in ,

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar

Gece Çalışmaları  

 • Gece çalışması saat 20:00-06:00 arası saatleri arasındaki 11saati kapsayan dönemdir. 
 • Sağlık kuralları bakımından günde 7,5 saat yada daha az çalışılması gereken işlerde posta sayısı ve süresi günlük çalışma süresini aşamaz.
 • Bir işçi postası ile yürütülen işlerde posta sayısının artması ve çalışma süresinin kısalması nedeni ile işçilerin ücretlerinden indirim yapılamaz.
 • Gece çalışmalarında 18 yaşını doldurmayan çocuk ve genç işçiler çalıştırılamaz.
 • *Gece çalışanlar 11 saat dinlendirilmeden çalıştırılmaz, gece çalışması için sağlık raporu almak şarttır.
 • Haftanın bir günü 24 saatten az olmamak üzere ve nöbetleşe yoluyla haftalık tatil verilir. *Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde postalar; en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbirinin yerini alacak şekilde düzenlenir.
 • Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az 3 işçi postası olacak şekilde düzenlenir. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti verilen işlerde bu düzenleme 24 saatte 2 posta şeklinde olacak şekilde düzenlenebilir.
 • Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.
 • Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, mümkünse gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir.
 • İşveren gece postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini ve bu işçiler için işe başlamadan önce alınan ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.
 • İşçi eğer çalışma süresinin en az 4 saati(mesainin yarısından fazlası) gece vardiyasına denk gelirse gece çalışması sayılır.
 • İşverenler işe gireceklerin isim listeleri ile periyodik sağlık raporlarını il müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.
Risk Değerlendirme Metotları Video Ders

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar (13 Soru)

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar (13 Soru)