in

6331 Sayılı İSG Kanunu (120 Soru)

 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı Kanun; Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olm ak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Aşağıdakilerden hangisine uygulanmaz?

  • TSK bünyesindeki fabrikalarda
  • TSK bünyesindeki bakım merkezlerinde
  • TSK bünyesindeki dikimevi ve benzeri işyerlerinde
  • Milli istihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetlerinde
 • Soru: | Toplam Soru:

  Bazı Sektörler 6331 sayılı Kanun kapsamı dışındadır. Aşağıdakilerden hangisi kapsam içindedir?

  • Genel Kulluk kuvvetleri faaliyetleri
  • Afet ve Acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri
  • Ev Hizmetleri
  • Çalışan İstihdam ederek kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar
 • Soru: | Toplam Soru:

  Bazı Sektörler 6331 sayılı Kanun kapsamı dışındadır. Aşağıdakilerden hangisi kapsam içindedir?

  • Afet ve Acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri
  • Ev Hizmetleri
  • Çalışan İstihdam ederek kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretim i yapanlar
  • Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan İş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetler
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmalan izleme, tedbir alınmasın isleme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan kimdir?

  • Çalışan temsilcisi
  • Destek elemanı
  • İşyerı sendika temsilcisi
  • İş Güvenliği Uzmanı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aslı görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi kimdir?

  • Çalışan temsilcisi
  • Destek elemanı
  • İşyeri sendika temsilcisi
  • İş Güvenliği Uzmanı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Genc calışan tanımına uygundur?

  • 14 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış calışan
  • 15 yaşını bitirmiş ancak 19 yaşını doldurmamış calışan
  • 16 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış calışan
  • 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış calışan
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş guvenliği uzmanı tanımı icin en doğru olan hangisidir?

  • İSG alanında gorev yapmak uzere Bakanlıkca yetkilendirilmiş, muhendis, mimar veya teknik eleman
  • İSG alanında gorev yapmak uzere Bakanlıkca yetkilendirilmiş, iş guvenliği uzmanlığı belgesine sahip herkes
  • İSG alanında gorev yapmak uzere Bakanlıkca yetkilendirilmiş, OHSAS 18001 Denetci belgesine sahip muhendis, mimar veya teknik eleman
  • İSG alanında gorev yapmak uzere Bakanlıkca yetkilendirilmiş, iş guvenliği uzmanlığı belgesine sahip muhendis, mimar veya teknik eleman
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı yasaya gore İş kazası tanımı hangisidir?

  • İşyerinde veya işin yurutumu nedeniyle meydana gelen, olume sebebiyet vermeyen ama vucut butunluğunu ruhen ya da bedenen ozre uğratan olay
  • İşyerinde veya işin yurutumu nedeniyle meydana gelmeyen, olume sebebiyet veren veya vucut butunluğunu ruhen ya da bedenen ozre uğratan olay
  • İşyerinde veya işin yurutumu nedeniyle meydana gelen, olume sebebiyet veren veya vucut butunluğunu ruhen ya da bedenen ozre uğratan ve maddi hasar yaratan olay
  • İşyerinde veya işin yurutumu nedeniyle meydana gelen, olume sebebiyet veren veya vucut butunluğunu ruhen ya da bedenen ozre uğratan olay
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi işveren tanımıdır?

  • Çalışan istihdam eden butun kurum ve kuruluşlar
  • Çalışan istihdam eden gercek kişi yahut tuzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar
  • Çalışan istihdam eden gercek veya tuzel kişi yahut tuzel kişiliği olan kurum ve kuruluşlar
  • Çalışan istihdam eden gercek veya tuzel kişi yahut tuzel kişiliği olmayarvkurum ve kuruluşlar
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi işyerini tanımlamaktadır?

  • Mal veya hizmet uretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile calışanın ayrıca orgutlendiği organizasyon
  • Mal uretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile calışanın birlikte orgutlendiği organizasyon
  • Hizmet uretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile calışanın birlikte orgutlendiği organizasyon
  • Mal veya hizmet uretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile calışanın birlikte orgutlendiği organizasyon
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi işyeri kapsamındadır?

  • Ayrı yonetim altında orgutlenen işyerine bağlı yerler
  • Farklı yonetimler altında orgutlenen işyerine bağlı yerler
  • Aynı yonetim altında orgutlenen farklı işyerine bağlı yerler
  • Aynı yonetim altında orgutlenen işyerine bağlı yerler
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yasada tanımlanan Konsey hangisidir?

  • Ulusal İş Sağlığı ve Guvenliği Konseyi
  • ILO Yonetim Kurulu
  • WHO Yonetim Kurulu
  • Uluslararası İSG Konseyi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yasaya gore Meslek Hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

  • ILO tarafından tanımlanmış hastalıklar
  • Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık
  • Bazı mesleklerde daha cok gorulen hastalıklar
  • WHO tarafından tanımlanmış hastalıklar
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bolgeleri ile Turk Ticaret Kanununa gore faaliyet gosteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve guvenliği hizmetlerini sunmak uzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkca yetkilendirilen birim hangisidir?

  • Ortak Sağlık ve Guvenlik Birimi
  • İşyeri Sağlık Guvenlik Birimi
  • Toplum Sağlığı Merkezi
  • Özel Hastaneler ve benzeri Sağlık Kuruluşları
 • Soru: | Toplam Soru:

  Önleme nedir?

  • İşyerinde yürütülen işlerin butun safhalarında iş sağlığı ve guvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak icin planlanan ve alınan tedbirlerin bir kısmı
  • İşyerinde yürütülen işlerin bazı safhalarında iş sağlığı ve guvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak İcin planlanan ve alınan tedbirlerin tumunu,
  • İşyerinde yürütülen işlerin butun safhalarında iş sağlığı ve guvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak icin planlanan ve alınan tedbirlerin en onemlileri
  • İşyerinde yürütülen işlerin butun safhalarında iş sağlığı ve guvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak icin planlanan ve alınan tedbirlerin tümü
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske donuşmesine yol acan faktorler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalarına ne denir?

  • Risk analizi
  • Risk değerlendirmesi
  • Tehlike sınıflaması
  • Kaza önleme prensipleri
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş sağlığı ve guvenliği acısından, yapılan işin ozelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya cıkan maddeler, donanımı, uretim yontem ve şekilleri, calışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri icin belirlenen tehlike grubuna ne denir?

  • Tehlike sınıfı
  • Risk sınıfı
  • Tehlikeli sınıf
  • Riskli sınıf
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yasaya gore Teknik Eleman hangisidir?

  • Teknik oğretmen, fizikci, biyolog ve kimyager unvanına sahip olanlar ile universitelerin İSG programı mezunları
  • Teknik oğretmen, fizikci ve kimyager unvanına sahip olanlar ile universitelerin İSG programı mezunları
  • Teknik oğretmen, fizikci ve kimyager unvanına sahip olanlardan universitelerde İSG lisansustu eğitim alanlar
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yonetiminde gorev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından……….. sayılır. Boşluğa hangisi gelmelidir?

  • Taşeron
  • İşveren
  • İşveren vekili
  • İSG uzmanı
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşveren, calışanların işle ilgili sağlık ve guvenliğini sağlamakla yukumludur. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Mesleki risklerin onlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her turlu tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli arac ve gereclerin sağlanması, sağlık ve guvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi icin calışmalar yapar.
  • İşyerinde alınan iş sağlığı ve guvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
  • Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
  • Çalışana gorev verirken, calışanın sağlık ve guvenlik yonunden işe uygunluğunu dikkate almaz.
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşveren, calışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • İşyerinde alınan iş sağlığı ve guvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
  • Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
  • Çalışana gorev verirken, calışanın sağlık ve guvenlik yonunden işe uygunluğunu goz onune alır.
  • Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki calışanların hayati ve ozel tehlike bulunan yerlere girmesi icin gerekli tedbirleri alır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
  • İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
  • Çalışanların iş sağlığı ve guvenliği alanındaki yukumlulukleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.
  • İşveren, iş sağlığı ve guvenliği tedbirlerinin maliyetinin bir kısmını calışanlara yansıtabilir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşverenin yukumluluklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

  • Risklerden kaçınmak
  • Kaçınılması mümkün olmayan riskleri kabul etmek
  • Risklerle kaynağında mucadele etmek
  • İşin kişilere uygun hale getirilmesi icin işyerlerinin tasarımı ile iş donanımı, calışma şekli ve uretim metotlarının seciminde ozen gostermek, ozellikle tekduze calışma ve uretim temposunun sağlık ve guvenliğe olumsuz etkilerini onlemek, onlenemiyor ise en aza indirmek
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşverenin yukumluluklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkelerden hangisi goz onunde bulundurulmaz?

  • Teknik gelişmelere uyum sağlamak
  • Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.
  • Teknoloji, iş organizasyonu, calışma şartlan, sosyal ilişkiler ve calışma ortamı ile ilgili faktorlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir onleme politikası geliştirmek.
  • Kişisel korunma tedbirlerine toplu korunma tedbirlerine gore oncelik vermek.
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşverenin yukumluluklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkelerden hangisi goz onunde bulundurulmaz?

  • Teknik gelişmelere uyum sağlamak
  • Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.
  • Teknoloji, İş organizasyonu, calışma şartlan, sosyal ilişkiler ve calışma ortamı ile ilgili faktorlerin etkileri konusunda olayları doğal akışına bırakmak.
  • Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde Bakanlıktan yardım ister.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yonelik calışmalan da kapsayacak İSG hizmetlerinin sunulması konusunda işverenin zorunluluklan vardır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların gorevlerini yerine getirmeleri amacıyla arac, gerec, mekan ve zaman gibi gerekli butun ihtiyaclarını karşılar.
  • Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlann gorevlerini yerine getirmeleri amacıyla arac, gerec, mekan ve zaman gibi bazı ihtiyaclarını karşılar.
  • İşyerinde sağlık ve guvenlik hizmetlerini yurutenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.
  • Kendisine İSG ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Mesleki risklerin onlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yonelik calışmalan da kapsayacak İSG hizmetlerinin sunulması konusunda işverenin zorunluluklan vardır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Gorevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların gorevlerini yerine getirmeleri amacıyla arac, gerec, mekan ve zaman gibi gerekli butun ihtiyaclarını karşılar.
  • Gorevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlann gorevlerini yerine getirmeleri amacıyla arac, gerec, mekan ve zaman gibi bazı ihtiyaclarını karşılar.
  • İşyerinde sağlık ve guvenlik hizmetlerini yurutenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.
  • Kendisine İSG ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Mesleki risklerin onlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yonelik calışmalan da kapsayacak İSG hizmetlerinin sunulması konusunda işverenin zorunluluklan vardır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • İşyerinde sağlık ve guvenlik hizmetlerini yurutenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.
  • Kendisine İSG ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.
  • Kendisine İSG ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri Bakanlığın goruşunu alarak yerine getirir.
  • Calışanların sağlık ve guvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; gorevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden calışmak uzere kendi işyerine gelen calışanları ve bunlann işverenlerini bilgilendirir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Mesleki risklerin onlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yonelik calışmaları da kapsayacak İSG hizmetlerinin sunulması konusunda işverenin zorunluluktan vardır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Kamu thale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kurutuşları; İSG hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına a it doner sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabilir.
  • Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluştan; İSG hizmetlerini, 4734 sayılı Kanun hukumleri cercevesinde de alabilir.
  • Tam sureli işyeri hekimi gorevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli gorevlendirilmesi zorunlu değildir.
  • Tam sureli işyeri hekimi gorevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli gorevlendirilmesi de zorunludur.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Mesleki risklerin onlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yonelik calışmalan da kapsayacak İSG hizmetlerinin sunulması konusunda işverenin zorunlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluştan; İSG hizmetlerini. Sağlık Bakanlığına ait doner sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabilir.
  • Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; İSG hizmetlerini, 4734 sayılı Kanun hukumleri cercevesinde de alabilir.
  • Tam sureli işyeri hekimi gorevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli gorevlendirilmesi zorunlu değildir.
  • Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; İSG hizmetlerini, Calışma Bakanlığına ait doner sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabilir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Giderleri SGK tarafından iş kazası ve meslek hastalığı bakımından vadeli sigorta kollan icin toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle bazı işyerlerinin İSG hizmetlerinin yerine getirilmesi icin bazı şartlarla destek sağlanabilir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Kamu kurum ve kuruluşları haric ondan az calışanı bulunanlardan, cok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir.
  • Bakanlar Kurulu, ondan cok calışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.
  • Uygulamada, Sosyal Guvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.
  • Yapılan kontrol ve denetimlerde haksız destek aldığı saptanan işverenlerden o ana kadar yapılan destekler yasal faizleri ile birlikte geri alınır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Giderleri SGK tarafından iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları icin toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle bazı işyerlerinin İSG hizmetlerinin yerine getirilmesi icin bazı şartlarla destek sağlanabilir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Kamu kurum ve kuruluşlan haric ondan az calışanı bulunanlardan, cok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir.
  • Bakanlar Kurulu, ondan az calışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.
  • Uygulamada, Sosyal Guvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.
  • Yapılan kontrol ve denetimlerde haksız destek aldığı saptanan işverenler sağlanan destekten 5 yıl sureyle faydalanamaz.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş guvenliği uzmanları, iş sağlığı ve guvenliği hizmetlerinin yurutulmesindeki ihmallerinden dolayı kime karşı sorumludur?

  • İşverene
  • İşcilere
  • Kendi vicdanlarına
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyeri hekimi ve iş guvenliği uzmanlan; gorevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve guvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir. Bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi durumunda kime bildirim yapılır?

  • İşci temsilcisine
  • Cumhuriyet savcılığına
  • Bakanlık ilgili birimlerine
  • İş barışını korumak icin bildirim yapılmaz
 • Soru: | Toplam Soru:

  Çalışanın olumu veya maluliyetiyle sonuclanacak şekilde vucut butunluğunun bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş guvenliği uzmanının yetki belgesi ne yapılır?

  • İptal edilir
  • Yeniden kursa katılması halinde yeni belge verilir
  • Bir defaya mahsus olmak uzere ihtar verilerek belge gecerli sayılır
  • Askıya alınır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Belirlenen calışma suresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş guvenliği uzmanının tam sureli gorevlendirilmesi gereken durumlarda işveren ne yapar?

  • Ortak Sağlık Guvenlik Birimi kurar
  • İşyeri Sağlık ve Guvenlik Birimi kurar
  • Ortak Sağlık Guvenlik Birimlerinden hizmet alır
  • Bu durumda işveren kendi inisiyatifini kullanır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata gore calıştınlan işyeri hekimi veya iş guvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli gorevlerinin yanında, belirlenen calışma suresine riayet ederek calışmakta oldukları kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında hangi koşullarda gorevlendirilebilir?

  • İlgili personelin muvafakati ve ust yoneticinin onayt ile
  • İlgili personelin muvafakati ve Calışma Bakanlığının onayı ile
  • İlgili personelin muvafakati ve Sağlık Bakanlığının onayı ile
  • İlgili personelin muvafakati ve Meslek Odası onayı ile
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kamu kurum ve kuruluşlannda ilgili mevzuata gore calıştırılan işyeri hekimi veya iş guvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli gorevlerinin yanında, belirlenen calışma suresine riayet ederek calışmakta olduklan kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında gorevlendirilebilir? Bu durumdaki gorevlendirmeye ilişkin ilave odemelerde calışılan her saat kac gosterge ile carpılarak ek odeme hesaplanır?

  • 200
  • 500
  • 1200
  • 120
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kamu kurum ve kuruluşlannda ilgili mevzuata gore calıştırılan işyeri hekimi veya iş guvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli gorevlerinin yanında, belirlenen calışma suresine riayet ederek calışmakta oldukları kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında gorevlendirilebilir? Bu durumdaki gorevlendirmeye ilişkin ilave odemelerde, gunluk mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam kac saatten fazla olan gorevlendirmeler dikkate alınmaz?

  • Herhangi bir sınır yoktur
  • 80 saat
  • 180 saat
  • 30 saat
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde hangisi dikkate alınır?

  • İşveren kendisi belirler
  • O işyerinde yapılan asıl iş dikkate alinır İSG Kurulunda belirlenir
  • Personel belirler
  • İş guvenliği Uzmanı karar verir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınmaz?

  • Belirli risklerden etkilenecek calışanların durumu.
  • Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve mustahzarların secimi.
  • İşyerinin tertip ve duzeni.
  • Belirli risklerden etkilenecek calışanların eğitim duzeyleri
 • Soru: | Toplam Soru:

  Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınmaz?

  • Kullanılacak iş donanımı ile kimyasal madde ve mustahzarların secimi.
  • İşyerinin tertip ve duzeni
  • İşyerinde calışan sayısı
  • Genc, yaşlı, engelli, gebe veya emziren calışanlar gibi ozel politika gerektiren
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyerinde uygulanacak İSG tedbirleri, calışma şekilleri ve uretim yontemleri; calışanların sağlık ve guvenlik yonunden korunma duzeyini yukseltecek ve …….. Boşluğa hangisi gelmelidir?

  • İşyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır
  • İşyerinin riskli yerlerinde uygulanmalıdır
  • İşyerinin en riskli birimlerinde uygulanmalıdır
  • Nerede uygulanacağına İSG Kurulu karar vermelidir
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşveren, iş sağlığı ve guvenliği yonunden calışma ortamına ve calışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yonelik gerekli kontrol, olcum, inceleme ve araştırmalar konusunda ne yapar?

  • Yapılmasını sağlar
  • Bakanlık mufettişlerinin denetim sonuclarına gore hareket eder
  • Muşteri denetcilerinin denetim sonuclarına gore hareket eder
  • Universitelerle işbirliği yapar
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşveren; Acil durum planları yapmak veya yaptırmak zorundadır. Calışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile cevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları onceden değerlendirerek, calışanları ve calışma cevresini etkilemesi mumkun ve muhtemel acil durumları belirler ve …..Boşluğa hangisi gelmelidir?

  • Bunların olumsuz etkilerini onleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır
  • Calışma Bakanlığına bilgi verir
  • Cevre ve Orman Bakanlığına bilgi verir
  • Yerel yonetimlerle işbirliği yapar
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşveren; Acil durum planlaması yapmalıdır. Ozellikle bazı konularda işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli duzenlemeleri yapar. Yasaya gore aşağıdakilerden hangisi ozellikle oncelikli değildir?

  • İlk yardım
  • Acil tıbbi mudahale
  • Kurtarma ve yangınla mucadele
  • Su baskını gruplar ile kadın calışanların durumu.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ciddi, yakın ve onlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Calışanların işi bırakarak derhal calışma yerlerinden ayrılıp guvenli bir yere gidebilmeleri icin, onceden gerekli duzenlemeleri yapar ve calışanlara gerekli talimatları verir
  • Durumun devam etmesi halinde gerekli donanıma sahip ve ozel olarak gorevlendirilenler işyerini terk edemez
  • İşveren; Gerekli donanıma sahip ve ozel olarak gorevlendirilenler dışındaki calışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez.
  • Durumun devam etmesi halinde, zorunluluk olmadıkca, gerekli donanıma sahip ve ozel olarak gorevlendirilenler dışındaki calışanlardan işlerine devam etmelerini isteyebilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Calışanların kendileri veya diğer kişilerin guvenliği icin ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • İstenmeyen sonucların onlenmesi icin, bilgileri ve mevcut teknik donanımları cercevesinde mudahale edebilmelerine işveren imkan sağlar.
  • Boyle bir durumda calışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkca yaptıkları mudahaleden dolayı sorumlu tutulabilir
  • Boyle bir durumda calışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkca yaptıkları mudahaleden dolayı sorumlu tutulamaz
  • Gerekli donanıma sahip ve ozel olarak gorevlendirilenler dışındaki calışanlardan işlerine devam etmeleri istenemez
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan calışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Bu durumda kurul veya işveren ne yapar?

  • Acilen toplanarak, işveren ise derhal kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, calışana ve calışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.
  • Calışıp calışmama kararı calışana bırakılır
  • Acilen Calışma ve İŞKUR İl Mudurluğunun goruşu alınır
  • İSG sorumlularının goruşu alınır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan calışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul veya işverenin calışanın talebi yonunde karar vermesi halinde calışan acısından hangisi yanlıştır?

  • Gerekli tedbirler alınıncaya kadar calışmaktan kacınabilir
  • Calışanlar calışmaktan kacındığında ucretlerini %50 oranında alır
  • Calışanlar calışmaktan kacındığı donemdeki ucretlerini tam olarak alırlar
  • Calışanlar calışmaktan kacındıkları durumda kanunlardan ve iş sozleşmesinden doğan diğer hakları saklı kalır
  • Calışanlar calışmaktan kacındıkları durumda kanunlardan ve iş sozleşmesinden doğan diğer hakları saklı kalır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Calışanlar ciddi ve yakın tehlikenin onlenemez olduğu durumlarda gerekli yazılı başvuruyu yapmadan işyerini veya tehlikeli bolgeyi terk ederek belirlenen guvenli yere giderse ne olur?

  • Calışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz
  • Disiplin kuruluna sevk edilirler
  • Tazminatsız olarak İşten cıkartma hakkı doğar
  • Terfi hakları askıya alınır
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş sozleşmesiyle calışanların talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hukumlerine gore aşağıdaki yapılabileceklerden hangisi yanlıştır?

  • Toplu sozleşme veya toplu iş sozleşmesi ile calışan kamu personeli, bu maddeye gore calışmadığı donemde fiilen calışmış sayılır
  • İSG Kanunu 25. Md. gore işyerinde işin durdurulması halinde, bu madde hukumleri uygulanmaz
  • Calışan iş akdini feshedebilir
  • İşveren iş akdini feshedebilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Sosyal Guvenlik Kurumuna bildirim konusunda hangisi yanlıştır?

  • İş kazaları kazadan sonraki 3 İş gunu icinde işveren tarafından bildirilir
  • Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, oğrendiği tarihten itibaren 3 iş gunu icinde işveren tarafından bildirilir
  • İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı on tanısı koydukları vakaları, Sosyal Guvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder
  • Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en gec 15 gun icinde Sosyal Guvenlik Kurumuna bildirir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Calışanlann sağlık muayenelerinin yapılmasını işveren sağlamak zorundadır. Bu konuda hangisi yanlıştır?

  • İşe girişlerinde işe giriş muayenesi
  • İş değişikliğinde yeniden işe giriş muayenesi
  • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalanndan sonra işe donuşlerinde talep etmeleri halinde.
  • İşin devamı suresince, calışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlikS sınıfına gore ILO tarafından belirlenen duzenli aralıklarla.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporlarını vermeye hangisi yetkilidir?

  • İSGB veya hizmet alınan OSGB bunyesindeki işyeri hekimi
  • Herhangi bir işyeri hekimi
  • Ozel hastane sağlık kurulu
  • Devlete ait hastanelerin sağlık kurulu
 • Soru: | Toplam Soru:

  Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları İSGB veya hizmet alınan OSGB’de gorevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar nereye yapılır?

  • Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesin değildir
  • Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir
  • Calışma Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır ve verilen kararlar kesindir
  • SGK tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Sağlık gozetiminden doğan maliyet ve bu gozetimden kaynaklı her turlu ek maliyet nasıl karşılanır?

  • İşe giriş muayenelerinin bedelini calışan karşılar
  • İşverence karşılanır, calışana yansıtılamaz
  • Kendi kıstaslarına gore SGK tarafından karşılanır
  • Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanır
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyerinde İSG sağlanması ve surdurulebilmesi amacıyla işveren, calışanları ve calışan temsilcilerini işyerinin ozelliklerini de dikkate alarak bazı konularda bilgilendirir. Hangisi yanlıştır?

  • işyerindeki sağlık ve guvenlik riskleri, koruyucu ve onleyici onlemler
  • Calışanların yasal hak ve sorumlulukları
  • İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mucadele ve tahliye işleri konusunda kimlerin gorevlendirildiği
  • Başka işyerlerinden calışmak uzere kendi işyerine gelen calışanlan tehlike, risk, acil durum vb. konularında gerekli bilgileri verir
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyerinde İSG sağlanması ve surdurulebilmesi amacıyla işveren, calışanları ve calışan temsilcilerini işyerinin ozelliklerini de dikkate alarak bazı konularda bilgilendirir. Hangisi yanlıştır?

  • İşyerindeki sağlık ve guvenlik riskleri, koruyucu ve onleyici onlemler
  • İşverenlerin yasal hak ve sorumluluklan
  • İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mucadele ve tahliye işleri konusunda kimlerin gorevlendirildiği
  • Başka işyerlerinden calışmak uzere kendi işyerine gelen calışanların işverenlerine tehlike, risk, acil durum vb. konularında gerekli bilgileri verir
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyerinde İSG sağlanması ve surdurulebilmesi amacıyla işveren, calışanları ve calışan temsilcilerini işyerinin ozelliklerini de dikkate alarak bazı konularda bilgilendirir. Hangisi yanlıştır?

  • İşyerindeki sağlık ve guvenlik riskleri, koruyucu ve onleyici onlemler
  • İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mucadele ve tahliye işleri konusunda kimlerin gorevlendirildiği
  • Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalabilecek işcilerin listesi
  • Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve guvenliği ile ilgili koruyucu ve onleyici tedbirler, olcum, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek elemanlan ile calışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlar
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşveren, calışanlann iş sağlığı ve guvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Eğitimler, değişen ve ortaya cıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve duzenli aralıklarla tekrarlanır. Bu eğitimler ozellikle hangi durumda verilmez?

  • Calışma yeri veya İş değişikliğinde
  • İş donanımının değişmesi halinde
  • İşten ayrılmadan once
  • Yeni teknoloji uygulanması halinde
 • Soru: | Toplam Soru:

  Calışanlara verilecek eğitimler konusunda hangisi doğru değildir?

  • Calışan temsilcileri ozel olarak eğitilir.
  • Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve cok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler calıştırılamaz.
  • İş kazası geciren veya meslek hastalığına yakalanan calışana işe başlamadan once, soz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve guvenli calışma yontemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
  • Herhangi bir sebeple uc aydan fazla sureyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan once bilgi yenileme eğitimi verilir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Calışanlara verilecek eğitimler konusunda hangisi doğru değildir?

  • Herhangi bir sebeple altı aydan fazla sureyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan once bilgi yenileme eğitimi verilir.
  • Tehlikeli ve cok tehlikeli sınıfta yer ^lan işyerlerinde; yapılacak İşlerde karşılaşılacak sağlık ve guvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları iceren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden calışmak uzere gelen calışanlar işe başlatılamaz.
  • Gecici iş ilişkisi kurulan işveren personelini asıl işveren eğitmek zorundadır.
  • Gecici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve guvenliği risklerine karşı calışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Calışanlara verilecek eğitimler konusunda hangisi doğru değildir?

  • Verilecek eğitimin maliyeti calışanlara yansıtılamaz.
  • Eğitimlerde gecen sure calışma suresinden sayılır.
  • Eğitim surelerinin haftalık calışma suresinin uzerinde olması halinde, bu sureler fazla surelerle calışma veya fazla calışma olarak değerlendirilir.
  • Eğitim surelerinin haftalık calışma suresinin uzerinde olması halinde, bu sureler fazla surelerle calışma veya fazla calışma olarak değerlendirilemez.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Calışanlara verilecek eğitimler konusunda hangisi doğru değildir?

  • Herhangi bir sebeple altı aydan fazla sureyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan once bilgi yenileme eğitimi verilir.
  • Tehlikeli ve cok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve guvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları iceren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden calışmak uzere gelen calışanlar işe başlatılamaz.
  • Gecici iş ilişkisi kurulan işveren personelini asıl işveren eğitmek zorundadır.
  • Gecici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve guvenliği risklerine karşı calışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşveren, göruş alma ve katılımın sağlanması konusunda, calışanlara veya iki ve daha fazla calışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa calışan temsilcilerine hangi imkanları sağlar?

  • İSG ile ilgili konularda goruşlerinin alınması
  • İSG konularında teklif getirme hakkının tanınması „
  • İSG ile ilgili konulardaki goruşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması
  • Hepsi de doğrudur
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşveren, goruş alma ve katılımın sağlanması konusunda, calışanlara veya iki ve daha fazla calışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa calışan temsilcilerinden hangi konuda goruş alır?

  • Yeni teknolojilerin uygulanması
  • Secilecek iş donanımı
  • Calışma ortamı ve şartlarının calışanların sağlık ve guvenliğine etkisi konularında goruşlerinin alınması
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşveren, destek elemanları ile calışan temsilcilerinin hangi konulardaki goruşlerinin onceden alınmasını sağlar?

  • İşyerinden gorevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş guvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mucadele ve tahliye işleri icin kişilerin gorevlendirilmesi.
  • Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve onleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve donanımın belirlenmesi.
  • Sağlık ve guvenlik risklerinin onlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yurutulmesi
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşveren, destek elemanları ile calışan temsilcilerinin hangi konulardaki goruşlerinin onceden alınmasını sağlar?

  • Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve onleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve donanımın belirlenmesi
  • Sağlık ve guvenlik risklerinin onlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yurutulmesi
  • Calışanların bilgilendirilmesi ve calışanlara verilecek eğitimin planlanması
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyerinde İSG icin alınan onlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında calışanlar veya calışan temsilcileri yetkili makama başvururlarsa ne olur?

  • Hakları kısıtlanamaz
  • İşten cıkartılabillrler
  • Maaş kesme cezası verilebilir
  • Yetkileri 3 ay dondurulur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Hangisi işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda calışanların yukumlulukleri arasında sayılamaz?

  • İşyerlndeki demirbaş veya sarf malzemelerini kurallara uygun şekilde kullanmak bunların guvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak cıkarmamak ve değiştirmemek
  • Kendilerine sağlanan KKDyi doğru kullanmak ve korumak.
  • İşyerindeki sağlık ve guvenlik yonunden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gorduklerinde, Bakanlık birimlerine derhal haber vermek.
  • Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve calışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Hangisi işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda calışanlann yukumlulukleri arasında sayılamaz?

  • İşyerindeki demirbaş veya sarf malzemelerini kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların guvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak cıkarmamak ve değiştirmemek
  • Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve calışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
  • Kendi gorev alanında, İSG sağlanması icin işveren ve calışan temsilcisi ile iş birliği yapmak
  • Kendi gorev alanında, İSG sağlanması icin kendi bildiği gibi yapmak
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşveren; işyerinin değişik bolumlerindeki riskler ve calışan sayılarını goz onunde bulundurarak dengeli dağılıma ozen gostermek kaydıyla, calışanlar arasında yapılacak secim veya secimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, belirli sayılarda calışan temsilcisini gorevlendirir. Sayılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • 2 ile 50 arasında calışanı bulunan işyerlerinde bir kişi
  • 51 ile 100 arasında calışanı bulunan işyerlerinde iki kişi
  • 101 ile 501 arasında calışanı bulunan işyerlerinde dort kişi
  • 501 ile 1000 arasında calışanı bulunan işyerlerinde dort
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşveren; işyerinin değişik bolumlerindeki riskler ve calışan sayılarını goz onunde bulundurarak dengeli dağılıma ozen gostermek kaydıyla, calışanlar arasında yapılacak secim veya secimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, belirli sayılarda calışan temsilcisini gorevlendirir. Sayılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • 101 ile 500 arasında calışanı bulunan işyerlerinde uc kişi
  • 501 ile 1000 arasında calışanı bulunan işyerlerinde dort
  • 1001 ile 2000 arasında calışanı bulunan işyerlerinde beş
  • 2001 ve uzeri calışanı bulunan işyerlerinde sekiz
 • Soru: | Toplam Soru:

  Calışan temsilcisi konusunda hangisi yanlıştır?

  • Birden fazla calışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, calışan temsilcileri arasında yapılacak secimle belirlenir.
  • Calışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması icin, işverene oneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.
  • Gorevlerini yurutmeleri nedeniyle, calışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanabilir ve gorevlerini yerine getirebilmeleri icin işveren tarafından gerekli imkanlar sağlanır.
  • İşyerinde yetkili sendika bulunması halinde, işyeri sendika temsilcileri calışan temsilcisi olarak da gorev yapar.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Calışan temsilcisinin nitelikleri acısından yanlıştır?

  • Calışan temsilcilerinin İşyerinin tam sureli daimi calışanı olması gerekir,
  • Calışan temsilcilerinin En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması gerekir ,
  • Calışan temsilcilerinin En az lise duzeyinde oğrenim gormuş olması gerekir.
  • Yetkili sendika temsilcisinin calışan temsilcisi olarak gorev yapması halinde en az 3 yıllık deneyim şartı yoktur.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ulusal İSG Konseyinin başkanı kimdir?

  • Bakanlık musteşarı
  • Bakanlık İSG Genel Muduru
  • Çalışma Bakanı
  • Başbakan
 • Soru: | Toplam Soru:

  İhtiyac duyulması halinde İş Sağlığı ve Guvenliği Genel Mudurunun teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, İSG konusunda faaliyet gosteren kurum veya kuruluşlardan en fazla kac temsilci Ulusal İSG Konseyine uye olabilir?

  • 2
  • 3
  • 1
  • Özel kurumlar üye olamaz
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ulusal İSG Konseyinin sekretaryası kim tarafından yürütülür?

  • İş Sağlığı ve Guvenliği Genel Mudurluğu
  • Toplantıda katılanlar arasından belirlenir
  • Bakanlık Musteşarlığı
  • Çalışma Bakanınca gorevlendirilen bakanlık uzmanı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ulusal İSG Konseyi ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

  • Sekretaryası İş Sağlığı ve Guvenliği Genel Mudurluğunce yürütülür.
  • Konsey, toplantıya katılanlann salt coğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. Cekimser oy kullanılamaz.
  • Konsey yılda iki defa olağan toplanır. Başkanın veya uyelerin ucte birinin teklifi ile olağanustu olarak da toplanabilir.
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  İSG Kurulu kurulabilmesi icin hangisi doğrudur?

  • Elli ve daha fazla calışanın bulunması ve altı aydan fazla suren surekli işlerin yapılması
  • Elli ve daha fazla calışanın bulunması ve altı aydan daha az suren surekli işlerin yapılması
  • Elli ve daha fazla calışanın bulunması, altı aydan fazla suren surekli işlerinyapılması ve sanayiden sayılması
  • Elli ve daha fazla calışanın bulunması, altı aydan fazla suren surekli işlerin yapılması ve tehlikeli veya cok tehlikeli sınıfta yer alması sayılması
 • Soru: | Toplam Soru:

  İSG Kurul kararlarına işverenin uyması konusunda hangisi doğrudur?

  • İşine gelen kararları uygular
  • Butcesine uygun kararları uygular
  • İSG mevzuatına uygun kararlan uygular
  • Butun kararlan uygulamak zorundadır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Altı aydan fazla suren asıl Işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde İSG Kurulu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  • Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayn kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yurutulmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
  • Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak uzere vekaleten yetkili bir temsilci atar.
  • İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak uzere vekaleten yetkili bir temsilci atar.
  • Asıl işveren kurul oluşturmak zorunda değilse, alt işveren de kurul oluşturmak zorunda değildir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Altı aydan fazla suren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde İSG Kurulu İle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  • Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturabilir
  • İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak uzere vekaleten yetkili bir temsilci atar.
  • Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam calışan sayısı elliden az ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.
  • Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam calışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aynı calışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması halinde işverenler ne yapmalıdır?

  • Birbirlerinin calışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir
  • Her işveren kendi kurul kararını uygular
  • Farklı kurul kararı olması durumunda Bakanlıktan goruş alınır
  • Uygulanacak kararlarda ana işverene ait kurul kararlan oncelikle uygulanır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlan, sanayi bolgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve guvenliği konusundaki koordinasyon kim tarafından sağlanır?

  • Yerel yonetimce atanan bir İSG uzmanı tarafından
  • İşyerlerinde gorev yapan İSG uzmanlanndan en kıdemli olanı
  • İşyerleri İSG uzmanları arasından gizli oyla secilen kişi
  • Bu tur merkezlerin yonetimi tarafından
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kanun hukumlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi kim tarafından yapılır?

  • Calışma Bakanlığı mufettişleri
  • İSG yonunden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş mufettişleri
  • Yetkilendirilmiş ozel kurumlarca
  • Cumhuriyet Savcıları ve yerel kolluk gucleri
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı Kanun hukumlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişinde 4857 sayılı yasanın hangi hukumleri uygulanır?

  • 92, 93, 96, 97 ve 107
  • 105
  • 108
  • Denetimler 4857 değil, 5510 sayılı yasa hukumlerine gore yapılır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Askeri işyerleriyle yurt guvenliği icin gerekli maddeler uretilen işyerlerinin denetim ve teftişi konusu ve sonuclarına ait işlemler nasıl yapılır?

  • Bu tur yerler denetimden muaftır
  • Milli Savunma Bakanlığı ve Bakanlıkca birlikte hazırlanacak yonetmeliğe gore yurutulur
  • Başbakanlık mufettişlerince denetim yapılır
  • Milli savunma Bakanlığı mufettişlerince yapılır
 • Soru: | Toplam Soru:

  İlgili mevzuata uygun olmayan işyerlerinde iş durdurulabilir. Ayrıca cok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla calışılan işlerin yapıldığı veya buyuk endustriyel kazaların olabileceği işyerlerinde ek olarak hangi nedenle iş durdurulabilir?

  • Olumlu iş kazası olduğunda
  • Maluliyetle sonuclanan meslek hastalığı cıktığında
  • İSG Kurul kararlarına uymadığında
  • Risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda
 • Soru: | Toplam Soru:

  Cok tehlikeli sınıfta yer alan ve risk değerlendirmesi yapılmayan işyerlerinde mufettişlerce iş durdurulabilir. Aşağıdaki sektorlerden hangisinde uygulanmaz?

  • Maden, metal
  • Yapı işleri
  • Tehlikeli kimyasallarla calışılan işlerin yapıldığı yerler
  • Gıda sektoru
 • Soru: | Toplam Soru:

  Cok tehlikeli sınıfta yer alan ve risk değerlendirmesi yapılmayan işyerlerinde mufettişlerce iş durdurulabilir. Aşağıdaki sektorlerden hangisinde uygulanmaz?

  • Maden, metal
  • Yapı işleri
  • Buyuk endustriyel kazaların olabileceği işyerlerinde
  • Havaalanlan yer hizmetleri
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi işin durdurulması konusunda doğru olan uygulamadır?

  • İSG konusunda teftişe yetkili mufettişin teklifi ve İSG bakımından 3 mufettişten oluşan heyetle 2 gun icinde iş durdurulur
  • İş sağlığı ve guvenliği bakımından teftişe yetkili uc iş mufettişinden oluşan heyet, iş sağlığı ve guvenliği bakımından teftişe yetkili iş mufettişinin tespiti uzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gun icerisinde işin durdurulmasına karar verebilir.
  • İSG uzmanı veya işyeri hekiminin başvurusu uzerine derhal İl Ozel İdaresince oluşturulan bir heyet ile iş durdurulur.
  • İşveren kendisine kesilen idari para cezasını 7 gun icinde odemezse iş mufettişleri ve kolluk kuvvetleri yardımı ile durdurulur.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Tespit edilen hususun acil mudahaleyi gerektirmesi halinde, heyet tarafından karar alınıncaya kadar gecerli olmak uzere iş kim tarafından durdurulur?

  • Tespiti yapan iş mufettişi
  • Şikayet uzerine yerel kolluk kuvvetleri
  • Calışma ve İŞKUR İl mudurluğu
  • Heyet karar almadıkca iş durdurulamaz
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşin durdurulması ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

  • Karar ilgili mulki idare amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu Calışma ve İş Kurumu il mudurluğune bir gun icinde gonderilir
  • İşin durdurulması kararı, mulki idare amiri tarafından 24 saat icinde yerine getirilir.
  • Tespit edilen hususun acil mudahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen işin durdurulması kararı, mulki idare amiri tarafından aynı gun yerine getirilir
  • Hepsi de doğrudur
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşin durdurulması ile ilgili olarak boşluğa hangisi gelmelidir? İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren ….. iş gunu icinde, yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebilir.

  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşin durdurulması ile ilgili olarak boşluğa hangisi gelmelidir? İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren 6 iş gunu icinde, yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebilir. Mahkeme itirazı oncelikle goruşur ve ….iş gunu icinde karara bağlar.

  • 6
  • 5
  • 10
  • 30
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşin durdurulması ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

  • İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren 6 iş gunu icinde, yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebilir.
  • İtiraz, işin durdurulması kararının uygulanmasını etkilemez.
  • Mahkeme itirazı oncelikle goruşur ve 6 iş gunu icinde karara bağlar. Mahkeme kararı kesindir.
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşin durdurulması ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  • İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi gerekir
  • Bakanlığa bildirim halinde, en gec yedi gun icinde işyerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuclandırılır
  • İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan calışanlara ucretlerini odemekle veya ucretlerinde bir duşukluk olmamak uzere meslek veya durumlanna gore başka bir iş vermekle yukumludur
  • İş durdurulduğuna calışanların SGK haklan işyeri yeniden acılıncaya kadar askıya alınır
 • Soru: | Toplam Soru:

  İSG Kanununda belirtilen idari para cezaları gerekcesi belirtilmek suretiyle kim tarafından verilir?

  • Calışma ve İş Kurumu İl Mudurunce
  • İş Mufettişlerince
  • Bolge İdare Mahkemesince
  • İl Ozel İdaresince
 • Soru: | Toplam Soru:

  Calışma ve İş Kurumu İl Mudurunce verilen idari para cezalan tebliğinden itibaren kac gun icinde odenir?

  • 7 işgunu
  • 15 işgunu
  • 30 gun
  • 45 işgunu
 • Soru: | Toplam Soru:

  İdari cezalar ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

  • Bu Kanunda belirtilen idari para cezaları gerekcesi belirtilmek suretiyle Calışma ve İş Kurumu il mudurunce verilir.
  • Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gun icinde odenir.
  • İdari para cezaları tuzel kişiliği bulunmayab kamu kurum ve kuruluşları adına da duzenlenebilir.
  • Hepsi de doğrudur
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı İSG Kanununa gore duzenlenen kağıtlar neden muaftır?

  • Damga vergisinden
  • Gelir vergisinden
  • İntikal vergisinden
  • Telif hakkından
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı İSG Kanununa gore işlemler;

  • Harctan mustesnadır
  • Gelir vergisinden mustesnadır
  • İntikal vergisinden mustesnadır
  • Telif hakkından mustesnadır
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollu icki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır. Hangi calışanlar icin alkollu icki kullanma yasağı uygulanmaz?

  • Alkollu icki yapılan işyerlerinde calışan ve işin gereği olarak uretileni denetlemekle gorevlendirilenler.
  • Kapalı kaplarda veya acık olarak alkollu icki satılan veya icilen işyerlerinde işin gereği alkollu icki icmek zorunda olanlar.
  • İşinin niteliği gereği muşterilerle birlikte alkollu icki icmek zorunda olanlar.
  • Hepsi de yasak kapsamı dışındadır
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollu icki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • İşveren; işyeri eklentilerinden sayılan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi şartlarla alkollu icki icilebileceğini belirleme yetkisine sahip değildir.
  • İşveren; işyeri eklentilerinden sayılan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi şartlarla alkollu icki icilebileceğini belirleme yetkisine sahiptir.
  • İşveren işyerinde alkol dağıtmak İsterse Sağlık Bakanlığından izin almak zorundadır.
  • İşyeri Hekimi tarafından verilecek raporu ile işyerinde alkol kullanılabilir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşletmeye başlanmadan once, buyuk endustriyel kaza oluşabilecek işyerleri icin, işyerlerinin buyukluğune gore buyuk kaza onleme politika belgesi veya guvenlik raporu kim tarafından hazırlanır?

  • İş Guvenliği Uzmanı
  • İşveren
  • Yuklenici firma
  • Ulusal İSG Konseyi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Guvenlik raporu hazırlama yukumluluğu bulunan işyerleri ne zaman işletmeye acılabilir?

  • Hazırladıkları guvenlik raporlarının icerik ve yeterlilikleri Bakanlıkca incelenmesini muteakip
  • Hazırladıkları guvenlik raporlarının Bakanlığa ulaşmasını muteakip
  • Hazırladıktan guvenlik raporlarının icerik ve yeterlilikleri Ulusal İSG Konseyinin incelenmesini muteakip
  • Hazırladıkları guvenlik raporlarının icerik ve yeterlilikleri İl Ozel İdaresince incelenmesini muteakip
 • Soru: | Toplam Soru:

  Catışanlar icin, 4857 sayılı Kanun ve diğer mevzuat gereği daha once alınmış bulunan periyodik sağlık raporları ne zamana kadar gecerlidir?

  • Suresi doluncaya kadar
  • Yasayla beraber gecerlilikleri ortadan kalkmıştır
  • İşyeri hekiminin inisiyatifine bırakılmıştır
  • Teknoloji ve bilimde yeni gelişmeler oluncaya kadar
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kanun yururluğe girdikten itibaren, cok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde kac yıl sureyle (B) sınıfı belgeye sahip iş guvenliği uzmanı (A) sınıfı yerine gecici olarak gorevlendirilebilir?

  • 3
  • 4
  • 5
  • Gorevlendirilemez
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kanun yururluğe girdikten itibaren, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde kac yıl sureyle (C) sınıfı belgeye sahip iş guvenliği uzmanı (B) sınıfı yerine gecici olarak gorevlendirilebilir?

  • 3
  • 4
  • 5
  • Gorevlendirilemez
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İSG Kanununa gore işverenin sorumluluğunda değildir? ‘

  • Onlem almak
  • Eğitim vermek
  • Denetim ve Gozetim
  • OHSAS 18001 sistemi kurmak
 • Soru: | Toplam Soru:

  İSG kurallannı ihlal eden işverenler bazı idari yaptırımlarla karşılaşırlar. İşin durdurulması nasıl bir yaptırımdır?

  • İdari yaptırım
  • Hukuki yaptırım
  • Ahlaki yaptırım
  • Bilimsel yaptırım
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşcinin İSG yonunden calışmasının sakıncalı olduğu işyerlerinde, işin durdurulması yaptırımı nasıl bir yaptırımdır?

  • Mali
  • İdari
  • Cezai
  • Hukuki
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşverenin, kamu hukukuna dayanan İSG onlemlerini alma borcunu duzenleyen hukuk kuralı aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

  • Ceza Kanunu
  • İSG Kanunu
  • Borclar Kanunu
  • Sosyal Guvenlik Kanunu
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş Kazası veya meslek hastalığı meydana gelmeden once oluşan işveren kusurunun cezai yonden yaptırımları aşağıdaki hangi mevzuatta yer alır?

  • Turk Ceza Kanunu
  • Borclar Kanunu
  • İSG Kanunu
  • Sosyal Guvenlik Kanunu
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşverenin İş sağlığı ve guvenligi ile ilgili eqitim verme zorunluluğu hangi kanunda yer alır?

  • SGK
  • İSG Kanunu
  • Mesleki eğitim Kanunu
  • Borclar Kanunu
 • Soru: | Toplam Soru:

  İdari para cezalan kim tarafından uygulanır?

  • İş Müfettişlerince uygulanır.
  • Çalışma ve İş kur İl Müdürlüğünce uygulanır.
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca uygulanır.
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyeri bir işverenin maddi olan ve olmayan araçlarla belirli bir teknik amacı gerçekleştirmesine yarayan ve süreklilik gösteren organize bir bütündür. Bu tanım aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?

  • Türk Ceza Kanunu
  • İSG Kanunu
  • Sosyal Güvenlik Kanunu
  • Umumi hıfzıssıhha Kanunu
  • Umumi hıfzıssıhha Kanunu
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi İSGB kurulması ya da OSGB’nden hizmet alınmasının doğrudan gereklerinden değildir?

  • İşyerlerinde, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını sağlamak
  • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek, almak, uygulanmasını izlemek, denetlemek ve geliştirmek,
  • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek,
  • Kalite güvence sistemlerini yerleştirm ek ve sürekliliğini sağlamak

İSG deneme sınavı

Genel Tekrar 3 (20 Soru)

Yapı işlerinde isg ile ilgili sorular

Yapı İşlerinde İsg (34 Soru)