek suretiyle kullandınlır
  • Doğumdan once kullanamadığı calıştırılmayacak sureler, doğum sonrası surelere oranında eklenerek kullandınlır
  • Doğumdan sonra ayrıca 6 aylık ucretsiz izin hakkı yoktur
 • Question of

  Kadın işcilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi mevzuatımız acısından doğrudur?

  • Maden ocakları ile kablo doşemesi işlerinde calışabilirler
  • Kanalizasyon ve tunel inşaatı işlerinde calışabilirler
  • Yer altında veya su altında calışılacak İşlerde 18 yaşını doldurmak şartıyla calışabilirler
  • Yer altında veya su altında calışılacak işlerde yalnızca inşaat muhendisi, maden muhendisi gibi meslek sahibi kadınlar calışabilir.
 • Question of

  Sanayiye ait işlerde kac yaşını doldurmamış cdcuk ve genc işcilerin gece calıştınlması yasaktır?

  • 16
  • 18
  • 15
  • 20
  • 20
 • Question of

  500 kişi calıştırılan bir işyerinde 400 kişi yeraltı işlerinde calışmaktadır. Bu işyerinde en az kac ozurlu calıştınlmalıdır?

  • 2
  • 3
  • 15
  • 12
  • 12
 • Question of

  Kanunda yazılı koşullar cercevesinde fazla calışma ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

  • Haftalık 40 saati aşan calışmalardır
  • Haftalık 45 saati aşan calışmalardır
  • Aylık 45 saati aşan calışmalardır
  • İkinci bir iş olarak başka bir işyerinde yapılan ve gunluk 3 saati aşmayan calışmalardır
 • Question of

  Denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işcinin haftalık ortalama calışma suresi, normal haftalık iş suresini aşmamak koşulu ile bazı haftalarda toplam kac saati aşsa dahi bu calışmalar fazla calışma sayılmaz?

  • 30
  • 40
  • 45
  • 50
  • 50
 • Question of

  Her bir saat fazla calışma icin verilecek ucret normal calışma ucretinin saat başına duşen miktannın ne kadar yukseltilmesi suretiyle odenir?

  • %45
  • %50
  • %100
  • %75
 • Question of

  Haftalık calışma suresinin sozleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda yasada belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık calışma suresini aşan ve kac saate kadar yapılan calışmalar fazla surelerle calışmadır?

  • 30
  • 40
  • 45
  • 50
 • Question of

  Haftalık calışma suresinin sozleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda yasada belirtilen esaslar dahilinde uygulanan fazla surelerle calışmalarda, her bir saat fazla calışma icin verilecek ucret normal calışma ucretinin saat başına duşen miktarının yuzde kac yukseltilmesiyle odenir?

  • %45
  • %25
  • %100
  • %75
 • Question of

  Bir işci fazla calışma yaptığında isterse fazla calıştığı her saat karşılığında ne kadarlık bir sureyi serbest zaman olarak kullanabilir?

  • 1,5 saat
  • 1 saat
  • 45 dakika
  • 30 dakika
 • Question of

  Fazla surelerle calışan bir işci isterse fazla surelerle calıştığı her saat karşılığında ne kadarlık bir sureyi serbest zaman olarak kullanabilir?

  • 75 dakika
  • 60 dakika
  • 45 dakika
  • 90 dakika
 • Question of

  İşci hak ettiği serbest zamanı ne kadar zaman zarfında calışma sureleri icinde ve ucretinde bir kesinti olmadan kullanır?

  • 1 ay zarfında
  • 3 ay zarfında
  • 6 ay zarfında
  • Takip eden hafta başında
 • Question of

  Fazla calışmada ongorulen sure sınırı icin hangisi doğrudur?

  • İşyerlerine ilişkindir
  • Yurutulen işlere ilişkindir
  • İşcilerin şahıslarına ilişkindir
  • Hicbiri
 • Question of

  Bir ayda işci ucretlerinden ceza olarak en fazla kac yevmiye kesilebilir?

  • İki yevmiye
  • Üç yevmiye
  • Dört yevmiye
  • Beş yevmiye
 • Question of

  Fazla calışma konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Fazla calışma suresi gunde 3 saati gecemez.
  • Fazla calışma “Calışma ve İş Kurumu İl Mudurluğunun” iznine bağlıdır.
  • Fazla calışma icin işcinin muvafakati gerekir.
  • Fazla calışma yapılacak gunlerin toplamı bir yılda doksan iş gununden fazla olamaz.
 • Question of

  Kıdem tazminatının hesaplanmasında;

  • Damga vergisi kesilir
  • Gelir vergisi kesilir
  • Damga vergisi ve gelir vergisi kesilir
  • Hicbiri kesilmez
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi işverenin bildirimsiz fesih haklanndan değildir?

  • İşcinin yapmakla odevli bulunduğu gorevi yerine getirmemesi
  • İşcinin izinsiz olarak ardı ardına iki işgunu işe devam etmemesi
  • İşcinin bulaşıcı bir hastalığa tutulduğunun anlaşılması
  • Hiçbiri
 • Question of

  Kıdem tazminatının odenmesi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • Kıdem tazminatının odenebilmesi icin bir tam yıl calışmış olmak şarttır
  • Kıdem tazminatı 10 yıllık zaman aşımına tabidir
  • İşveren değişikliği, işciye kıdem tazminatı isteme hakkını doğurur
  • İşin başkalaşması nedeniyle iş akdini fesheden işci kıdem tazminatına hak kazanır
 • Question of

  24. madde gereğince bildirimsiz fesih hakkını kullanarak iş akdini fesheden işci icin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • Sadece ihbar tazminatına hak kazanır
  • Sadece kıdem tazminatına hak kazanır
  • Hem ihbar, hem de kıdem tazminatına hak kazanır
  • İhbar ve kıdem tazminatına hak kazanamaz
 • Question of

  Kıdem tazminatına hak kazanılması bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • Evlendiği tarihten itibaren 1 yıl icinde işinden ayrılan kadın işci kıdem tazminatına hak kazanır
  • İşcinin iş akdinin işyeri ile ilgili olmayan bir suctan dolayı tutuklanmasıyla son bulması halinde işci kıdem tazminatına hak kazanır.
  • Ucretinin işveren tarafından kanun hukumlerine gore odenmemesi nedeniyle iş akdini fesheden işci kıdem tazminatına hak kazanır
  • Hepsi
 • Question of

  Yeni iş arama izni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangi ifade doğrudur?

  • İş arama izninin suresi gunde iki saatten az olamaz
  • İşci isterse iş arama izin saatlerini toplu kullanabilir
  • İş arama suresi icin ucret kesintisi yapılmaz
  • Hepsi
 • Question of

  Toplu işten cıkarma konusunda hangisinde oranlar yanlış verilmiştir?

  • 20 ile 100 işci arasında ise, en az 10 işcinin işten cıkarılması
  • 101 ile 300 işci arasında ise, en az %10 oranında işcinin işten cıkarılması
  • 301 ve daha fazla ise, en az 30 işcinin işten cıkarılması
  • 301 ve daha fazla ise, en az 50 işcinin işten cıkarılması
 • Question of

  Sanayi, Ticaret Ve Orman İşlerinden Sayılan İdlere İlişkin Yonetmeliği’nin dayanağı 4857 sayılı kanunun hangi maddesidir?

  • 78
  • 115
  • 109
  • 111
 • Question of

  Hangi kurum Sanayi, Ticaret Ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yonetmeliği’ni yurutmekle yetkilidir?

  • Sosyal guvenlik kurumu
  • Tarım ve Orman Bakanlığı
  • Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı
  • Bakanlar kurulu
 • Question of

  Vardiyalı ve Gece Calışmaları iş ortamında en fazla kac saat uygulanır?

  • 11
  • 12
  • 8
  • 9
 • Question of

  Gece ve gunduz işletilen ve nobetleşe işci postaları kullanılan işlerde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Bir calışma haftası gece calıştırılan işcilerin, ondan sonra gelen ikinci calışma haftası gunduz calıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur.
  • Gece ve gunduz postalarında iki haftalık nobetleşme esası uygulanır
  • Her iki gunde bir gece vardiyası uygulanır
  • Postası değiştirilecek işci kesintisiz en az 11 saat dinlendirilmeden diğer postada calıştırılamaz
 • Question of

  4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesinde duzenlenen şekliyle doğum yapan kadın işcilerin ne kadar ucretsiz izin hakkı vardır?

  • 8 hafta
  • 16 hafta
  • 6 ay
  • 12 ay
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • İş sağlığı ve guvenliği kanunu kamu sektorunde de uygulanır
  • 7,5 saatten fazla sureli işlerde en az 1,5 saat ara dinlenmesi verilir
  • Calışma hayatında “gece” en gec saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar gecen ve her halde en fazla 11 saat suren donemdir
  • Fazla calışma suresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz.
 • Question of

  İşyerinde 13 aydır calışan ve 53 yaşında olan bir işci, kac gun yıllık ucretli izin hak etmiştir?

  • 14 gün
  • 20 gün
  • 26 gün
  • 1 ay
 • Question of

  Deneme suresi de dahil olmak uzere tarım işlerinde calışan işcilere ne kadar zamanda senelik izin verilir?

  • 6 ay
  • 9 ay
  • 1 yıl
  • 18 ay
 • Question of

  Genc işci icin belirlenmiş olan yaş sının nedir?

  • 14 yaşını doldurmuş fakat 15 yaşını bitirmemiş olmak
  • 15 yaşını doldurmuş fakat 16 yaşını bitirmemiş olmak
  • 16 yaşını doldurmuş fakat 17 yaşını bitirmemiş olmak
  • 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş olmak
 • Question of

  Vardiyalı calışmalarda, vardiya değişimi en fazla kac gunde bir yapılabilir?

  • 2 hafta
  • 3 hafta
  • 4 hafta
  • 8 hafta
 • Question of

  1475 sayılı eski İş Kanunu’nun halen yururlukte olan tek maddesi hangi konuyu duzenlemektedir?

  • İş Guvencesi
  • İhbar Tazminatı
  • Kıdem Tazminatı (14. Madde)
  • İşsizlik Odeneği
 • Question of

  Nitelikleri bakımından en cok otuz iş gunu suren işlere ne denir?

  • Sureksiz İş
  • Surekli İş
  • Kısmi Sureli İş
  • Deneme Sureli İş
 • Question of

  İşverence gecerli sebep gosterilmediği veya gosterilen sebebin gecerli olmadığı mahkemece veya ozel hakem tarafından tespit edilerek feshin gecersizliğine karar verildiği durumda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • İşciyi başvurusu uzerine işveren bir ay icinde işe başlatmaz ise, işciye en az dort aylık ve en cok sekiz aylık ucreti tutarında tazminat odemekle yukumlu olur
  • İşci kesinleşen mahkeme veya ozel hakem kararının tebliğinden itibaren 15 işgunu icinde işe başlamak icin işverene başvuruda bulunmak zorundadır.
  • İşci 10 gun icinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih gecerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonucları ile sorumlu olur.
  • İşveren, işciyi bir ay icinde işe başlatmak zorundadır
 • Question of

  İşten ayrılan işciye, işveren tarafından verilen ve işinin ceşidinin ne olduğunu ve suresini gosteren belgeye ne denir?

  • İşci İşten Cıkış Bildirges
  • Calışma Belgesi
  • İşten Ayrılma Bildirgesi
  • Hizmet Beyannamesi
 • Question of

  İş Kanununa gore işveren işyerinde veya bankaya yaptığı odemelerde işciye ucret hesabını gosterir imzalı veya işyerinin ozel işaretini taşıyan bir belge vermek zorundadır. Bu belgeye ne denir?

  • Ucret Hesap Pusulası
  • Ucret Bordrosu
  • Hizmet Hesap Pusulası
  • Puantaj
 • Question of

  Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden once veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal calışma surelerinin onemli olcude altında calışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işcinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay icinde calışılmayan sureler icin ………….. yaptırabilir. Boşlukta belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  • Telafi Calışması
  • Denkleştirme Calışması
  • Cağrı Uzerine Calışma
  • Odunc Calışması
 • Question of

  İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araclar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir butundur. Buna gore aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Dinlenme yerleri
  • Yemek, uyku, yıkanma yerleri
  • Muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim alanları-aracları
  • Ortak Sağlık ve Guvenlik Birimleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

5 Comments

  • Siz cevabınızı işaretledikten sonra doğru cevap aşağıdaki resimdeki gibi gözükmektedir. Ayrıca test sonunda da toplu olarak sonuçlar gözükür.

İsg yangın soruları

Yangın (70 Soru)

İSG deneme sınavı

Etik (45 Soru)