in ,

Elektrikle Çalışmalarda İSG

 • Soru: | Toplam Soru:

  Duragan ya da devingen yüklü parçacıkların yol açtıgı fiziksel olguya ne denir?

  • Elektrik
  • Gerilim farkı
  • Akım
  • Direnç
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik ile ilgili temel kavramlara iliskin asagıdakilerden hangisi dogrudur?

  • Direnç, elektrikli alıcıların çalısmaları sırasında harcadıkları enerjidir.
  • Direnç, elektrikli alıcıların çalısmaları sırasında harcadıkları enerjidir.
  • Akını siddeti, bir elektrik devresinden saniyede akan elektron miktarıdır.
  • Güç, bir devrenin iki ucu arasındaki elektron sayısı farkıdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik akımı ile ilgili olarak asagıdakilerden hangisi dogrudur?

  • Elektronlar, güç kaynagı içinde (+)’dan (-)’ye dogru akarlar.
  • Iletkenden birim zamanda geçen elektrik yükü miktarına akım denir.
  • Elektrik enerjisini olusturan akımı protonlar saglar.
  • Elektrik, pozitif yüklü protonların hareketi sonucu olusan yük akımıdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Herhangi bir pilde elektronların akıs yönü asagıdakilerden hangisidir?

  • – uçtan – uça
  • – uçtan + uça
  • + uçtan + uça
  • – uçtan – uça
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asagıdakilerden hangisi devrenin veya alıcının gerilimini ölçer?

  • Ampermetre
  • Voltmetre
  • Ohmmetre
  • Vattmetre
 • Soru: | Toplam Soru:

  Zamana baglı olarak yönü ve siddeti degisen akıma ne denir?

  • Alternatif akım
  • Endüktif akım
  • Dogru akım
  • Kapasitif akım
 • Soru: | Toplam Soru:

  Zamana baglı olarak yönü ve siddeti degismeyen akıma ne denir?

  • Alternatif akım
  • Endüktif akım
  • Dogru akım
  • Kapasitif akım
 • Soru: | Toplam Soru:

  Dogru akımda tehlikeli gerilim kaç volt olarak kabul edilmektedir?

  • 36V
  • 50V
  • 80V
  • 120V
 • Soru: | Toplam Soru:

  Cisimlerin birbirlerine sürtünmeleri veya temasları sonucu olusan elektron alısverislerine ne denir?

  • Alternatif Akım
  • Statik Elektrik
  • Dogru Akım
  • Kondansatör
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asagıdakilerden durumda hangisinde statik elektrik olusmaz?

  • Yes
  • No
  • Tozların yalıtkan boru içinde hava ile hızla nakli
  • Toz malzemenin bant konveyörlerle nakli
 • Soru: | Toplam Soru:

  Atmosferdeki dogal elektriklenme sonucu bulutla yer arasındaki elektrik bosalmasına ne denir?

  • Simsek
  • Yıldırım
  • Gök gürültüsü
  • Paratoner
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik çarpması sırasında kalpte meydana gelen anlamsız ve düzensiz atıslara ne denir?

  • Çarpıntı
  • Heyecan
  • Travma
  • Fibrilasyon
 • Soru: | Toplam Soru:

  Insan bedeninden geçen en az kaç mA akım kalpte fibrilasyona ve suur kaybolmasına neden olur?

  • 20-30
  • 80-100
  • 1.200
  • 10.000
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asagıdakilerden hangisi elektrikle ilgili kazalarda etken degildir?

  • Akımın etki yaptıgı süre
  • Akımı tasıyan baglantılar
  • Akım büyüklügü ve siddeti
  • Akım dogru ise frekansı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asagıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına karsı alınacak Önlemlerden degildir?

  • Koruyucu yalıtım
  • Topraklama
  • Yüksek gerilim kullanma
  • Üzerinde durulan yerin yalıtılması
 • Soru: | Toplam Soru:

  lektrik tesisatında; can güvenligi ve yangından korunma için kullanılan kaçak akım anahtarlarının açma sınırları sırasıyla kaç olmalıdır?

  • 40 mA – 400 mA
  • 30 mA – 300 mA
  • 20 mA – 200 mA
  • 10 mA – 100 mA
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asagıdakilerden hangisi teknik bakımından dokunmaya karsı koruma yapılamazsa alınacak tedbirlerinden degildir?

  • Yalıtılan çalısma zemininin izolasyon direnci ölçülerek uygunlugu tespit edilmeli
  • Çalısma zemini yalıtılmalı
  • Tesisin uygun yerlerine gerekli ikaz levhaları asılmalı
  • Yalıtkan ayakkabı kullandırılmamalı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asagıdakilerden hangisi sıfırlamanın tanımıdır?

  • Devreyi otomatik olarak kesen bir koruma cihazıdır.
  • Madeni kısımların toprak ile elektriksel baglantısının yapılmasıdır.
  • Yerleri degismeyen sabit elektrikli makine ve araçlarla, elektrik panolarının taban alanına tahta ızgara veya lastik paspas konulmasıdır.
  • Elektrikli makine ve araçların gövde kısımlarının nötr iletkenine baglanmasıdır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Makine ve tezgâhlarda olusabilecek elektrik kaçaklarından çalısanları korumak için uygulanan asagıdaki yöntemlerden hangisi sakıncalıdır?

  • Sıfırlama
  • Kaçak akım rölesi kullanma
  • Küçük gerilim kullanma
  • Topraklama
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asagıdakilerden hangisi fis ve priz sistemlerinde uyulması gereken güvenlik önlemlerine aykırıdır?

  • Yes
  • No
  • Kırık ve çatlak fis ve prizler kullanılmamalıdır.
  • Fis ve priz sisteminde topraklama kontak elemanları, akım kontak elemanlarından önce baglantıyı saglamalıdır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Fis ve priz sistemleri ile ilgili asagıdaki özelliklerden hangisi yanlıstır?

  • Fis ve priz sisteminde topraklama kontak elemanları akım kontak elemanlarından sonra baglantıyı saglamalıdır,
  • Fisler, aynı tesiste kullanılan farklı gerilimler için kullanılan prizlere sokulmayacak yapı ve özellikte olmalıdır.
  • Kırık ve çatlak fis ve prizler kullanılmamalıdır.
  • Ara fis ve priz düzenlerinin yalıtkan düzenekleri uygun sekilde korunmalıdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asagıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?

  • Fis ve priz sisteminde topraklama kontak elemanları, akım kontak elemanlarından önce baglantıyı saglamalıdır.
  • Degeri 32 amperin altında olan sigortalar en az bir salterle kontrol altına alınmalıdır.
  • Fisler, aynı tesiste kullanılan farklı gerilimler için kullanılan prizlere sokulmayacak yapı ve özellikte olmalıdır.
  • Yüksek kesme güçlü salterle enerji verilmesi sırasında salter patlaması riskine karsı gerekli tedbirler alınmalıdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik iç tesislerinde alternatif veya dogru akım devrelerinde kullanılan sigortalar kapalı bir tablo içine monte edilmeli, degeri…… amperin üstünde olan sigortalar en az bir salter veya anahtarla kontrol altına alınmalıdır?

  • 24
  • 32
  • 40
  • 60
 • Soru: | Toplam Soru:

  Sigortaların degistirilmesi sırasında yapılacak Islere iliskin asagıdakilerden hangisi yanlıstır?

  • Gerilim dısı bırakılmalıdır.
  • Gerilim yoklugu kontrol edilmelidir.
  • Sigorta gerilim dısı bırakılamıyorsa, kesicilerle devrenin kesilmesi saglanmalıdır,
  • Sigortanın yeniden yanması ihtimali göz önüne alınarak tel sarılarak köprülenmis sigortalar kullanılmalıdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Transformatör, kondansatörlerin ve benzerlerinin konuldugu isyerlerinde alınacak güvenlik önlemlerine iliskin asagıdakilerden hangisi yanlıstır?

  • Yeteri kadar havalandırılması saglanmalı ve duvarları ile kapılan yangına dayanıklı olmalıdır.
  • Sarj kalıntılarını önleyecek sekilde baglanmıs ve kontrol edilmis olmalıdır.
  • Sogutmalı transformatörleri yanabilir malzemelerden yeteri kadar uzakta bulunmalıdır.
  • Transformatörler ve kondansatör merkezlerindeki diger yüksek gerilim cihazları açıkta olmalıdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Tevzi tabloları için asagıda verilen güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıstır?

  • Tozlu ve nemli yerlerde kullanılan tablolar tamamen sızdırmaz biçimde kapalı dökme demir ya da çelik saçtan yapılmalıdır.
  • Metal gövdesi topraklanmalı, diger gerilim altında olmayan metal bölümleri topraklanmamalıdır.
  • Tablo veya pano üzerindeki sigorta, salter ve anahtarların üzerine, kumanda ettigi yeri gösteren etiketler bulunmalıdır.
  • Çalısanların erisebilecegi yerlerde bulunanların kontrol tertibatı ile benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içinde olmalıdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asagıdaki elektrikli el aletlerine iliskin özelliklerinden hangisi yanlıstır?

  • Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce yetkili kimseler tarafından kontrol edilmelidir,
  • Tasınabilir agır elektrikli aletlerin bir yerden diger bir yere tasınması özel sapan veya askılarla yapılmalı ve bu sapan askılar çalısma sırasında kullanılmalıdır,
  • Tasınabilir elektrikli el aletlerinin sapları yeterli cins ve kalınlıkta akını geçirmeyen maddeyle kaplanmalıdır.
  • Elektrikli el aletleri kendi özel gayeleri için dogru olarak ve kendi kapasiteleri içinde, asırı zorlanmalara basvurulmadan kullanılmalıdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asagıdakilerden hangisi seyyar elektrikli cihazlarda alınması gereken önlemlerden degildir?

  • Nötralizasyon yapılmalıdır.
  • Kaçak akım rölesi kullanılmalıdır
  • Çalısanlar, bol ve etekleri genis elbiseler giymemelidir.
  • Sürekli basılması gereken yaylı devre kesicileri bulunmalıdır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Tasınabilir çıplak metal kısımlı elektrikli el aletlerinin güvenli kullanımına iliskin asagıdakilerden hangisi yanlıstır?

  • Topraklanmaları, topraklama elemanı bulunan fis ve prizlerle yapılmalıdır.
  • Yüksek amperajlı prizler üzerinde ayrıca bir salter bulundurulmalıdır.
  • Kablolar dagınık bulundurulmamalı ve geçitlerde zeminden geçirilmelidir.
  • Besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile topraklanmalıdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım onarım çalısmaları sırasında çalısanların hayatının korunması için alınması gereken bes önlemden sonuncusu asagıdakilerden hangisidir?

  • Gerilimin her yönden kesilmesi
  • No
  • Çalısılan yerlerde ve isletme esnasında gerilim altında bulunması gereken baska yerler varsa bunlarla temasın önlenmesi
  • Kısa devre etme ve topraklama
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yüksek gerilim tesislerine ayrılan yerlere asagıdaki özelliklerinden hangisi yanlıstır?

  • Küçük boyutlu elektrik gereçlerinden baska esya konulmamalıdır.
  • Çalısanlar buralarda giyinip soyunmasına izin verilmelidir.
  • Kapıları kilitli tutulmalı ve ilgisiz kisilerin girmeleri önlenmelidir,
  • Kapıları kilitli tutulmalı ve ilgisiz kisilerin girmeleri önlenmelidir,
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yüksek gerilim tesislerinde çalısmaya baslamadan önce asagıdaki tedbirler hangisinin ilk önce yapılması gerekir?

  • Üzerinde çalısma yapılacak teçhizatı gerilimsiz bırakmak için kesiciler ve ayırıcılar açılmalıdır
  • Kesici ve ayırıcının her fazının açık oldugu gözle ve araç ile teker teker kontrol edilmelidir.
  • Kilitleme tertibatı mevcut degilse, kesici ve ayırıcının yanında bir nöbetçi bulunmalıdır,
  • Görev emri ve çalısma izni formu düzenlenmeli ve çalısma yapılacak tesisin özelikleri çalısanlara bildirilmelidir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik sebekelerinin bakım, onarım, yenileme islerine baslamadan önce, bu sebekelerden beslenen tüketicilerde………….. baglı olup olmadıgı arastırılmalı, …………… olup olmadıgı tespit edilmelidir?

  • jeneratör – ters besleme
  • jeneratör-akım
  • akım-ters besleme
  • cihaz-jeneratör
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda karbondioksitli, bikarbonat tozlu veya benzeri etkili diger tiplerde yangın söndürme cihazları, 15 kV’a kadar gerilimli tesislerde kaç metre uzaklıktan kullanılmalıdır? (ISG Tüzügüne göre)

  • 1
  • 3
  • 10
  • 5
 • Soru: | Toplam Soru:

  Toprakla potansiyel farkı 230 volt veya daha yukarı olan alternatif gerilim ile çalısan elektrik motorları için asagıda verilen özelliklerden hangisi yanlıstır? (ISG Tüzügüne göre)

  • Özel motor dairelerinde bulunmalıdırlar.
  • Tabandan en az 3 metre yüksek bir yerde bulunmalıdırlar.
  • Muhafaza sistemi olmalıdırlar.
  • Fazla nem, buhar veya benzerlerinin bulundugu yerler ile yaglı yerlerdeki elektrik motorlarının gerilim altındaki kısımlarıyla baglantıları açıkta bulunmalıdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Toprak ile potansiyel farkı kaç volttan fazla olan alternatif gerilimli elektrik tabloları, özel yerlerde bulundurulacak ve bu yerlerin tabanı, akım geçirmeyen malzemeden yapılmıs veya bu cins malzeme ile kaplanmıs olacaktır? (ISG Tüzügüne göre)

  • 42
  • 110
  • 220
  • 230
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gerilimi 250 volttan yukarı olan alternatif veya dogru akım devrelerinde kullanılan sigortalarda kaç amperden sonra salter konması zorunludur? (ISG Tüzügüne göre)

  • 20
  • 32
  • 40
  • 60
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asagıda belirtilenlerden hangisinin yüksek gerilim hücrelerinde bulunması zorunlu degildir? (ISG Tüzügüne göre)

  • Yangın söndürme cihazı
  • Kısa devre ve topraklama teçhizatı
  • Istaka
  • Deri Eldiven
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asagıdakilerden hangisi / hangilerinin yüksek gerilim hücresinde bulunması zorunludur? (ISG Tüzügüne göre)

  I. Kısa devre ve topraklama teçhizatı
  II. Yangın söndürme cihazları
  III. Nitril eldivenler
  IV. Istakalar
  V. Tam yüz maskeleri

  • 1,2,4
  • 1,3,4
  • 1,2,4 ve 5
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yeraltı kablolarında yapılacak bir islemde, elektrik kesilmesinden hemen sonra ………………… temin için, üzerinde çalısılması gereken kabloların bütün iletkenleri kısa devre edilmeli ve topraklanmalıdır? (ISG Tüzügüne göre)

  • Statik yük bosalmasını
  • Akım bosalmasını
  • Kapasitif bosalmayı
  • Gerilim bosalmasını
 • Soru: | Toplam Soru:

  Alçak ve yüksek gerilimli tesisatlarda servis koridorlarının tavan yüksekligi en az kaç metre olmalıdır?

  • 2
  • 2,2
  • 2,5
  • 3
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeligi’ne göre asagıdaki tanımlardan hangisi yanlıstır?

  • Santral, elektrik enerjisinin üretildigi tesislerdir.
  • Alçak gerilim, etkin degeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimdir.
  • Yüksek gerilim, etkin degeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir,
  • Tehlikeli gerilim, etkin degeri, alçak gerilimde 42 voltun üstünde olan, yüksek gerilimde hata süresine baglı olarak degisen gerilimdir,
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asagıdaki tanımlardan hangisi yanlıstır?

  • Alçak gerilim, etkin degeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimdir.
  • Orta gerilim, etkin degeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir,
  • Yüksek gerilim, etkin degeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.
  • Tehlikeli gerilim, etkin degeri, alçak gerilimde 50 voltun üstünde olan, yüksek gerilimde hata süresine baglı olarak degisen gerilimdir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Alçak gerilim, etkin degeri asagıdakilerden hangisi olan fazlar arası gerilimdir?

  • 1000 V ya da altı
  • 1000 V ya da üstü
  • 1000 V üstü
  • 1500 V üstü
 • Soru: | Toplam Soru:

  Alçak gerilim ile yüksek gerilim arasındaki sınır gerilim degeri asagıdakilerden hangisidir?

  • 380 V
  • 660 V
  • 1000 V
  • 6000 V
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeligi’ne göre, hava kosullarının etkisiyle olusan dıs asırı gerilimlerde, asırı gerilimlerin olusmasını önleyen ya da bunları sınırlayan asagıdaki yapımsal önlemlere iliskin asagıdakilerden hangisi yanlıstır?

  • Hatlar ve transformatör merkezleri için yer seçiminde hava kosulları iyi olan ve yıldırım tehlikesi az olan yerler seçilmelidir.
  • Hatlar, geçecekleri yerin dogal koruyucu özelliklerinden yararlanabilmek için olabildigince düzlük ve ova gibi yerlerden geçirilmelidir,
  • Hava hatlarının iletkenleri, gerekli durumlarda üzerlerindeki yeter sayıdaki toprak iletkenleri ile korunmalıdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeligi’ne göre, Kursun – asitli akumulator odalarının özelliklerine Iliskin asagıda verilenlerden hangisi yanlıstır?

  • Kapılar dısa dogru açılacak sekilde yapılmalıdır.
  • Anahtar, priz vs. gibi alevlenmeye sebep olabilecek kıvılcım çıkaran elektrik araçları akü odalarının içerisine konulmalıdır.
  • Tercihen dogal havalandırmanın yeterli olabilecegi biçimde yapılmalıdır.
  • Kuru havalı, serin ve sarsıntısız olmalı ve sıcaklık degismelerine karsı korunmalıdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asagıdakilerden hangisi Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeligi’ne göre mevcut kursun – asitli akümülatör isletmesinin tehlikesine karsı alınacak önlemlerden degildir?

  • Kibrit ve çakmak dâhil ates yakılmamalıdır.
  • Içeride birikmis gaz varsa uygun müdahale ile ortam gazdan arındırılmalıdır.
  • Kıvılcım çıkaracak aletler kullanılmamalı ve cep telefonları kapatılmalıdır
  • Asit ve/veya asitli suyla temas edildiginde, hemen temas eden uzuvlar temiz su ile yıkanmalıdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeligi’ne göre, açık hava tesislerinin çevresi en az kaç metre yükseklikte bir çitle çevrilmelidir?

  • 1
  • 1,2
  • 1,8
  • 2,5
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeligi’ne göre, 1 – 36 kV’luk hava hattı iletkenlerinin en büyük salınımlı durumda yapılara olan en küçük yatay uzaklıgı ne kadardır?

  • 1 m
  • 2 m
  • 3,5 m
  • 5 m
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeligi’ne göre, 36 – 72,5 kV’luk hava hattı iletkenlerinin en büyük salınımlı durumda yapılara olan en küçük yatay uzaklıgı ne kadardır?

  • 1 m
  • 2 m
  • 3 m
  • 5 m
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeligi’ne göre, 170 kV’luk hava hattı iletkenlerinin agaçlara olan en küçük yatay uzaklıkları kaç metredir?

  • 1
  • 2,5
  • 3
  • 4,5
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeligi’ne göre, elektrik devrelerindeki kaçak akımla ilgili asagıda verilenlerden hangisi/hangileri dogrudur?

  I. Havaya akar.
  II. Topraga akar.
  III. Cihazların gövdesinde bulunur.

  • Yalnız 1
  • 2 ve 3
  • Yalnız 3
  • Hiçbiri
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeligi ‘ne göre, alçak gerilim tesislerinde dolaylı dokunmaya karsı önemli ve en çok uygulanan, hata akımı ile faaliyete geçen devre elemanları ile saglanan koruma yöntemi hangisidir?

  • Elektriksel artırma yöntemi
  • Beslemenin otomatik olarak kesilmesi yöntemi
  • Yerel es potansiyel Ile koruma yöntemi
  • Koruma sınıfı II olan donanım veya bu donanıma esdeger yalıtım ile koruma yöntemi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeligi’ne göre, yer degistirebilen isletme elemanlarının topraklama tesisatı en fazla hangi sürede yetkili teknik elemanlar tarafından muayene edilmelidir?

  • 3 ay
  • 6 ay
  • 1 yıl
  • 2 yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeligi’ne göre , elektrik üretim, iletim ve dagıtım tesislerinin topraklama tesisatı en fazla hangi sürede muayene, ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı ve ölçüm sonuçları kaydedilmelidir?

  • 6 ay
  • 1 yıl
  • 2 yıl
  • 5 yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeligi’ne göre, enerji nakil ve dagıtım hatlarının topraklamaları en fazla hangi sürede muayene, ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı ve ölçüm sonuçları kaydedilmelidir?

  • 6 ay
  • 5 yıl
  • 2 yıl
  • 1 yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik ile ilgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeligi’ne göre, 1. grup fen adamlarının ögrenim seviyesi asagıdakilerden hangisidir?

  • En az 3 veya 4 yıl yüksek ögrenim görenler
  • En az2yıl!ıkyüksek teknik Ögrenim görenler
  • Ortaokuldan sonra en az 4 veya 5 yıl mesleki ve teknik ögrenim görenler
  • En az lise dengi mesleki ve teknik ögrenim görenler
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik ile ilgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelige göre baglantı gücü 50 kW’a kadar olan binaların elektrik iç tesis projesini hazırlamaya asagıdakilerden hangisi yetkilidir?

  • 1. Grup
  • 2 grup
  • 3. Grup
  • 4. Grup
 • Soru: | Toplam Soru:

  Baglantı gücü 1500 kW olan elektrik iç tesislerinin yapımına asagıdakilerden hangisi yetkilidir?

  • 4.grup
  • 3. Grup
  • 2. Grup
  • 1. Grup
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asagıda verilen elektrik kaynagı islerinde güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıstır?

  • Yanıcı maddeler yakınında elektrik kaynagı yapılmamalıdır
  • Elektrik kaynak islerinde ehil kaynakçılar çalıstırılmalı
  • Besleme ve kaynak kabloları, üzerinden tasıt geçmesi halinde zedelenmeyecek ve bozulmayacak sekilde korunmalı
  • Elektrik kaynak makinelerinin salteri, makineden ayrı bir kısımda bulunmalı, kablolar saglam sekilde tespit edilmis olmalı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Parlayıcı gaz veya buharların havaya karısması ile patlama tehlikesi bulunan yerlerdeki elektrik alet ve teçhizatı için asagıda verilen güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıstır?

  • Alev geçirmez cihazların üzerinde yapılacak herhangi bir onarım veya degisiklik bu cihazların ilk güvenlik durumlarını bozmayacak veya azaltmayacak sekilde yapılmalı
  • Elektrik tesisat boruları tehlike alanına girdikleri noktada alev sızdırmaz buatlarla donatılmalı
  • Alev geçirmez cihazlar için kullanılacak iletkenler eksiz borular içinde bulunmalı
  • Elektrik alet ve teçhizatı tehlikeli anında ani müdahaleler için alanın içinde kurulmalı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Don halinde bir agaç direge çıkılmadan önce asagıdakilerden hangisi yapılırsa yanlıs olur?

  • Diregin kaldırma çatalları, payanda veya lenteleme gibi baska bir vasıta ile kuvvetlendirilmesi saglanmalı
  • Saglam oldugundan emin olunmadıkça çıkılmamalı
  • Dip kısmı en az 20 santimetre kazılıp çürüme olup olmadıgı muayene edilmeli
  • Bir çekiç ile dip tarafına vurulmak suretiyle dolgun ve tınlayan bir ses çıkarıp çıkarmadıgı kontrol edilmeli
 • Soru: | Toplam Soru:

  Transformatör, kondansatör ve benzerlerinin konuldugu isyerlerinde asagıdaki alınacak güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıstır?

  • eteri kadar havalandırılması saglanmalı ve duvarları ile kapıları yangına dayanıklı olmalı
  • Sogutmalı transformatörleri yanabilir malzemelerden yeteri kadar uzakta bulunmalı
  • Transformatörler ve kondansatör merkezlerindeki diger yüksek gerilim cihazları açıkta olmalı
  • Sarj kalıntılarını önleyecek sekilde baglanmıs ve kontrol edilmis olmalı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Hata Akımı” terimi için asagıdakilerden hangisi söylenemez?

  • Yalıtkanlık hatası sonucu geçen akımıdır.
  • Kısa devre akımı hata akımı olarak isimlendirilebilir.
  • Toprak teması akımı hata akımı olarak isimlendirilebilir.
  • Arızalı cihazın çektigi akım hata akımı olarak nitelendirilir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Bir elektrik ark kaynagında, meydana gelebilecek elektrik sokunu önlemek için alınması gereken önlemlerle ilgili olarak asagıda verilen ifadelerden hangisi yanlıstır? (13 Mayıs 2012 – A sınavı sorusu)

  • Dogru kablo çapı kullanılmalıdır.
  • Duy ile ekipman arasındaki kablo, topraklama kablosu olarak kullanılmalıdır.
  • Elektriksel baglantıların kuru, sıkı ve temiz olması saglanmalıdır
  • Elektrikle çalısan tüm ekipman ve is parçaları topraklanmalıdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asagıdakilerde hangisi, elektrikli el aletlerinin insaat santiyelerinde kullanılması esnasında alınması gereken önlemlerden degildir? (13 Mayıs 2012 – A sınavı sorusu)

  • El aletleri küçük gerilimle çalıstırılacaktır.
  • El aletleri özel olarak imal edilmis ve iki yalıtkanlı olacaktır.
  • El aletlerinde, devreyi kapalı tutmak için, sürekli olarak basılması gereken yaylı devre kesicileri bulunacaktır.
  • Birden fazla el aleti kullanıldıgı takdirde, bunların tümü aynı güvenlik transformatörünün (sargıları birbirinden ayrı olan transformatör) çıkıs devresine baglanacaktır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik tesisatının topraktan yalıtıldıgı IT sistemlerinde, gerilimli bir bölümden açıktaki iletken bölümlere veya topraga karsı arızanın olustugunu gösteren bir arıza yalıtım sistemi kurulmalıdır. Bu yalıtım izleme sistemi için asagıdakilerden hangisi /hangileri dogrudur? (13 Mayıs 2012 – A sınavı sorusu)

  I. Artık akım koruma (toprak kaçak akım) salteri de bir yalıtım izleme sistemi olarak kullanılabilir.
  II. Yalıtım izleme sistemi, görülebilir veya isitilebilir bir alarmı harekete geçirmelidir.
  III. Yalıtım izleme sisteminde, arıza sürdükçe alarmın devam etmesine mani olmak için,tüm alarmları kapatan bir düzenek bulunmalıdır.

  • Yalnız 2
  • 2 ve 3
  • 1 ve 2
  • 1, 2, 3
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asagıdakilerden hangisi, parlayıcı patlayıcı maddelerin bulundugu yerlerde, statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karsı alınacak önlemlerden degildir? (13 Mayıs 2012 – A sınavı sorusu)

  • Topraklama
  • Ortamdaki havanın nemlendirilmesi
  • Ortamdaki havanın iyonize edilmesi
  • Statik elektrigi iletmeyen malzemeler kullanılması
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asagıdakilerden hangisi, bir transformatör için her zaman dogru degildir? (18 Mayıs 2013 – A sınavı sorusu)

  • Transformatörün giris ve çıkıs güçleri, kayıplar ihmal edilirse birbirine esittir.
  • Transformatörün sekonder gerilimi, primer geriliminden daha küçüktür.
  • Transformatörün sekonder akımı, demir kayıpları ihmal edilirse primer akımı ile dogru orantılıdır.
  • Transformatörün sekonder gerilimi, demir kayıpları ihmal edilirse primer gerilimi ile dogru orantılıdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Dogru akım elektrik çarpması tehlike sınırı asagıdakilerden hangisidir? (18 Mayıs 2013 – A sınavı sorusu)

  • 15 V
  • 20 V
  • 25 V
  • 30 V
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asagıdakilerden hangisi / hangileri, kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım onarım çalısmaları sırasında, çalısanların hayatını korumak için alınması gereken önlemlerdendir? (18 Mayıs 2013 – A sınavı sorusu)

  I. Gerilimin kesilmesi
  II. Tekrar gerilim verilmesinin önlenmesi
  III. Gerilimin, tehlikeli gerilim degerinin altına indirilmesi
  IV. Çalısılacak yerde gerilim olmadıgının kontrolü
  V. Topraklama
  VI. Kısa devre etme

  • 1, 2 ve 5
  • 1,2,4,5 ve 6
  • 1,2,3,4 ve 5
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Bakım ve onarım gibi isler yapılmadan önce, enerji toplayan tüm cihaz ve bilesenlerin enerjisi bosaltılmalıdır. Asagıdakilerden hangisi enerji depolar? (21 Ekim 2012 – A sınavı sorusu)

  I. Reaktif güç kompanzasyonu için kullanılan kondansatörler
  II. Uzun yüksek gerilim kabloları
  III. Yüksek gerilim trafolarının nötr topraklama dirençleri

  • Yalnız 1
  • 1 ve 2
  • 1 ve 3
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik akımının insan vücuduna etkileri açısından, asagıdakilerden hangileri dogrudur? (21 Ekim 2012 – A sınavı sorusu)

  I. Büyüklügü 20 mA’den fazla olan akımlar, kalpte elektrik dengesinin bozulmasına yol açabilir.
  II. Insanın hissedebilecegi akım 0,01 mA ile baslar.
  III. Büyüklügü 5 mA’e kadar olan akımlar hiçbir tehlike olusturmamaktadır.

  • Yalnız 1
  • 1 ve 2
  • 1 ve 3
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Toprak kaçan akım salterleri asagıdaki risklerden hangisine karsı dogrudan etkilidir? (21 Ekim 2012 – A sınavı sorusu)

  I. Elektriksel yalıtım hatasıyla çıkan yangınlar
  II. Elektriksel yalıtım hatasıyla meydana gelen elektrik çarpmaları
  III. Statik elektrik yükleri nedeniyle meydana gelen patlamalar

  • Yalnız 1
  • Yalnız 2
  • 1 ve 2
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asagıdakilerde hangisi alternatif akım devreleri için yanlıstır? (18 Mayıs 2013 B sınavı sorusu)

  • Alternatif akım DC gibi sabit olmadıgı ve zamana göre bazen sinusidal (bazen + bazen -) olarak degistigi için toplam enerji kaybı sıfırdır. Bu nedenle DC’ye göre daha fazla tercih edilir.
  • Aynı miktarda gücün üretilebilmesi ve tasınabilmesi için alternatif akımın güç kayıpları daha azdır.
  • Alternatif akım jeneratörleri ve motorları daha basit,daha hafif, daha saglam ve ucuzdur.
  • Alternatif akımın daha uzak mesafelere, yüksek gerilim kullanılarak iletilmesi mümkündür.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Is Ekipmanlarının Kullanımında Saglık ve Güvenlik Sartları Hakkında Yönetmelik’e göre, Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner için, standartlarda süre belirtilmemisse, kontrol periyodu asagıdakilerden hangisidir?

  • Sabit olanlar 1 yıl, seyyar olanlar 6 ay
  • Elektrik tesisatı 1 yıl, topraklama ve paratoner 2 yıl
  • 1 yıl
  • 6 ay

6331 sayılı iş güvenliği kanunu sorularuı

6331 Sayılı İSG Kanunu Soru Çözümü

İSG Sınavı

Açıklamalı İSG Soruları 4