in ,

Deneme Sınavı 7

 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir?

  • Ticaret hukuku
  • Anayasa hukuku
  • İdare hukuku
  • Yargılama hukuku
  • Vergi hukuku
 • Question of

  Normlar hiyerarşisinin doğru öncelik sıralaması hangisidir?

  I. Yönetmelik
  II. Kanun
  III. Tüzük
  IV. Anayasa

  • 1-2-3-4
  • 4-2-3-1
  • 4-3-2-1
  • 3-4-1-2
  • 3-2-4-1
 • Question of

  Aşağıda belirtilen kimyasalların vücuda giriş yollarından hangisi belirgin şekilde diğerlerine oranla daha fazla Meslek Hastalığına sebep olur?

  • Enjeksiyon
  • Gözden emilim
  • Deri ile temas
  • Sindirim yolu
  • Solunum
 • Question of

  Bir inşaatta çalışan Mimar ve Mühendislerden oluşan teknik personellerin sağlık muayeneleri en geç kaç yılda bir yenilenmelidir?

  • 1
  • 4
  • 2
  • 5
  • 3
 • Question of

  Risk değerlendirme yöntemi kısaltmalarından hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

  • FTA-Hata ağacı analizi
  • FMEA-Olası hata türleri ve etkileri analizi
  • ETA-Olay ağacı analizi
  • FTA-Ön tehlike analizi
  • HAZOP-Tehlike ve İşletilebilme çalışması metodu
 • Question of

  ‘’ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK’’ e göre; ücretsiz izin hakkı ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  I. Kadın işçiye, analık izninin bitiminden itibaren isteği hâlinde altı aya kadar ücretsiz izin verilir.
  II. Ücretsiz izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat edinene verilir.
  III. Ücretsiz izin süresi, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

  • Yalnız II
  • Yalnız I
  • I ve II
  • II ve III
  • I, II ve III
 • Question of

  4857 sayılı İş Kanununa göre; Ücreti ödeme gününden itibaren …………… gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.

  Yukarıdaki boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  • 10
  • 30
  • 20
  • 26
  • 14
 • Question of

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre aşağıdaki boşluğa gelecek ifade hangisidir?

  İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple ……… aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

  • 12
  • 3
  • 2
  • 6
  • 4
 • Question of

  4857 Sayılı İş Kanununa göre, deneme süresi; toplu iş sözleşmeleriyle kaç aya kadar uzatılabilir?

  • 12
  • 3
  • 9
  • 6
  • 4
 • Question of

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • Yes
  • No
  • Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.
  • Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu kararı belirler.
  • Çekimser oy kullanılamaz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

A, B ve C sınıfı İSG sınavı soruları çözümü

Deneme Sınavı 6

İSG Soru Bankası

Deneme Sınavı 8