in ,

Fiziksel Risk Etmenleri

 • Soru: | Toplam Soru:

  Gürültü Yönetmeliğine göre Gürültü Maruziyet sınır değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

  • 80
  • 85
  • 87
  • 90
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gürültü şiddetinin ölçülmesinde hangi birim kullanılır?

  • Watt/h
  • Joule/cm
  • dB
  • kV/h
 • Soru: | Toplam Soru:

  Odyometrik test hangi organımız için yapılır?

  • Göz
  • Kalp
  • Akciğer
  • Kulak
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gürültülü işlerde çalışacakların seçiminde aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir?

  • Çocuk işçiler
  • Yaşlı işçiler
  • Genç ve sağlıklı işçiler
  • Yaşlı bayan işçiler
 • Soru: | Toplam Soru:

  Genç ve sağlıklı bir kişi hangi frekanslardaki sesleri duyar?

  • 0 Hz-10 Hz
  • 6 Hz-20 Hz
  • 20 Hz-20 kHz
  • 20 kHz- 40 kHz
 • Soru: | Toplam Soru:

  Genç ve sağlıklı bir kişi hangi şiddetteki sesleri duyar?

  • 1 mPa-2 mPa
  • 2 mPa-5 mPa
  • 5 mPa-20 mPa
  • 20 mPa-200 mPa
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gürültüden ileri gelen işitme kaybına esas olacak gürültü şiddeti, ses ölçme cihazlarının hangi skalasında ölçülmelidir?

  • Lineer skala
  • A skalası
  • B skalası
  • C skalası
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gürültüden korunmada aşağıdakilerden hangisi gürültünün kaynağında alınması gereken önlemdir?

  • Kulak koruyucu kullanmak
  • Çalışanı kapalı bölme içine almak
  • Gürültü kaynağı ile alıcı arasındaki uzaklığı artırmak
  • Gürültü kaynağını kapalı bölme içine almak
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gürültü şiddeti 87 olan yan yana iki makinenin toplam gürültü şiddeti aşağıdakilerden hangisidir?

  • 87
  • 90
  • 174
  • 140
 • Soru: | Toplam Soru:

  Her biri yalnız başına çalıştırıldığında 90 desibel gürültüye neden olan iki makine aynı ortamda beraber çalıştırıldıklarında ortam gürültüsü kaç desibel olur?

  • 180 desibel
  • 90 desibel
  • 89 desibel
  • 93 desibel
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi kulak koruyucularını kullanırken yapılmamalıdır?

  • Gürültüsüz yerde takılıp çıkarılmalıdır
  • Temiz elle takılıp çıkarılmalıdır
  • Kulağa uygun şekilde takılmalıdır
  • Gürültülü yerlerde konuşurken çıkarılmalıdır
 • Soru: | Toplam Soru:

  El – kol titreşimi için Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?

  • 2 m/s2
  • 3 m/s2
  • 5 m/s2
  • 8 m/s2
 • Soru: | Toplam Soru:

  El – kol titreşimi için Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

  • 2,5 m/s2
  • 3,5 m/s2
  • 4,5 m/s2
  • 7,5 m/s2
 • Soru: | Toplam Soru:

  Bütün vücut titreşimi için Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?

  • 1 m/s2
  • 1,15 m/s2
  • 2 m/s2
  • 2,2 m/s2
 • Soru: | Toplam Soru:

  Bütün vücut titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?

  • 0,5 m/s2
  • 1,25 m/s2
  • 2.5 m/s2
  • 3 m/s2
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki araç ve gereçlerden hangisi titreşim kaynağı olarak değerlendirilir?

  • Tavanlara yakın yerlerdeki havalandırma sistemleri
  • Madenlerde ortamdaki metan gazı detektörü olarak kullanılan elle taşınan lambalar
  • İşçilerin kullandığı pnomatik çekiçler
  • Acil durumlarda kullanılan sesli alarm sistemleri
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki frekans aralıklarından hangisi insanlar tarafından algılanır?

  • 0,1 Hz-0,5 Hz
  • 0 Hz-1 Hz
  • 1 Hz- 1000 Hz
  • 1000 Hz-2000 Hz
 • Soru: | Toplam Soru:

  Deniz taşımacılığında, Bütün vücut titreşimi Maruziyet değerlendirmesinde kaç Hz’in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınır?

  • 0,5 Hz
  • 1 Hz
  • 1,5 Hz
  • 2 Hz
 • Soru: | Toplam Soru:

  Termal konfor aşağıdaki terimlerden hangisini kapsamaz?

  • Havanın nemini
  • Hava sıcaklığını
  • Radyant ısıyı
  • Non-iyonizan ışınları
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi, insanların ortamla ısı alış verişlerine etki eden faktör değildir?

  • Hava akım hızı
  • Gürültü
  • Hava sıcaklığı
  • Radyant ısı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi yüksek sıcaklığın neden olduğu rahatsızlıklardan değildir?

  • Isı çarpması
  • Konsantrasyon bozukluğu
  • Isı yorgunluğu
  • Kulak çınlaması
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki cihazlardan hangisi sıcaklık ölçümlerinde kullanılır?

  • Higrometre
  • Kalorimetre
  • Kuru ve yaş termometre
  • Aneometre
 • Soru: | Toplam Soru:

  İnsanların bulundukları ortamda hissettiği ısıya ……………. denir. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

  • Islak termometre ile ölçülen ısı
  • Kuru termometre ile ölçülen ısı
  • Efektif ısı
  • Aneometre ile ölçülen hava akım hızı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Termal konfor faktörleri, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam olarak belirtilmiştir?

  I-Hava sıcaklığı
  II-Hava akımı
  III-Radyant ısı
  IV-Havanın nemi

  • I-II-III
  • I-III-IV
  • I-II-III-IV
  • I-II-IV
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yüksek bağıl nem, sıcaklığın düşük olması halinde, aşağıdaki etkilerden hangisine neden olur?

  I-Bunalma hissi
  II-Ürperme hissi
  III-Üşüme hissi

  • I-II-III
  • I-III
  • II-III
  • I-II
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gürültü şiddetinin ölçülmesinde hangi birim kullanılır ?

  • Watt/h
  • Joule/cm
  • dB
  • kV/h
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gürültü şiddetinin dB(A) olarak verilen değer neyi ifade eder ?

  • Gürültünün lineer olarak ölçüldüğünü.
  • Gürültünün frekans bantlarına göre ölçüldüğünü.
  • Gürültünün insan kulağının işitme eğrisine göre kalibre edilmiş bir cihazla ölçüldüğünü.
  • Sesin telekomünikasyon aygıtlarının kalibresi için ölçüldüğünü.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Odyometrik test hangi organımız için yapılır ?

  • Göz
  • Kulak
  • Kalp
  • Akciğer
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gürültülü işlerde çalışacak işçiler hangi işçilerden seçilmelidir?

  • Çocuk işçilerden
  • Genç ve sağlıklı işçilerden
  • Yaşlı işçilerden
  • Yaşlı kadın işçilerden
 • Soru: | Toplam Soru:

  Genç ve sağlıklı bir kulak hangi frekanslardaki sesleri duyabilir ?

  • 0 Hz – 6 Hz
  • 6 Hz – 16 Hz
  • 20 Hz – 20 kHz
  • 30 kHz–40 kHz
 • Soru: | Toplam Soru:

  nsan kulağı 1000 Hz. den düşük frekanslı sesleri ……… olarak duyar.

  • Frekanslara göre belli kayıplarla duyar.
  • Frekanslara göre bire bir duyar.
  • Frekanslara göre daha şiddetli duyar.
  • Tüm frekansları lineer olarak duyar.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gürültünün insan üzerindeki işitme kaybına etkileri ……….. bağlıdır.

  • Gürültünün frekansına
  • Gürültünün şiddetine
  • Gürültüden etkilenme süresine
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Genç ve sağlıklı bir kulak hangi şiddetteki sesleri duyar ?

  • 1µ Pa – 2µPa
  • 2 µPa – 5µPa
  • 5 µPa – 20µPa
  • 20 µPa – 200 Pa
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gürültünün zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için;

  • Gürültülü işte en az iki yıl veya gürültü şiddeti sürekli olarak 85 dB’ in üstünde olan işyerlerinde 30 gün çalışılmış olmak gerekir.
  • Gürültülü işte en az bir yıl veya gürültü şiddeti sürekli olarak 80 dB olan işyerlerinde 30 gün çalışmış olmak gerekir.
  • Gürültülü işte en az altı ay veya gürültü şiddeti sürekli olarak 85 dB in altında olan işyerlerinde 30 gün çalışmış olmak gerekir.
  • Gürültülü işte en az üç ay veya gürültü şiddeti sürekli olarak 75 dB in altında olan işyerlerinde 60 gün çalışmış olmak gerekir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gürültüden ileri gelen işitme kaybına esas alınacak gürültü şiddeti, ses ölçme cihazlarında hangi konumda ölçülür.

  • Lineer sıkalasında,
  • C sıkalasında,
  • A sıkalasında,
  • B sıkalasında
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gürültünün zararlı etkilerinden korunmak için en etkili yöntemlerden bir de …………….

  • gürültü çıkaran makinanın gürültü düzeyini ölçmemektir.
  • gürültülü ortamdaki tavan, taban ve duvarlar, sesi yansıtan maddelerle kaplamaktır.
  • çalışma mahallerinde uygun havalandırma sistemleri yapmaktır.
  • gürültü kaynağı ile gürültüden etkilenen kişi arasındaki uzaklığı artırmaktır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gürültüden korunmada aşağıda belirtilen önlemlerden hangisi gürültünün kaynağında alınması gereken önlemlerdendir.

  • Gürültülü ortamda çalışanlara kulan koruyucusu vermek.
  • Gürültülü ortamlarda çalışanı kapalı bir bölme içine almak.
  • Gürültü kaynağı ile çalışan arasındaki uzaklığı artırmak.
  • Gürültü kaynağını kapalı bir bölme içerisine almak.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gürültünün zararlı etkilerine karşı aşağıda belirtilen, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinden hangisi alınmaz.

  • Gürültü kaynağının kapalı bir bölme içine alınması,
  • Gürültülü ortamlarda çalışanlara uygun kulak tıkacı veya kulaklık vermek.
  • Gürültüye maruz kalan kişiyi, sese karşı iyi izole edilmiş bölme içine almak.
  • Gürültülü ortamlarda uygun havalandırma sistemi yapmak.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gürültüden ileri gelen meslek hastalığı, SSK Sağlık İşlemleri Tüzüğüne göre ; …………………….. dır.

  • mesleki cilt hastalıklarından
  • kimyasal maddelerle ortaya çıkan meslek hastalıklarından
  • fiziki etkenlerle olan meslek hastalıklarından
  • Mesleki bulaşıcı hastalıklardan
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyerlerinde çalışanlar üzerinde işitme kaybına sebep olan gürültü şiddeti ……………… olan gürültülerdir.

  • en çok 80 dB(A)
  • 50 dB(A) ile 70 dB(A) arasında
  • en az 85 dB(A)
  • 50 dB(A)’dan daha düşük
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gürültüden ileri gelen Algı Tipi işitme kaybı, işitme organımızın hangi bölgesinde meydana gelir.

  • Dış kulak zarında,
  • Orta kulakçıktaki kemikçiklerde,
  • İç kulaktaki duyma hücrelerinde,
  • İç kulaktaki denge kanallarında.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gürültüden ileri gelen işitme kayıplarının tespitinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz

  • Gürültüyü meydana getiren sesin şiddeti,
  • Gürültüye karşı kişisel duyarlılık,
  • Gürültüden etkilenme süresi,
  • Gürültüye maruz kalan kişinin yaşı.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıda belirtilen araç ve gereçlerden hangisi titreşim kaynağı olarak değerlendirilir.

  • İşçiler tarafından elle kullanılan Pnömatik çekiçler.
  • maden işyerlerinde kullanılan, ortamdaki metan gazı detektörü olarak kullanılan elle taşınan lambalar.
  • işyeri tavanlarına yakın yerlerde yapılan havalandırma sistemleri.
  • işyerlerinde acil durumlarda kullanılan sesli alarm sistemleri.
 • Soru: | Toplam Soru:

  İnsanlar hangi frekans aralığındaki titreşimleri algılar.

  • 0,1 Hz. – 0,5 Hz
  • 0 Hz – 1 Hz
  • 1 Hz – 1000
  • 1000 Hz – 1500 Hz
 • Soru: | Toplam Soru:

  Titreşimin insan vücudu üzerindeki etkisi ………………etkiler şeklindedir.

  • Fiziksel ve Biyomekanik
  • Psikolojik
  • Sensoryel
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  El-Kol-Vücut titreşim geçirme oranı, ……….. ‘de en yüksek olarak bulunmuştur.

  • 3 Hz
  • 5 Hz
  • 40 Hz
  • 50 Hz
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi, titreşimin olumsuz etkilerinden korunmak için alınacak önlemlerden değildir.

  • Titreşimi kaynağında azaltmaya yönelik çalışmalar.
  • Makinelerin dizaynı sırasında titreşimi azaltacak zeminler yapmak.
  • Titreşimli ortamlarda çalışacak işçiler, damar ve sindirim sistemleri sağlam genç işçilerden seçilmesine dikkat edilmelidir.
  • Titreşime kaşsı hassas, ileri yaştaki işçilerin seçilmesine dikkat etmelidir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  El-Kol titreşimi için; sekiz saatlik çalışma süresinde günlük maruziyet sınır değeri aşağıdaki verilen değerlerden hangisidir.

  • 1 m/s2
  • 3 m/s2
  • 5 m/s2
  • 5 m/s2
  • 7 m/s2
 • Soru: | Toplam Soru:

  Bütün vücut titreşimi için; sekiz saatlik çalışma süresinde günlük maruziyet sınır değeri aşağıdaki verilen değerlerden hangisidir.

  • 2 m/s2
  • 4 m/s2
  • 1,15 m/s2
  • 8 m/s2
 • Soru: | Toplam Soru:

  Titreşimden ileri gelen meslek hastalıkları aşağıda belirtilen tüzük ve yönetmeliklerden hangisinde belirtilmektedir.

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğünde.
  • Gürültü Yönetmeliğinde.
  • Sağlık İşlemleri Tüzüğünde
  • Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünde.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Titreşimden ileri gelen yükümlülük süresi ne demektir?

  • İşçinin çalışırken titreşimden etkilendiği süre
  • İşçinin titreşimden meslek hastalığı olduğu süre
  • İşçinin işten ayrıldıktan sonra titreşimli ortamdan meslek hastalığı olduğunu bildirdiği süre
  • İşçinin çalışırken işyerindeki titreşimden etkilendiğini bildirmesi gereken süre
 • Soru: | Toplam Soru:

  Termal konfor değimi aşağıda belirtilen terimlerden hangisini kapsamaz?

  • Hava sıcaklığını
  • Hava akım hızını
  • İyonizan ışınları
  • Radyant ısıyı
 • Soru: | Toplam Soru:

  İnsanların ortamla ısı alış-verişlerine ………………………… etki eden bir faktör değildir?

  • Havanın nem yoğunluğu
  • Gürültü
  • Radyat ısı
  • Hava akım hızı
 • Soru: | Toplam Soru:

  ……………………………., yüksek sıcaklığın sebep olduğu rahatsızlıklardan değildir?

  • Kulak çınlaması
  • Isı çarpması
  • Konsantrasyon bozukluğu
  • Isı krampları
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıda belirtilen cihazlardan hangisi ısı ölçmelerinde kullanılan cihazlardandır?

  • Odyogram cihazları
  • Kuru ve yaş termometreler
  • Kalorimetreler
  • Anemometreler
 • Soru: | Toplam Soru:

  İnsanların bulundukları ortamlardaki hissettikleri ısı…………………… denir?

  • kuru termometre ile ölçülen ısıya
  • ölçülen hava akım hızına
  • ıslak termometre ile ölçülen ısıya
  • kuru termometre ısısı, ortamdaki hava akım hızı, yaş termometre ısısı ve hazırlanmış nomogram yardımı ile hesaplanan efektif ısıya
 • Soru: | Toplam Soru:

  Termal konfor faktörleri denilence ………………………

  • yalnızca, hava sıcaklığı ve hava akım hızı akla gelmeli.
  • yalnızca, havanın nemi ve sıcaklığı akla gelmeli.
  • radyat ısı ve hava akım hızı akla gelmeli.
  • havanın sıcaklığı, havanın nemi, hava akım hızı ve radyat ısı akla gelmeli
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıda verilen birimlerden hangisi basınç birimidir?

  • Newton/cm
  • Metre/sn
  • Newton/cm2
  • Metre/sn2
 • Soru: | Toplam Soru:

  Normal şartlarda, aşağıda verilen konumlardan hangisinde en yüksek basınç vardır?

  • Deniz seviyesinde,
  • Deniz seviyesinden 100 metre yükseklikte.
  • Deniz seviyesinden 10 kilometre yükseklikte
  • Deniz seviyesinden 100000 santimetre yükseklikte
 • Soru: | Toplam Soru:

  Basıncın insan vücudu üzerinde 4 atmosferi aşması halinde ……………………… içine düşüle bilinir?

  • Kabonmonoksit narkozu
  • Azot narkozu
  • Oksijen narkozu
  • Karbondioksit narkozu
 • Soru: | Toplam Soru:

  Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre; basınç değişikliği nedeniyle ön görülen akut hadiselerde yükümlülük süresi …………..…………………, diğer hadiselerde ise, yükümlülük süresi …….. ……………….. dır?

  • 30 gün – 1 yıl
  • 3 gün – 10 yıl
  • 300 gün – 15 ay
  • 3 ay – 1 yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  Balon ve uçaklar gibi araçlarda yükseklere çıkılması ile bozulan basınç dengesi nedeniyle …………………………………………….meydana gelmez?

  • vücudun çeşitli yerlerinde karıncalanma,
  • bulanık görme
  • kulak ağrıları
  • soluma zorluğu
 • Soru: | Toplam Soru:

  İnsan organizmasında sağlık sorunu yaratabilmesi için ……………………

  • basınç değişikliğinin 3,0 N/cm2 daha düşük olması gerekir.
  • basınç değişikliğinin 4,5 N/cm2 daha yüksek olması gerekir.
  • basınç değişikliğinin 3,5 N/cm2 olması gerekir.
  • basınç değişikliğinin olmaması gerekir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Normal şartlarda açık hava basıncı kaç cm cıva basıncına eşittir.

  • 76 cm
  • 66 cm
  • 46 cm
  • 56 cm
 • Soru: | Toplam Soru:

  Düşük veya yüksek basıncın gerektiği işlerde, öncelikle hangi işçiler seçilmelidir?

  • 10 ile 15 yaş arasındaki işçiler.
  • 50 ile 60 yaş arasındaki işçiler.
  • Genç ve tecrübeli işçiler.
  • Orta yaşlı tecrübesiz işçiler.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki ışınlardan hangisi iyonlaştırıcı özelliği olan radyasyondur?

  • Görünür ışık
  • Beta ışınları
  • Mikro dalga ışınlar
  • Ultraviole
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki ışınlardan hangisi iyonlaştırıcı özelliği olmayan radyasyondur?

  • Görünür ışık
  • Nötron ışınları
  • Alfa ışınları
  • Proton ışınları
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam olarak doğrudur.

  • Alfa ışınları yüksek enerjileri sayesinde, boşlukta veya atmosferik ortamlarda kilometrelerce yol kat edebilirler.
  • Kozmik ışınlar yüksek enerjileri sayesinde, boşlukta veya atmosferik ortamlarda kilometrelerce yol kat edebilirler.
  • Beta ışınları insan vücuduna deri yolu ile girdiklerinde kolayca yol alırlar ve iç organlara ulaşabilirler.
  • x-ışınları düşük enerjileri nedeniyle, insan vücuduna verildiklerinde, vücudun bir tarafından diğer tarafına geçemezler.

Askeri iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği

Askeri İşyerlerinde İsg (9 Soru)

İSG Soru Bankası

Genel Tekrar 6 (20 Soru)