in ,

Genel Tekrar 9 (20 Soru)

 • Soru: | Toplam Soru:

  OHSAS 18001 işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Yönetim Sistemine göre insanların yaralanması, hastalanması, malın, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek potansiyel kaynak ve durum tanımı hangisidir?

  • Olay
  • Kaza
  • Ramak kala
  • Zarar
  • Risk
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre

  I. Nikotin
  II. Amonyak
  III. Ksilen
  IV. Trietilamin

  Verilen kimyasallardan hangileri deri yoluyla vücuda geçebilmektedirler?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I, III ve IV
  • I, II ve III
  • I, II, III ve IV
 • Soru: | Toplam Soru:

  Anayasanın 50 maddesine göre aşağıdakilerden hangisi çalışma şartları bakımından özel olarak korunan kesim içinde yer almaz?

  • Çocuklar (Küçükler)
  • Kadınlar
  • Bedeni yetersizliği olanlar
  • Ruhi yetersizliği olanlar
  • 60 yaşını bitirmiş kadınlar
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinin yenilenmesini gerektiren durum değildir?

  • Yeni bir tekniğin geliştirilmesi
  • Ramak kala olay vuku bulması
  • İş güvenliği uzmanının değişmesi
  • Meslek hastalığı meydana gelmesi
  • Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmes
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paraların kullanılacağı yerlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • İşçilerin mesleki eğitimleri için kullanılır .
  • İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim faaliyetleri için kullanılır.
  • İşçilerin sosyal hizmet ihtiyaçları için kullanılır
  • İşçiler için eğitim tesislerinin yapımı, tefrişi ve işletilmesi için harcanır.
  • İşverenler gerektiğin işçilere avans ödemesi olarak kullanabilir.

Share the quiz to view your results!

Cevaplarını kontrol et:

İSG Soru Bankası

Deneme Sınavı 8

Açıklamalı İSG Soruları

Genel Tekrar 10 (20 Soru)