in

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar (13 Soru)

A,B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavınlarının tümünde soru gelen bir konu olan Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında yönetmelik çok uzun bir yönetmelik olmadığı için genellikle çok detay sorular gelebilecek bir konu değil. Kısa bir süre bile ayırsanız soru kaçırmayacağınız bir konu.

Teste geçmeden önce konuya çalışmak isterseniz Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında yönetmelik ile ilgili hazırlamış olduğumuz özete buradan, yönetmeliğin tamamını ise buradan ulaşabilirsiniz.

 • Soru: | Toplam Soru:

  İşveren veya işveren vekilleri, posta sayısı ile her postanın işe başlama ve bitirme saatlerini ve diğer bazı bilgileri duzenleyerek işyerinde işcilerin kolayca gorup okuyabilecekleri şekilde ilan etmekle yukumludur. Aşağıdakilerden hangisini duzenlemek zorunda değildir?

  • Postalar halinde calıştırdıkları işcilerin ad ve soyadları
  • Ara dinlenmeleri
  • Hafta tatilleri
  • Eğitim durumları
  • Posta sayısı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az kaç işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenir?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Soru: | Toplam Soru:

  turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az kaç işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenir?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Soru: | Toplam Soru:

  18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece postalarında çalıştırılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • Genel hükümler geçerlidir
  • 22:00 – 04:00 saatleri haricinde çalıştırılabilirler
  • 22:00 – 06:00 saatleri haricinde çalıştırılabilirler
  • 20:00 – 06:00 saatleri arasında çalıştırılamazlar
  • 19:00 – 05:00 saatleri arasında çalıştırılamazlar
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • Bir işçi postası ile yürütülen işlerde, ikili ya da daha çok posta sayısının artırılması ya da üç posta halinde çalışılan işyerlerinde günlük çalışma süresinin 7,5 saatin altında saptanması sonucunda, çalışma sürelerindeki azalma nedeniyle, işçilerin ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun, indirim yapılamaz.
  • Sağlık kuralları bakımından günde 7,5 saat ya da daha az çalışılması gereken işlerde işçi postaları sayısı, her bir postanın çalışma süresi, 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen Yönetmelikte belirtilen günlük çalışma sürelerini aşmayacak şekilde düzenlenir.
  • Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde postalar; en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbirlerinin yerini alacak şekilde düzenlenir.
  • Hepsi
  • Posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az onbir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Çalışma hayatında ”gece” en geç saat kaçta başlar?

  • 18:00
  • 19:00
  • 20:00
  • 21:00
  • 22:00
 • Soru: | Toplam Soru:

  Çalışma hayatında ”gece” en erken saat kaçta biter?

  • 06:00
  • 07:00
  • 08:00
  • 05:00
  • 09:00
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gece çalışma en fazla kaç saat olabilir?

  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşçilerin gece çalışması kaç saati geçemez?

  • 6.5
  • 7
  • 7.5
  • 8
  • 8.5
 • Soru: | Toplam Soru:

  Postası değiştirilecek işçi kesintisiz olarak kaç saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz?

  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
 • Soru: | Toplam Soru:

  Bir kişinin saniyeye ait işlerde, gece postasında çalışabilmesi için en az kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?

  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
 • Soru: | Toplam Soru:

  Haftalık çalışma süresi kaç saattir?

  • 42
  • 45
  • 48
  • 50
  • 55
 • Soru: | Toplam Soru:

  Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere haftanın bir gününde kaç saatten az olmamak üzere tatili vermelidir?

  • 18
  • 24
  • 26
  • 36
  • 48

Gece Postaları

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar

Gece Postaları

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik