in ,

Deneme Sınavı 8

 • Soru: | Toplam Soru:

  ‘’SANAYİ, TİCARET, TARIM VE ORMAN İŞLERİNDEN SAYILAN İŞLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK’’ e göre aşağıdakilerden hangisi Sanayiden sayılan işlerden değildir?

  • Döşemecilik işleri
  • Petrol ve doğalgaz arama işleri,
  • Sağlık hizmetleri
  • Çöp ve kanalizasyon hizmetleri işleri
  • Motorlu araçlar imalatı ve tamiratı işleri
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri LPG otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olarak görev alabilir?

  I. A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
  II. Kimyager
  III. İnşaat Mühendisi

  • Yalnız III
  • Yalnız I
  • I ve II
  • I ve III
  • I, II ve III
 • Soru: | Toplam Soru:

  İSG Katip :İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip İzleme Programı

  İSG-KATİP işlemleri için işletmede sisteme giriş yetkisi bulunan kişi hangisidir?

  • İşveren ya da vekili
  • Diğer Sağlık Personeli
  • İş Güvenliği Uzmanı
  • İşyeri hekimi
  • SGK e-Bildirge üzerine kayıtlı olan kişi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde Sağlığın Geliştirilmesi için uygulanması için gereken programlardan değildir?

  • Broşür ve afişler
  • Konferans
  • TV-video filmleri
  • Öğle yemeğindeki porsiyonların küçülmesi
  • İlgili sağlık eğitimleri
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi bir risk değerlendirme yöntemi değildir?

  • L tipi Matris
  • FMEA-Olası hata türleri ve etkileri analizi
  • ETA-Olay ağacı analiz
  • HAZOP-Tehlike ve İşletilebilme çalışması metodu
  • NEBOSH
 • Soru: | Toplam Soru:

  Resimdeki cihazın tam adı nedir?

  • Kaçak akım rölesi
  • Topraklama sistemi
  • Ana sigorta
  • Sıfırlama ekipmanı
  • Topraklama cihazı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Demirin paslanması aşağıdaki yanma çeşitlerinden hangisidir?

  • Kendi kendine yanma
  • Yavaş yanma
  • Hızlı yanma
  • Detonasyon
  • Parlama
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kaza ölümlerinin % 10’u ilk beş dakikada solunum durmasına bağlı, % 50’si ise ilk yarım saat içinde büyük kanamalara bağlı olmaktadır. Bu nedenle olay yerindeki ilk yarım saat çok önemlidir. Bu ilk yarım saate ne denilmektedir?

  • Kritik Saat
  • İlk Saat
  • Gümüş Saat
  • Hayat Saati
  • Altın Saat
 • Soru: | Toplam Soru:

  Semptomları, etkilenmeyi izleyen 20 yıl sonra bile ortaya çıkabilir. Belirtileri, öksürük ve nefes darlığına yol açan bronşit hastalığıyla birlikte başlar. Bilinen bu en eski mesleki kaynaklı akciğer hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Silikozis
  • Asbestozis
  • KOAH
  • Bisinozis
  • Dermatit
 • Soru: | Toplam Soru:

  Sosyal Güvenlik Kurumu altında; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı (SSK), Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü kaç yılında birleştirilmiştir

  • 2003
  • 2006
  • 2009
  • 1999
  • 2012
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki ortam ölçümü açıklamalarından hangileri doğrudur?

  I. Termometre sıcaklık ölçüm cihazı
  II. Higrometre nem ölçüm cihazı
  III. Psikometre havadaki nem oranı ölçüm cihazı
  IV. Anemometre hava akım hızı ölçüm cihazı

  • III ve IV
  • I ve II
  • I,II ve III
  • I ve III
  • I, II, III ve IV
 • Soru: | Toplam Soru:

  ‘’İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK’’ e göre; İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından kolluk kuvvetleri marifetiyle kaç saat içinde yerine getirtilir?

  • 48
  • 24
  • 36
  • 72
  • 6
 • Soru: | Toplam Soru:

  ‘’İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’’ e göre; Diğer Sağlık Personeli eğitimi kaç saatten az olamaz?

  • 180
  • 220
  • 90
  • 40
  • 60
 • Soru: | Toplam Soru:

  ‘’YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ ne göre’’; korkuluklara ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • Platformdan en az bir metre yükseklikte ana korkuluk
  • Herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk
  • Platforma bitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası
  • Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak şekilde konulan ara korkuluk
  • En az 12 lik İnşaat demirinden ara dikmeler
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi pestisit üretiminde çalışanlar için kanser yapıcı etkendir?

  • Asbest
  • Arsenik
  • Benzpiren
  • Naftilamin
  • Radon
 • Soru: | Toplam Soru:

  Nefes yollarını tahriş eden göz ve deriye de zarar veren gaz aşağıdakilerden hangisidir?

  • Metan
  • Azot
  • Amonyak
  • Argon
  • Hidrojen
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangileri statik antropometrik boyutlardır?

  1. Ayakta göz yüksekliği
  2. Ayakta kalça yüksekliği
  3. Oturur durumda karın – çene mesafesi

  • Yalnız III
  • Yalnız I
  • I ve II
  • I ve III
  • I, II ve III
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşverenler çalışanların kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren en az kaç yıl saklamalıdırlar?

  • 15
  • 20
  • 40
  • 30
  • 10
 • Soru: | Toplam Soru:

  Bir işyeri hekimi çalışanın işe giriş sağlık muayenesini yaparken öncelikle ilk yapması gereken hangisidir?

  • SFT
  • Hemogram
  • EKG
  • Anamnez
  • Odyo
 • Soru: | Toplam Soru:

  Cumhuriyet tarihimizin İş Kanunları dikkate alındığında doğru kronolojik sıra hangisidir?

  I. 4857 sayılı İş Yasası
  II. 931 sayılı İş Yasası
  III. 1475 sayılı İş Yasası
  IV. 3008 sayılı İş Yasası

  • 4-2-3-1
  • 1-2-3-4
  • 4-3-2-1
  • 1-4-3-2
  • 3-4-1-2

İş Sağlığı Güvenliği Testleri

Deneme Sınavı 7

İş sağlığı ve güvenliği açıklamalı sorular

Genel Tekrar 9 (20 Soru)