in

Genel Tekrar 3 (20 Soru)

20 sorudan oluşan genel tekrar deneme sınavı

 • Question of

  Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar hakkındaki yönetmeliğe göre Posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az kaç saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz ?

  • 7,5
  • 8
  • 11
  • 12
  • 14
 • Question of

  Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar hakkındaki yönetmeliğe göre verilenlerden hangisinde çocuk ve genç işçiler kesinlikle çalıştırılamaz?

  • 08:00-14:00
  • 17:00-20:00
  • 06:00-08:00
  • 10:00-16:00
  • 21:00-23:00
 • Question of

  Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre karbamatlı ve organik fosforlu insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak hazırlanması ve uygulanması işlerinde maksimum çalışma saati nedir?

  • 8 saat
  • 7.5 saat
  • 6 saat
  • 4 saat
  • 3 saat
 • Question of

  İş hijyeni eğitim yönetmeliği kapsamına girmeyen iş kolu hangisidir?

  • Gıda üretim ve perakende işyerleri
  • Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler
  • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan işyerleri
  • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför gibi yerler
  • Yer altı madencilik ve sondaj işleri
 • Question of


  I- Meslek hastalıklarının sebepleri
  II- İlk yardım
  III- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
  IV- İmalat usulleri
  V- Mesleği ile ilgili bilgiler
  Yukarıdakilerden hangileri Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Ek’inde yer alan eğitim konularındandır?

  • I, III ve V
  • II, III ve IV
  • II, III ve V
  • I, III ve IV
  • I, II ve III
 • Question of

  Kompresör dairelerindeki elektrik tesisatlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  • İmalatçıların talimatlarına uygun panolar ve koruma tesisatları hazırlanmalıdır
  • Kumanda panosu tehlike bölgesinin dışına yerleştirilmelidir
  • Nötr hatları dışında gövde koruma bağlantılı topraklama hattı kullanılmalıdır
  • Kompresörler uygun elektrik tesisatına bağlandıktan sonra topraklama bağlantısı yapılmalıdır
  • Kompresör dairelerinin enerji besleme hatları, yetkili elektrikçiler tarafından yapılmalı ve test ve kontrol edilerek devreye alınmalıdır
 • Question of

  İşveren, asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliği kapsamına giren çalışmalara başlamadan önce iş planı hazırlamak ve işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iş planı ile birlikte bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu bildirimde hangisi bulunmaz?

  • Asbest söküm çalışanı belgesi
  • Asbest söküm uzmanı belgesi
  • Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı
  • Çalışanların yaşı
 • Question of

  4857 sayılı iş kanuna göre Nitelikleri bakımından en çok kaç iş günü süren işlere süreksiz iş denilmektedir?

  • 1
  • 5
  • 10
  • 30
  • 60
 • Question of

  Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına girmeyen kişisel koruyucu donanımlar, aşağıdakilerden hangisi olarak sınıflandırılır?

  • Kategori 0
  • Kategori 1
  • Kategori 2
  • Kategori 3
  • Kategori 4
 • Question of

  Petrol ve sondaj kulelerinde çıkan yangınlarda kullanılan en etkin söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

  • Nitrogliserin
  • Kuru kimyevi toz
  • Su
  • Köpük
  • CO2 li söndürücüler
 • Question of

  Basınçlı kaplarda kontrol kör tapalarının çapları en az kaç mm olmalıdır?

  • 20
  • 25
  • 30
  • 35
  • 50
 • Question of

  Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre aşağıdaki işaretin anlamı nedir ?

  İSG Levha
  • Oksitleyici madde
  • Zararlı madde
  • Elektrik tehlikesi
  • Düşük sıcaklık tehlikesi
  • Lazer Işını
 • Question of

  Kuruluşun, yasal zorunluluk ve kendi İSG politikası çerçevesinde dayanamayacağı düzeye indirilmiş risk hangisidir?

  • Artık risk
  • Kaçınılmaz risk
  • Kabul edilebilir risk
  • Kabul edilemez risk
  • Önemsiz risk
 • Question of

  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne gore kullanımdaki LPG tüpleri standartlarda sure belirtilmemişse kaç yılda bir kontrol ve teste tabi tutulmalıdır?

  • Yılda bir
  • Üç yılda bir
  • Beş yılda bir
  • On yılda bir
  • İhtiyac duyulduğunda
 • Question of

  Sert ağaç tozlarının mesleki maruziyet derecesi kaç mg/m3 dir?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 7
 • Question of

  Atık yağların oluşturacağı tehlikeli kimyasal madde hangisidir?

  • Uçucu organik solventler (VOC)
  • Poliklorür bifeniller
  • Benzen
  • Toluen
  • Formaldehit
 • Question of

  MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) ile ilgili mevzuat hangi bakanlık tarafından hazırlanır?

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  • Bilim sanayi ve teknoloji bakanlığı
  • Avrupa Birliği Bakanlığı
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Question of

  Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en çok kaç katı ile yapılmalıdır?

  • 1
  • 1,1
  • 1,25
  • 1,5
  • 2
 • Question of

  4857 Sayılı İş Kanuna Göre İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az kaç gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmek zorundadır?

  • 3
  • 15
  • 30
  • 45
  • 60
 • Question of

  4857 sayılı iş kanuna göre 250 çalışanı olan yerde en az kaç işçinin işten çıkarılması toplu işten çıkarma sayılır?

  • Yes
  • No
  • 30
  • 50
  • 75

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

One Comment

İSG Orman İşleri

Ormancılara uygulamalı iş güvenliği eğitimi

İş sağlığı güvenliği 6331 sayılı kanun soruları

6331 Sayılı İSG Kanunu (120 Soru)