in ,

Askeri İşyerlerinde İsg (9 Soru)

 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi Askeri işyerleri kapsamı dışındadır?

  • Milli Savunma Bakanlığı tarafından doğrudan doğruya işletilen askeri işyerleri
  • Genelkurmay Başkanlığı (Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı) tarafından doğrudan doğruya işletilen askeri işyerleri
  • İcişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Guvenlik Komutanlığı) tarafından doğrudan doğruya işletilen askeri işyerleri
  • Ozel guvenlik birimleri
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi Askeri işyerleri kapsamındadır?

  • İk ili veya cok taraflı uluslararası anlaşmalar ile Turkiye’de kurulan askeri işyerleri
  • Yurt guvenliği icin gerekli maddeler uretilen işyerleri
  • Sahil Guvenlik Komutanlığı tarafından doğrudan doğruya işletilen askeri işyerleri
  • Hepsi
 • Question of

  Asker işyerlerinde yapılacak denetimlerle ilgili olarak Askeri iş mufettişlerinin yetkileri konusunda hangisi yanlıştır?

  • Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı iş mufettişleriyle aynı yetki ve sorumluluklara sahiptir
  • İşin durdurulması kararları dahil her turlu denetim ve teftiş raporlarının işyerlerine tebliği, ilgililere duyurulması ile uygulanması ve izlenmesi işleri Milli Savunma Bakanlığınca yurutulur
  • Askeri iş mufettişleri tarafından yapılan denetim ve teftişler, calışma hayatı ile ilgili mevzuatın işyerlerinin denetim ve teftişi ile ilgili hukumlerine gore yurutulur
  • Askeri işyerlerinin calışma hayatına ilişkin denetim ve teftişi askeri iş mufettişleri ve ozel yetkili iş mufettişleri tarafından yapılır
 • Question of

  Aşağıdaki Askeri işyerlerinden hangisini Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı iş mufettişleri denetler?

  • Milli Savunma Bakanlığı tarafından doğrudan doğruya işletilen askeri işyerleri
  • Genelkurmay Başkanlığı (Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı) tarafından doğrudan doğruya işletilen askeri işyerleri
  • İcişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Guvenlik Komutanlığı) tarafından doğrudan doğruya işletilen askeri işyerleri
  • Çok taraflı uluslararası anlaşmalar ile Turkiye’de kurulan askeri işyerleri ve Yurt guvenliği icin gerekli maddeler uretilen işyerleri
 • Question of

  Diğer askeri işyerleri denetimi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • CSG Bakanlığının hangi iş mufettişlerinin teftiş edeceği Bakanlıkca Milli Savunma Bakanlığına bildirilir
  • Bu mufettişlere Milli Savunma Bakanlığınca soz konusu askeri işyerlerinin teftişi icin ozel kimlik kartı verilir
  • Ozel kimlik kartı verilenler, teftişe başlamadan once ozel kimlik kartlarını işveren vekiline gostermek zorundadır
  • Hepsi de doğrudur
 • Question of

  Teftiş yetkileri her ne sebeple olursa olsun sona eren iş mufettişlerinin ozel kimlik kartları ne yapılır?

  • Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığına iade edilir
  • Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığınca Genel Kurmay Başkanlığına iade edilir
  • İlgili mufettişler tarafından Milli Savunma Bakanlığına iade edilir
  • İlgili mufettişler hatıra olarak saklayabilirler
 • Question of

  I- Denetim ve teftişleri işyerlerinin calışma saatleri İcinde yapılır
  II- Bu işyerlerine ait kayıt ve belgeler her ne sebeple olursa olsun işyeri dışına cıkartılmadan işyerinde incelenir
  III – Denetim ve teftişleri herhangi bir zaman dilimi icinde yapılabilir
  IV- Bu işyerlerine ait kayıt ve belgeler gerekirse İşyeri dışına cıkartılarak işyeri dışında da incelenebilir

  Asker işyerleri denetimi ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

  • I ve II
  • I, II ve III
  • II, III ve IV
  • Hepsi
 • Question of

  Askeri işyerlerinde İşin durdurulması konusunda hangisi doğrudur?

  • İşin durdurulması işlemleri İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yonetmelik hukumlerine gore yurutulur
  • İş Teftiş Kurulu Başkanlığına verilen gorevler Askeri İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yerine getirilir
  • İşin bir bolumunu veya tamamını durdurma karan vermeye yetkili heyet İSG yonunden teftişe yetkili askeri iş mufettişlerinden oluşturulur
  • Hepsi de doğrudur
 • Question of

  Diğer askeri işyerleri ile yurt guvenliği icin gerekil maddeler uretilen işyerleri kapsamında yer alan askeri işyerlerinde işin durdurulması ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  • İşin durdurulması işlemleri İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yonetmelik hukumlerine gore yurutulur
  • İşin bir bolumunu veya tamamını durdurma kararı vermeye yetkili heyet uyelerinden biri iş sağlığı ve guvenliği yonunden teftişe yetkili askeri iş mufettişleri arasından secilir
  • Yetkili heyet icerisinde yer alacak Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı iş mufettişlerinin Milli Savunma Bakanlığınca verilmiş ozel kimlik kartına sahip olmalan gerekir
  • Durdurma kararını Genel Kurmay Başkanlığının da onaylaması gerekir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İş Sağlığı Güvenliği Temel Hukuk

İsg ile İlgili Diğer Yasalar Ve Temel Hukuk (49 Soru)

İSG Soru Bankası Fiziksel Risk Etmenleri

Fiziksel Risk Etmenleri