in ,

Deneme Sınavı 6

 • Ortam ölçümü ve ölçüm aleti eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  • Titreşim-Oktav bantları
  • Sıcaklık-Kuru termometre
  • Hava akım hızı-Anemometre
  • Nem-Higrometre
  • Gürültü-Psikometre
 • ‘’İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ’’ ne göre; onaylı defter nereye onaylatılamaz?

  I. İşyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu
  İl Müdürlükleri
  II. Noter
  III. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  • Yalnız III
  • Yalnız I
  • I ve II
  • II ve III
  • I ve III
 • Bakanlar kurulu kararı ile çıkartılan, Danıştay tarafından incelenen, ardından Cumhurbaşkanı imzası ile yürürlüğe giren hangisidir?

  • Yönetmelik
  • Tüzük
  • Yasa
  • Tebliğ
  • Yönerge
 • 1982 anayasası kaçını anayasamızdır?

  • 1
  • 4
  • 2
  • 5
  • 3
 • Risk değerlendirme yöntemi kısaltmalarından hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir.

  • FTA-Hata ağacı analizi
  • FMEA-Olası hata türleri ve etkileri analizi
  • ETA-Neden sonuç analizi
  • PHA-Ön tehlike analizi
  • HAZOP-Tehlike ve İşletilebilme çalışması metodu
 • Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Ergonominin temel hedefleri arasında gösterilebilir?

  I.Refah
  II.Konfor
  III.Verimlilik

  • Yalnız II
  • Yalnız I
  • I ve II
  • II ve III
  • I, II ve III
 • Aşağıda belirtilen gaz ve bulunduğu ortamda olması gereken tahliye çıkışı yerleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  • Doğalgaz – Tavan
  • LPG-Taban
  • Metan- Taban
  • CO-Tavan
  • CO2-Taban
 • Yetişkinlerin öğrenmesine yol gösteren bilim dalı hangisidir?

  • Androgoji
  • Pedagoji
  • Antropometri
  • Filoloji
  • Ergonomi
 • İlgili yönetmelik ekindeki liste dışında hangi işin sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinden hangisinin kapsamında sayılacağına karar verecek kurum hangisidir?

  • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
  • Danıştay
  • HSYK
  • ÇSGB
  • Anayasa Mahkemesi
 • Aşağıda yükümlülük süresi ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  • Gürültü – 6 AY
  • Titreşim – 2 YIL
  • Basınç – 10 YIL
  • Pnömokonyoz – 3 AY
  • Silikozis – 10 YIL
 • Yerel mevzuatımıza göre fiziksel risk etmenleri sonucu oluşan meslek hastalıkları hangi grupta yer alır?

  • A CETVELİ
  • B CETVELİ
  • C CETVELİ
  • D CETVELİ
  • E CETVELİ
 • OSHA Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansının merkezi hangi ülkede bulunmaktadır?

  • İngiltere
  • Fransa
  • İspanya
  • İsviçre
  • Almanya
 • WHO Dünya Sağlık Örgütünün merkezi hangi şehirde bulunmaktadır?

  • Londra
  • Zürih
  • Paris
  • Cenevre
  • Bilbao
 • -‘’HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ’’ ne göre verilecek hijyen eğitimleri kaç saatten az olamaz?

  • 8 saat
  • 4 saat
  • 16 saat
  • 40 saat
  • 220 saat
 • ’İlkyardım Yönetmeliği’’ ne göre Mesul Müdür olma şartı aşağıdakilerden hangisinde tam olarak doğru verilmiştir?

  • En az 3 yıllık iş güvenliği uzmanı
  • En az 5 yıllık iş yeri hekimi
  • Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve en az 1 yıllık ilkyardım eğitmeni yetki belgesine sahip
  • Sağlık alanında en az lisans düzeyinden öğrenim görmüş ve en az 3 yıllık diğer sağlık personeli tecrübesine sahip
  • En az 5 gruba sınav gözetmenliği yapmış olmak
 • Aşağıdakilerden hangisi İSGB ve OSGB’ ler de bulunması gereken zorunlu malzemelerden değildir?

  • EKG cihazı
  • Tansiyon aleti
  • Termometre
  • Dozimetre
  • İlaç ve malzeme dolabı
 • Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalıklara verilen genel ad hangisidir?

  • Pnömokonyoz
  • Asbestoz
  • Talkoz
  • Krizotil
  • Üst ekstremite bozuklukları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kurullarının çalışma usulleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • Kurullar ayda en az bir kere toplanır.
  • Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az yirmi dört saat önce kurul üyelerine bildirilir.
  • Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır.
  • Çekimser oy kullanılamaz.
  • Toplantıda alınan karar çalışan ve çalışan temsilcisine yazılı olarak tebliğ edilir
 • Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan kurum ve kuruluşlara mevzuatımızda ne ad verilir?

  • Asıl işveren
  • Üst işveren
  • Taşeron
  • Alt işveren
  • Küçük ve ortak ölçekli işveren
 • Aşağıda belirtilen Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı kuruluşların karşısında görevleri verilmiştir. Hangileri doğrudur?

  I. İş Teftiş Kurulu………..Denetleme
  II. İSGÜM…………..Labo
  ratuvar çalışmaları – ortam ölçüm faaliyetleri III. İSGGM…………….Yürütme ve mevzuat faaliyetleri
  IV. ÇASGEM………….İSG eğitim faaliyetleri

  • II,III ve IV
  • Yalnız II
  • I ve II
  • II ve III
  • I, II ,III ve IV
 • Asme standartlarına göre Proses akış şemasında aşağıdaki şeklin anlamı hangisidir?

  • Denetleme
  • Taşıma
  • Gecikme
  • Depolama
  • Operasyon

Share the quiz to view your results!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İsg Tozla Mücadele Çözümlü Sorular

Tozla Mücadele Soru Çözümü

İş Sağlığı Güvenliği Testleri

Deneme Sınavı 7