in ,

Deneme Sınavı 8

 • Question of

  ‘’SANAYİ, TİCARET, TARIM VE ORMAN İŞLERİNDEN SAYILAN İŞLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK’’ e göre aşağıdakilerden hangisi Sanayiden sayılan işlerden değildir?

  • Döşemecilik işleri
  • Petrol ve doğalgaz arama işleri,
  • Sağlık hizmetleri
  • Çöp ve kanalizasyon hizmetleri işleri
  • Motorlu araçlar imalatı ve tamiratı işleri
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri LPG otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olarak görev alabilir?

  I. A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
  II. Kimyager
  III. İnşaat Mühendisi

  • Yalnız III
  • Yalnız I
  • I ve II
  • I ve III
  • I, II ve III
 • Question of

  İSG Katip :İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip İzleme Programı

  İSG-KATİP işlemleri için işletmede sisteme giriş yetkisi bulunan kişi hangisidir?

  • İşveren ya da vekili
  • Diğer Sağlık Personeli
  • İş Güvenliği Uzmanı
  • İşyeri hekimi
  • SGK e-Bildirge üzerine kayıtlı olan kişi
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde Sağlığın Geliştirilmesi için uygulanması için gereken programlardan değildir?

  • Broşür ve afişler
  • Konferans
  • TV-video filmleri
  • Öğle yemeğindeki porsiyonların küçülmesi
  • İlgili sağlık eğitimleri
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi bir risk değerlendirme yöntemi değildir?

  • L tipi Matris
  • FMEA-Olası hata türleri ve etkileri analizi
  • ETA-Olay ağacı analiz
  • HAZOP-Tehlike ve İşletilebilme çalışması metodu
  • NEBOSH
 • Question of

  Resimdeki cihazın tam adı nedir?

  • Kaçak akım rölesi
  • Topraklama sistemi
  • Ana sigorta
  • Sıfırlama ekipmanı
  • Topraklama cihazı
 • Question of

  Demirin paslanması aşağıdaki yanma çeşitlerinden hangisidir?

  • Kendi kendine yanma
  • Yavaş yanma
  • Hızlı yanma
  • Detonasyon
  • Parlama
 • Question of

  Kaza ölümlerinin % 10’u ilk beş dakikada solunum durmasına bağlı, % 50’si ise ilk yarım saat içinde büyük kanamalara bağlı olmaktadır. Bu nedenle olay yerindeki ilk yarım saat çok önemlidir. Bu ilk yarım saate ne denilmektedir?

  • Kritik Saat
  • İlk Saat
  • Gümüş Saat
  • Hayat Saati
  • Altın Saat
 • Question of

  Semptomları, etkilenmeyi izleyen 20 yıl sonra bile ortaya çıkabilir. Belirtileri, öksürük ve nefes darlığına yol açan bronşit hastalığıyla birlikte başlar. Bilinen bu en eski mesleki kaynaklı akciğer hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Silikozis
  • Asbestozis
  • KOAH
  • Bisinozis
  • Dermatit
 • Question of

  Sosyal Güvenlik Kurumu altında; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı (SSK), Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü kaç yılında birleştirilmiştir

  • 2003
  • 2006
  • 2009
  • 1999
  • 2012
 • Question of

  Aşağıdaki ortam ölçümü açıklamalarından hangileri doğrudur?

  I. Termometre sıcaklık ölçüm cihazı
  II. Higrometre nem ölçüm cihazı
  III. Psikometre havadaki nem oranı ölçüm cihazı
  IV. Anemometre hava akım hızı ölçüm cihazı

  • III ve IV
  • I ve II
  • I,II ve III
  • I ve III
  • I, II, III ve IV
 • Question of

  ‘’İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK’’ e göre; İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından kolluk kuvvetleri marifetiyle kaç saat içinde yerine getirtilir?

  • 48
  • 24
  • 36
  • 72
  • 6
 • Question of

  ‘’İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’’ e göre; Diğer Sağlık Personeli eğitimi kaç saatten az olamaz?

  • 180
  • 220
  • 90
  • 40
  • 60
 • Question of

  ‘’YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ ne göre’’; korkuluklara ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • Platformdan en az bir metre yükseklikte ana korkuluk
  • Herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk
  • Platforma bitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası
  • Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak şekilde konulan ara korkuluk
  • En az 12 lik İnşaat demirinden ara dikmeler
 • Question of

  Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi pestisit üretiminde çalışanlar için kanser yapıcı etkendir?

  • Asbest
  • Arsenik
  • Benzpiren
  • Naftilamin
  • Radon
 • Question of

  Nefes yollarını tahriş eden göz ve deriye de zarar veren gaz aşağıdakilerden hangisidir?

  • Metan
  • Azot
  • Amonyak
  • Argon
  • Hidrojen
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangileri statik antropometrik boyutlardır?

  1. Ayakta göz yüksekliği
  2. Ayakta kalça yüksekliği
  3. Oturur durumda karın – çene mesafesi

  • Yalnız III
  • Yalnız I
  • I ve II
  • I ve III
  • I, II ve III
 • Question of

  İşverenler çalışanların kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren en az kaç yıl saklamalıdırlar?

  • 15
  • 20
  • 40
  • 30
  • 10
 • Question of

  Bir işyeri hekimi çalışanın işe giriş sağlık muayenesini yaparken öncelikle ilk yapması gereken hangisidir?

  • SFT
  • Hemogram
  • EKG
  • Anamnez
  • Odyo
 • Question of

  Cumhuriyet tarihimizin İş Kanunları dikkate alındığında doğru kronolojik sıra hangisidir?

  I. 4857 sayılı İş Yasası
  II. 931 sayılı İş Yasası
  III. 1475 sayılı İş Yasası
  IV. 3008 sayılı İş Yasası

  • 4-2-3-1
  • 1-2-3-4
  • 4-3-2-1
  • 1-4-3-2
  • 3-4-1-2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İş Sağlığı Güvenliği Testleri

Deneme Sınavı 7

İş sağlığı ve güvenliği açıklamalı sorular

Genel Tekrar 9 (20 Soru)