in

Yapı İşlerinde İsg (34 Soru)

 • Soru: | Toplam Soru:

  İşveren ve Sağlık ve guvenlik koordinatorleri projenin hazırlanması aşamasında; Yapı alanında yurutulen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir ….. hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır. Cumlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

  • Sağlık ve Guvenlik Planı
  • İşyeri Guvenlik Plan
  • İş Guvenliği Kuralları Planı
  • Yüksekte Calışma Planı
 • Soru: | Toplam Soru:

  İnşaat işlerinde Yuksekte yapılan calışmalarda duşmeyi onlemek icin yapılacak korkuluklarda en az; bir trabzan, orta seviyesinde bir ara korkuluk ve an az 15 cm ……bulunacaktır. Cumlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

  • Tabanında eteklik
  • Bunları bağlayan çaprazlar
  • Aralarında yeterli genişlik
  • Aralarında yeterli yukseklik
 • Soru: | Toplam Soru:

  İnşaat işlerinde Yuksekte yapılan calışmalarda aşağıdaki duşmeyi onleme sistemlerinden hangisi toplu koruma araclarından değildir?

  • Korkuluklar
  • Platformlar
  • Guvenlik ağları
  • Vucut tipi emniyet kemerleri
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı işlerinde Sağlık guvenlik yonetmeliği gereğince iskeleler hangi durumda uzman kişilerce kontrol edilmesine gerek yoktur?

  • Kullanılmaya başlamadan once
  • Ayda bir
  • Uzerinde değişiklik yapıldığında veya belli bir sure kullanılmadığında,
  • Kotu hava şartlan veya sismik sarsıntıya veya sağlamlığını ve dayanıklılığını etkileyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı işlerinde işveren Bakanlığın ilgili Calışma iş kurumu İl mudurluğune hangi şartla bildirim yapar?

  • İşin buyukluğu 500 yevmiyeden fazla calışma gerektirirse
  • Yapı işi 30 iş gununden fazla surecek ve devamlı olarak 10’dan fazla işci calışacaksa
  • Yapı işi 10 iş gununden fazla surecek ve devamlı olarak 20’den fazla işci calışacaksa
  • İşin buyukluğu 250 yevmiyeden fazla calışma gerektirirse
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı işleri, aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

  • Maden
  • Metro
  • İskele
  • Baraj
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi yapı işlerine girmez?

  • Sokme işleri
  • Kuyu acılması
  • Hafriyat
  • Sondajla maden cıkarma
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı iskelelerinde alınacak onlemlerden hangisi yanlıştır?

  • Sorumlu ve yetkili teknik elemanın yonetimi altında kurdurulacak veya soktu rulecektir
  • En az uc ayda bir kere muayene ve kontrol edilecek ve sonuclar yapı iş defterine yazılacaktır
  • Her fırtınadan sonra kontrol edilecektir
  • Taşıyabilecekleri en cok ağırlık, levhalar uzerine yazılarak iskelenin uygun ve gorulebilir yerlerine asılacaktır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Guvenliği Yonetmeliğine goıe Sağlık guvenlik planı icin hangisi doğru değildir?

  • Sağlık Guvenlik Planı İşveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan plandır
  • Bu planda Muhtemel risklerin değerlendirilip, yapı işi sureci boyunca sağlık ve guvenlik ile ilgili alınacak tedbirler belirlenir.
  • İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan once projenin hazırlık aşamasında, sağlık ve guvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar.
  • Sağlık ve Guvenlik planı işveren tarafından İşe başlandıktan sonra yapılır ve duzenli aralıklarla guncellenir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Guvenliği Yonetmeliğine gore İşverenlerin yukumlulukleri icin hangisi doğru değildir?

  • İşveren tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan once ve periyodik olarak teknik bakım ve kontrollerinin yapılmasını sağlar.
  • İşveren Atık ve artıkların depolanmasını, atılmasını veya uzaklaştınlmasını sağlar
  • İşveren yapı alanındaki veya yakınındaki endustriyel faaliyetler ile etkileşimin dikkate alınmasını sağlar
  • İşveren, bu Yonetmelikte belirtilen yukumlulukleri bizzat yerine getirmelidir. Bu anlamda kimseye sorumluluk veremez.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Guvenliği Yonetmeliğine gore Bakanlığın ilgili calışma ve işkurumu il mudurluğune bilgi vermekle yukumlu değildir?

  • İşveren veya proje sorumlusu; Yapı işinin 30 işgununden fazla sureceği ve devamlı olarak 20’den fazla calışan istihdam edileceği durumda bildirim yapar
  • İşin buyukluğu 500 yevmiyeden fazla calışma gerektireceği durumda bildirim yapar
  • İşin buyukluğu 300 yevmiyeden fazla ise bildirim yapacaktır
  • Bildirimler Calışma ve İşkurumu il mudurluğune yapılır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Guvenliği Yonetmeliğine gore Sağlık ve guvenlik koordinatorlerinin proje hazırlık aşamasındaki gorevleri icin hangisi doğru değildir?

  • Sağlık ve guvenlik koordinatorleri Sağlık ve guvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar.
  • Proje suresince, birbirini takip eden veya daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınmak uzere sağlık ve guvenlik bilgilerini iceren sağlık ve guvenlik dosyası hazırlar.
  • Aynı dosyanın proje tamamlandıktan sonra temizlik, bakım, tadilat, yenileme, yıkım işleri gibi her turlu yapı işinin guvenli bir şekilde yerine getirilmesi icin ihtiyac duyulan bilgileri de icermesi sağlanır.
  • Sağlık guvenlik koordinaorleri yapı alanındaki her turlu sağlık ve guvenliğin alınmasında sorumlulardan birisidir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Guvenliği Yonetmeliğine gore Sağlık ve guvenlik koordinatorlerinin proje uygulama aşamasındaki gorevleri icin hangisi doğru değildir?

  • Aynı anda veya birbiri ardına yapılacak iş ve iş aşamalarının belirlendiği iş programlarının oluşturulması icin teknik ve organizasyona yonelik kararların uygulanmasında gorevlidir.
  • İşin ya da iş aşamalarının tamamlanması icin ilgili meslek disiplinindeki kriterler de dikkate alınarak yapılacak sure hesabında gorevlidir. İzin verilen kişiler dışındakilerin yapı alanına girmesini onlemek uzere gerekli duzenlemeleri yapar.
  • İşverenlerin gerekli tedbirleri uygulamasını ve gerektiğinde calışanlann ve kendi nam ve hesabına calışanların korunmasını, belirtilen sağlık ve guvenlik planının yapılmasının gerektiği durumlarda bu planın uygulanmasını koordine eder.
  • Aynı yapı alanında, işe sonradan katılanlarda dahil olmak uzere, işveren veya alt işverenler arasında organizasyonu sağlar, iş kazaları ve meslek hastalıklarından calışanları korumak uzere işverenlerce yapılan calışmaları koordine eder,
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki işlerden hangisi Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Guvenliği Yonetmeliğine gore iş Sağlığı ve Guvenliği Risklerini İceren Calışmaların Listesinden değildir?

  • Radyasyon Guvenliği Yonetmeliği uyarınca, denetimli ve gozetimli alanların belirlenmesini gerektiren İyonlaştırıcı olmayan radyasyonla calışılan işler.
  • Yuksek gerilim hatları yakınındaki işler.
  • Kuyu, yer altı kazılan ve tunel işleri.
  • Hava beslemeli sistem kullanan dalgıcların yaptığı işler.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki İşlerden Hangisi Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Guvenliği Yonetmeliğine Gore Yapı İşine İlişkin Bildirim İceriğinden Değildir?

  • İşverenin ad ve adresi(mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilce veil adlan),
  • Gorevlendirilmesi halinde proje sorumlusunun adı ve adresi,
  • Proje uygulama safhasındaki sağlık ve guvenlik koordinatorunun veya koordinatorlerinin adı ve adresi,
  • Yapı alanında bulunması muhtemel yuklenicilerin risk analizleri
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Guvenliği Yonetmeliğine gore Yuksekte calışma icin hangisi doğru değildir?

  • Seviye farkı bulunan ve duşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her turlu alanda yapılan calışma; yuksekte calışma olarak kabul edilir.
  • 3 metre yukseklik gecilmedikce calışanlara emniyet kemeri verilmesi zorunlu değildir.
  • Toplu koruma tedbirlerinin duşme riskini tamamen ortadan kaldıramadığı, uygulanmasının mumkun olmadığı durumda yapılan işlerin ozelliğine uygun bağlantı noktaları veya yaşam hatları oluşturularak tam vucut kemer sistemleri veya benzeri guvenlik sistemlerinin kullanılması sağlanır.
  • Yapı işleri sırasında ve yapı işleri bitirilip yapı kullanıma gectikten sonra yuksekte calışmalarda yatay ve dikey yaşam hatlan icin gerekli olan bağlantı noktaları ve yapısal duzenlemeler, projenin hazırlık aşamasında belirlenerek sağlık ve guvenlik planı ve sağlık ve guvenlik dosyasında yer alır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Guvenliği Yonetmeliğine gore Yuksekte calışma icin hangisi doğru değildir?

  • Yuksekte yapılan calışmalar işveren tarafından gorevlendirilen ehil bir kişinin gozetim ve kontrolu altında gercekleştirilir.
  • Yapı alanında kullanılan guvenlik ağıları standartlara uymak zorundadır.
  • Guvenlik ağlarının kullanma kılavuzu işyerinde bulundurulur. Guvenlik ağları standartlara ve kullanım kılavuzuna uygun şekilde kurulur.
  • Herhangi bir sebeple betonarme platform kenarında guvenli korkuluğun bir kısmının gecici olarak kaldınlmasının gerektiği durumlarda sadece guvenlik ağı kullanılarak bir muddet calışma yapılabilir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Guvenliği Yonetmeliğine gore yuksekte calışmada kullanılması gereken korkuluklar icin hangisi doğru değildir?

  • Platformdan en az bir metre yukseklikte olmalıdır.
  • Herhangi bir yonden gelebilecek en az 100 kilogramlık yuke dayanıklı ana korkuluk olmalıdır.
  • Korkuluk Platformuna bitişik, en az 15 santimetre yuksekliğinde topuk levhası olmalıdır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Guvenliği Yonetmeliğine gore Dinlenme ve barınma yerleri icin hangisi doğru değildir?

  • Dinlenme, barınma ve sosyal amaclı kullanılan tesisler, yanıcı olmayan ve kolay tutuşmayan malzemeden inşa edilir. Barınma amacıyla cadır ve branda kullanılmaz.
  • Meskun mahal dışında, yol, demiryolu, kopru inşaatı gibi acık havada yapılan calışmalarda, barınma ve benzeri ihtiyacları gidermek amacıyla, sadece yanmaz malzemelerden yapılmış cadırlar kullanılabilir.
  • Dinlenme ve barınma yerlerinde sigara icmeyenlerin sigara dumanından korunmaları icin gerekli tedbirler alınır.
  • İşci sayısı 50’yi aşarsa dinlenme yerlerinde ayrıca bir yemekhane yapılacaktır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Guvenliği Yonetmeliğine gore İskeleler icin hangisi doğru değildir?

  • On yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve iskele şeklinde kullanılan gecici iş ekipmanlarının, TS EN standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, uygun değilse kullanılamaz.
  • Secilen iskelenin kurulum ve kullanım şekline gore sağlamlık ve dayanıklılık hesaplan ureticiden temin edilir, mevcut değilse yapılır veya yaptırılır. Bu hesaplar yapılmadan veya yapılan hesaplar sonucunda iskelenin guvenli olmadığının tespit edilmesi halinde iskeleler kullanılamaz.
  • İskelelerde gorulen kusurlann derhal giderilerek ve zayıf kısımların guclendirilecektir.
  • İskele sistemlerinin kurulması, kullanılması ve sokumunde Makine Enmiyet Yonetmeliğinde belirtilen hukumlere uyulur.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Guvenliği Yonetmeliğine gore İskelelerin kontrolu icin hangisi doğru değildir?

  • Kullanılmaya başlamadan once kontrol edilmelidir
  • Ayda en az bir kez kontrol edilmelidir
  • Belli bir sure kullanılmadığında kontrol edilmelidir
  • Sismik sarsıntı, kuvvetli ruzgarlar gibi olumsuz hava şartlarına veya denge ve sağlamlığını etkileyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında kontrol edilmelidir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Guvenliği Yonetmeliğine gore Kazı (yan) yuzlerinin kontrolu icin hangisi doğru değildir?

  • Kazı yan yuzlerinin kontrolu sonucunda calışma ortamının guvenli olduğu belirtilmeden calışmaya başlanılmaz
  • Her vardiyadan once kontrol yapılır
  • Patlatma yapılıyorsa her patlatmadan onte kontrol yapılır
  • Şiddetli yağış, don ve kardan sorira kontrol yapılır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Guvenliği Yonetmeliğine gore İskeleler icin hangisi doğru değildir?

  • İskelelerin taşıyabilecekleri azami ağırlıklar, levhalar uzerine yazılarak iskelelerin uygun ve gorulebilir yerlerine asılır. Belirtilen bu ağırlıkları aşan yukler iskelelere yuklenmez.
  • İskelelerin uzerine moloz ve artıklar ile gecişi engelleyecek malzemeler bırakılmaz.
  • İskelelerde geciş amacıyla en az 80 santimetre genişliğinde gecitler kullanılır.
  • On yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskelelerinde taşıyıcı sisteme ait dairesel kesitli duşey ve yatay elemanların anma dış capının en az 48,3 milimetre olması, anma et kalınlıklannın ise malzeme cinsine ve en kucuk akma dayanımına uygun olması sağlanır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Guvenliği Yonetmeliğine gore İskeleler icin hangisi doğru değildir?

  • Cephe iskeleleri binaya mumkun olduğunca yakın kurulur, bunun mumkun olmadığı durumlarda calışanlann bina ile iskele arasından duşmelerini onleyici tedbirler alınır.
  • Madeni cephe iskeleleri statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklanır.
  • İskelelerin hareketlerini sağlayan makine, techizat ve vinclerin, kullanılmaya başlanmadan once, montajını gercekleştiren yetkili teknik elemanlarca kullanıma elverişli olduklanna dair belgeler hazırlanarak, bu belgeler işyerinde bulundurulur.
  • Asma iskelelerde merdiven kullanılmadan calışmaya izin verilmez
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Guvenliği Yonetmeliğine gore Asma İskeleler icin hangisi doğru değildir?

  • Asma İskeleler, calışma konumunda devreye sokulabilecek durdurma fren sistemleriyle donatılır. Ayrıca iskelelerde duşmeyi onleyici techizat ve ikincil fren sistemleri bulunur.
  • Guc tahrikli halatlı asma iskele sistemlerinde, aşın yuk algılama sistemleri, otomatik hız algılayıcı sistemler, en duşuk ve en yuksek calışma seviyelerinde devreye girecek halat sonu gibi guvenlik sistemleri bulunur.
  • İskele sistemlerinde calışan sayısının yarısı kadar dikey yaşam hattı oluşturulur.
  • Calışanlara bağlantı aparatları ve hal&t tutucularıyla beraber tam vucut kemer sistemleri verilerek kullanımı sağlanır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Guvenliği Yonetmeliğine gore iş ekipmanları icin hangisi doğru değildir?

  • İş ekipmanlarında, operatorun goruş alanının kısıtlı olduğu durumlarda, operatore rehberlik edecek, konuyla ilgili eğitim almış bir işaretci gorevlendirilir.
  • Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve aracların butun manevraları bir gozetici tarafından yonetilir.
  • Bu aracların geri manevraları esnasında sesli ve ışıklı uyanlann calışır durumda olması sağlanır.
  • Tum araclar, taşıtlar ve iş makinelerinde operator kabinlerinde sadece operatorun bulunmasına izin verilir. Kamyon ve benzeri aracların surucu mahallinde yardımcı surucu (muavin) bulunmasına musaade edilmez.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Guvenliği YonBtmalIğlnr gore hangisi doğru değildir?

  • Meskun mahallerde kazı uzerinden gecişlerin sağlanması İcin ahşap veya metalden yapılmış asgari 80 santimetre eninde ve her İki tor.ıfı korkuluklu gecitler kullanılır,
  • Acıkta yapılan 150 santimetreden daha derin kazı işlerinde ve her derinlikte yapılan temel ve kanal kazılarında yan yuzeylerin altlarının şerit gibi kazılarak yukarıdan cokertilmesi şeklinde calışma yapılması engellenir.
  • Kazı işlerinde yağış sırasında ancak gerekli guvenlik onlemleri alındıktan sonra calışılabilir.
  • Havalandırma sisteminin anzalanması durumunda, yer altı calışmaları durdurulur ve butun calışanlar tahliye edilir, uygun havalandırma sağlanıncaya kadar kimsenin iceri girmesine izin verilmez
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki işlerden hangisi Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Guvenliği Yonetmeliğine kapsamındadır?

  • Yol yapım işleri
  • Madenlerin yeraltı veya yerustunden cıkarılması
  • Madenlerin sondaj kuyuları acılarak cıkanlması
  • Arama amacıyla sondaj yapılması
 • Soru: | Toplam Soru:

  Projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve sağlık ve guvenlikle ilgili gorevleri yapan gercek veya tuzel kişi aşağıdakilerden hangisidir?

  • Uygulama Koordinatoru
  • Hazırlık Koordinatoru
  • İş Sağlığı ve Guvenliği Uzmanı
  • İnşaat Muhendisi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı alanındaki calışma yerlerinin, barakaların ve yollann aydınlatılmasında kullanılacak olan suni ışığın rengi?

  • Sinyallerin ve işaretlerin algılanmasını engellememeli
  • Sarımtırak renkte olmalı
  • Güçlü beyaz renkte olmalı
  • Gün ışığına yakın parlak renkte olmalı
 • Soru: | Toplam Soru:

  İnşaat işlerinde Yuksekte yapılan calışmalarda aşağıdaki duşmeyi onleme sistemlerinden hangisi toplu koruma araclarından değildir?

  • Korkuluklar
  • Platformlar
  • Guvenlik ağları
  • Vücut tipi emniyet kemerleri
 • Soru: | Toplam Soru:

  Şantiyeye giren yabancı ve misafir kişilere iş guvenliği yonunden hangisini uygulamak doğru olur?

  • Şantiye sahasına girdiğinde uyarıcı levhalara bakmak yeterlidir denilir
  • Şantiye iş guvenliği kurallanna uymakta serbest olduğu soylenir
  • Şantiye icerisinde aracla dolaşabileceği soylenir
  • İş guvenliği yonunden bilgilendirilir. Kişisel koruyucular verilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Şantiye icerisinde motorlu taşıtlar icin iş guvenliği yonunden yapılması yanlış olan hangisidir?

  • Şantiye hız sınınna uyulmalıdır
  • Her zaman en kısa yol kullanılmalıdır
  • Arac ozel sinyal sistemlerine sahip olmalı ve surucusu şantiyede tehlike işaretlerine dikkat etmelidir
  • Arac ile manevra yapılırken ve yuk taşınırken yonetici ve yonlendirici personel olmalıdır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kazı işlerinde, kac metre derinlikten sonra işcilerin inip cıkmaları icin el merdivenleri bulundurulmalıdır?

  • 1,5 m
  • 2 m
  • 2,5 m
  • 3 m

İş sağlığı güvenliği 6331 sayılı kanun soruları

6331 Sayılı İSG Kanunu (120 Soru)

İş kazası soruları

İş Kazaları (29 Soru)