in ,

Biyolojik Risk Etmenleri (55 soru)

 • Biyolojik etken tanımı hangisinde doğru verilmiştir?

  • Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil mikroorganizmalar, hucre kulturleri ve hayvan endoparazitleridir.
  • Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil mikroorganizmalar, hucre kulturleri ve endoparazitlerdir.
  • Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil mikroorganizmaları, hucre kulturlerini ve insan ektoparazitleridir,
  • Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil mikroorganizmaları, hucre kulturlerini ve insan endoparazitleridir
 • Hucre kulturu tanımı hangisinde doğru verilmiştir?

  • Tek hucreli organizmalardan turetilmiş hucrelerin in -v itro olarak geliştirilmesi
  • Cok hucreli organizmalardan turetilmiş hucrelerin in-vivo olarak geliştirilmesi
  • Cok hucreli organizmalardan turetilmiş hucrelerin in -v ivo olarak geliştirilmesi
  • Cok hucreli organizmalardan turetilmiş hucrelerin in -v itro olarak geliştirilmesi
 • Mikroorganizma tanımı hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  • Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olmayan hucresel veya hucresel yapıda olmayan mikrobiyolojik varlıktır
  • Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hucresel yapıda olmayan mikrobiyolojik varlıktır
  • Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde ve hucresel olan mikrobiyolojik varlıktır
  • Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hucresel veya hucresel yapıda olmayan mikrobiyolojik varlıktır
 • Patojenite nedir?

  • Hastalığın şiddeti
  • Doku hastalıklarını inceleyen bilim
  • Hastalık yapabilme yeteneği
  • Hastalıkların tedavi edilebilmesi
 • Virulans nedir?

  • Hastalığın şiddeti
  • Virus hastalıklarını inceleyen bilim
  • Hastalık yapabilme yeteneği
  • Kandaki virus miktarı
 • Biyolojik etkenler enfeksiyon risk duzeyine gore kac gruba ayrılır?

  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  • İnsanda hastalığa yol acma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler Grup 1 olarak tanımlanır
  • İnsanda hastalığa neden olabilen, calışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenler Grup 2 olarak tanımlanır
  • İnsanda ağır hastalıklara neden olan, calışanlar icin ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı olan biyolojik etkenler Grup 3 olarak tanımlanır
  • İnsanda ağır hastalıklara neden olan, calışanlar icin ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yuksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yontemi bilinen biyolojik etkenler Grup 4 olarak tanımlanır
 • Calışanın maruziyet değerlendirmesinde hangisi dikkate alınmaz?

  • Maruziyetin turu
  • Maruziyetin duzeyi
  • Maruziyetin suresi
  • Maruziyetin maliyeti
 • Biyolojik etkenlere maruziyet riski değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi ilgisizdir?

  • İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması.
  • Yetkili makamların, calışanların sağlığını korumak icin biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki onerileri.
  • Calışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya cıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler.
  • Meydana gelecek hastalığın maliyeti
 • Biyolojik etkenlere maruziyet riski değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi ilgisizdir?

  • Calışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya cıkabilecek alerjik etkiler.
  • Calışanların yaptıklan işler sonucunda ortaya cıkabilecek toksik etkiler.
  • Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak calışanların yakalandığı hastalıklar ile ilgili bilgiler.
  • Ortaya cıkan hastalığın tedavi suresi
 • Biyolojik etkenlerle calışan işyerleri Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığına bildirim yapmakla yukumludur. Bildirimler nereye yapılır?

  • Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne
  • İş Sağlığı ve Guvenliği Genel Müdürlüğü
  • Sosyal Guvenlik Kurumu
  • Doğrudan Calışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Calışma ve İş Kurumu İl Mudurluğune verilecek bildirimlerle ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • İşletmenin faaliyeti sona erdiğinde biyolojik etkene maruz kalan calışanlann listesi ile tutulan tum tıbbi kayıtlar verilir
  • Biyolojik etkenin ortama yayılmasına ve insanda ciddi enfeksiyona veya hastalığa sebep olabilecek herhangi bir kaza veya olay bildirilir
  • Calışanların, grup 3 veya grup 4’te biyolojik etkenlere ait fiziksel korumalarının ortadan kalkması sonucu oluşacak maruziyetten korunması icin yapılan acil eylem planı verilir
  • İşyerinde İSG hizmeti sunan iş guvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliği bildirilir
 • Biyolojik etkenlerle calışılan işyerlerinde belirlenmesi gereken hijyen ve kişisel korunma ile ilgili onlemlerden hangisi yanlış verilmiştir?

  • Biyolojik etkenlerin bulaşma riskinin olduğu calışma alanlarında yiyip icme eylemi yasaklanır
  • Calışanlara uygun koruyucu giysi veya diğer uygun ozel giysi sağlanır.
  • İnsan ve hayvan kaynaklı numunelerin alınması, işlem yapılması ve incelenmesi yontemleri belirlenir.
  • Koruyucu giysiler de dahil, biyolojik etkenlerle kirlenmiş olabilecek iş giysileri ve koruyucu ekipman, calışma alanından ayrıldıktan sonra cıkarılır ve diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilir
 • Calışanlar, biyolojik etkenlerin kullanımı sırasında meydana gelen herhangi bir kaza veya olayı bildirmekle yukumludur. Bildirim kime yapılmaz?

  • İş guvenliği uzmanına
  • İşyeri hekimine
  • İşveren veya işveren vekiline
  • Calışma ve İşkur İl mudurluğune
 • İşverenler, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasından doğan ve insanda ciddi enfeksiyona ve/veya hastalığa neden olabilecek kaza veya olayı aşağıdakilerden hangisine bildirmek zorunda değildir?

  • Calışanlara
  • Calışan temsilcilerine
  • Sağlık Bakanlığına
  • Komşu işyerlerine
 • İşverenler, grup 3 ve/veya grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan calışanların listesini, yapılan işin turunu, mumkunse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları, uygun bir şekilde tutar. Bu liste ve kayıtlar, maruziyet sona erdikten sonra en az kac yıl saklanır?

  • 10
  • 15
  • 20
  • 25
 • Aşağıda belirtilen enfeksiyonlara neden olabilecek biyolojik etkenlere maruziyet soz konusu olduğunda, maruziyet listeleri bilinen son maruziyetten sonra en az 40 yıl boyunca saklanır. Hangisi yanlış verilmiştir?

  • Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyet.
  • Eldeki bilgi ve verilere gore, seneler sonra hastalığın ortaya cıkmasına kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet.
  • Hastalığın gelişmesinden once uzun kulucka donemi olan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet.
  • Hastalığın gelişmesinden once kısa kulucka donemi olan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet
 • Aşağıda belirtilen enfeksiyonlara neden olabilecek biyolojik etkenlere maruziyet soz konusu olduğunda, maruziyet listeleri bilinen son maruziyetten sonra en az 40 yıl boyunca saklanır. Hangisi yanlış verilmiştir?

  • Tedaviye rağmen uzun sureler boyunca tekrarlayan hastalıklarla sonuclanan biyolojik etkenlere maruziyet.
  • Eldeki bilgi ve verilere gore, seneler sonra hastalığın ortaya cıkmasına kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet.
  • Hastalığın gelişmesinden once uzun kulucka donemi olan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet.
  • Kısa sureli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet
 • Aşağıdaki biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında calışma ve iş kurumu il mudurluğune on bildirimde bulunulmaz?

  • Grup 1 biyolojik etkenler
  • Grup 2 biyolojik etkenler
  • Grup 3 biyolojik etkenler
  • Grup 4 biyolojik etkenler
 • Calışma ve iş kurumu il mudurluğune on bildirim en az kac gun onceden yapılır?

  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
 • Aşağıdakilerden hangisi Biyolojik faktorlere bağlı değildir?

  • Şarbon
  • Antrakozis
  • Brusellozis
  • Tuberkuloz
 • Calışma ve iş kurumu il mudurluğune yapılması gereken on bildirim ile ilgili olarak hangisi yanlış verilmiştir?

  • Grup 4’te yer alan her b ir biyolojik etken icin bildirim yapılır
  • Gecici olarak kendisinin yaptığı sınıflandırmaya gore grup 3’te yer alan yeni bir biyolojik etkeni ilk defa kullandığında bildirim yapılır
  • İşyerinde bildirimi gecersiz kılan, proses ve/veya işlemlerde sağlık veya guvenliği onemli olcude etkileyecek buyuk değişiklikler olduğunda bildirim yapılır
  • Grup 3 biyolojik etkenlerle ilgili tanı hizmeti veren laboratuvarlar icin, hizmetin iceriği hakkında başlangıcta bildirimde bulunulur
 • Calışma ve iş kurumu il mudurluğune yapılması gereken on bildirimde yer alacak bilgilerle ilgili olarak hangisi yanlış verilmiştir?

  • İşyerinin unvan ve adresini,
  • İşyerinde iş sağlığı ve guvenliği hizmeti sunan iş guvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliğini,
  • Risk değerlendirmesinin sonucunu,
  • Ongorulen tedavi bicimi
 • Calışma ve iş kurumu il mudurluğune yapılması gereken on bildirimde yer alacak bilgilerle ilgili olarak hangisi yanlış verilmiştir?

  • Risk değerlendirmesinin sonucunu
  • Biyolojik etken turlerini
  • Ongorulen korunma ve onleme tedbirlerini
  • Ongorulen tedavi bicimi
 • Biyolojik etkenlere mesleki maruziyet sonucu meydana gelen her hastalık veya olum vakaları nereye bildirilir?

  • Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığına
  • Sağlık Bakanlığına
  • Dunya Sağlık Örgütüne
  • Uluslararası Calışma Örgütüne
 • Risk değerlendirmesini takiben biyolojik etkenin risk derecesine gore yonetmelikte belirtilen fiziksel koruma duzeyi tespit edilir ve onlemler alınır butun işlemler koruma duzeyi olan calışma alanlarında yurutulur. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Grup 2 biyolojik etkenler icin koruma duzeyi en az 2 olan
  • Grup 3 biyolojik etkenler icin koruma duzeyi en az 3 olan
  • Grup 4 biyolojik etkenler icin koruma duzeyi en az 4 olan
  • Grup 4 biyolojik etkenler icin koruma duzeyi en az 6 olan
 • İnsanda hastalığa yol acabilecek fakat asıl amacları kultur veya onların konsantre halinde bulunmaları gibi biyolojik etkenlerle calışmak olmayan, biyolojik etkenleri icerip icermediği belirsiz olan maddelerle yapılan laboratuvar calışmalannda koruma duzeyi en az kac olan onlemler uygulanır?

  • 2
  • 3
  • 4
  • 6
 • Bakanlıkca daha alt duzeydeki koruma onlemlerinin yeterli olduğu belirtilmedikce, gerekli olduğu bilinen ya da şuphelenilen durumlarda koruma duzeyi kac olan onlemler uygulanır?

  • 4 olan onlemler uygulanır
  • 3 olan onlemler uygulanır
  • 2 veya 3 olan önlemler uygulanır
  • 3 veya 4 olan önlemler uygulanır
 • Calışanlar icin ciddi sağlık riski oluşturabilecek, ancak kesin bir değerlendirme yapılamayan biyolojik etkenlerle calışmaların yapıldığı tum işyerlerinde koruma duzeyi en az kac olan onlemler alınır?

  • 2
  • 3
  • 4
  • İşyeri hekimi karar verir
 • Biyolojik risk etkenleri İcinde en riskli grup aşağıdakllcrden hangisidir

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Biyolojik risk etkenlerinde sınıflama yaparken aşağıdaki kriterlerden hangisi kullanılma

  • İnsanlarda hastalık yapma riski
  • Calışanlarda ciddi risk yaratması
  • Topluma yayılma riski taşıması
  • Antibiyotik tedavisine direnc duzeyi
 • Maruziyet riski değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

  • Maruziyetin turu
  • Maruziyetin duzeyi
  • Maruziyetin suresi
  • Hastalığın turu
 • Biyolojik risk etkenleri ile calışmalarda riskler değerlendirilirken hangisi dikkate alınmaz?

  • Daha once hastalanıp hastalanmadığı konusunda bilgiler
  • İşcilerde ortaya cıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler,
  • İşcilerde ortaya cıkabilecek alerjik veya toksik etkiler,
  • İşcilerin yakalandığı hastalıkla ilgili bilgiler.
 • Biyolojik risk etkenleri ile calışmalarda riskler değerlendirilirken hangisi dikkate alınmaz?

  • Biyolojik etkenlerin sınıflandırılması,
  • Yetkili makamların onerileri,
  • İşcilerde ortaya cıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler,
  • Tedavinin maliyeti
 • Biyolojik etkenlerle calışmalarda işveren hangisinden sorumlu değildir?

  • Risk soz konusu ise işcilerin maruziyeti onlenmelidir
  • Teknik olarak maruziyet onlenemiyorsa maruziyet duzeyinin en aza indirilmesi icin onlemler alınır
  • Maruz kalan/kalabilecek işci sayısını en az duzeyde tutmak
  • Hastalık durumunda Dunya Sağlık Orgutune (WHO=DSO) bildirim yapmak
 • Biyolojik etkenlerle calışmalarda Calışma Bakanlığına hangi bilgilerin verilmesi zorunlu değildir?

  • Risk değerlendirmesinin sonucları
  • Maruz kalınan ve ya kalınabilecek işler
  • Maruz kalan işci sayısı
  • Maruz kalan işcilerin ozgecmiş bilgileri
 • Biyolojik etkenlerle calışmalarda Calışma Bakanlığına hangi bilgilerin verilmesi zorunlu değildir?

  • Maruz kalınan ve ya kalınabilecek işler
  • İSG sorumlusu kişilerin ozgecmiş bilgileri
  • İSG sorumlusu kişilerin yetkinlik bilgileri
  • Calışma şekli ve yontemleri ile koruyucu ve önleyici önlemler
 • İşveren, biyolojik etkenin ortama yayılmasına ve insanda ciddi enfeksiyona ve/veya hastalığa sebep olabilecek herhangi bir kaza veya olayı derhal kime bildirmelidir?

  • Calışma Bakanlığına ve Sağlık Bakanlığına
  • Yalnızca Sağlık Bakanlığına
  • Dunya Sağlık Örgütüne
  • Calışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütüne
 • Biyolojik etkenlerle calışmalarda insan ve hayvan kaynaklı numuneler icin aşağıdaki yontemlerden hangisini belirlemeye gerek yoktur?

  • Numune alınması
  • işlem yapılması
  • İncelenmesi
  • DNA testi yapılması
 • Biyolojik etkenlerle calışmalarda aşağıdaki hangi durumda sağlık kayıtlarının saklama suresi 40 yıldır?

  • Kalıcı/gizli enfeksiyon soz konusu ise
  • Eldeki bilgi ve verilere gore etkenle ilgili belirsizlikler varsa
  • Uzun kulucka donemi soz konusu ise
  • Hepsi
 • Biyolojik etkenlerle calışmalarda aşağıdaki hangi durumda sağlık kayıtlarının saklama suresi 40 yıldır?

  • Uzun kulucka donemi soz konusu ise
  • Tedaviye rağmen uzun sureler sonra nuksederse
  • Uzun sureli ciddi arıza bırakabilecekse
  • Hepsi
 • Aşağıda belirtilen hangi biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında 30 gun onceden on bildirimde bulunulmaz?

  • Grup 1 biyolojik etkenler
  • Grup 3 biyolojik etkenler
  • İşverenin gecici olarak kendisinin yaptığı sınıflandırmaya gore Grup 3 biyolojik etkenler
  • Grup 4 biyolojik etkenler
 • Biyolojlk etkenlerle calışmalarda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • İşveren her işcisini calışmalara başlamadan once ve duzenli aralıklarla sağlık gozetimine tabi tutar
  • Risk değerlendirmesi, ozel koruma onlemleri alınması gereken işcileri tanımlamalıdır
  • Bir işci maruziyet sonucu bir hastalığa yakalanırsa, diğer işciler de gozetime tabi tutulur
  • Calışanlarda bir hastalık cıkması durumunda maruziyet riskini yeniden değerlendirmeye gerek yoktur
 • Bircok ulusal iş sağlığı ve guvenliği standartlarına gore, başlıca biyolojik risk etmenleri bakımından diğerlerine gore sıralandığında hangisi ya da hangileri ilk sırada yer alır?

  • İş ortamında bulunan mikroorganizmalar ve bunların oluşturduğu enfeksiyon etmenleri
  • İş ortamında solunan hava
  • İş ortamında kalabalık gruplar halinde calışılması
  • İş ortamında bulaşıcı hastalıklar taşıyan insan ve hayvanların bulunması
 • Aşağıda verilen iş kollan maruz kaldıkları biyolojik risk etmenleri bakımından gruplandırılırlarsa hangi grup diğerlerine gore daha dışarıda kalır?

  • Şoforluk-ev hanımlığı-oğretmenlik
  • Hayvancılık- Balıkcılık- Ormancılık- Laboratuvar hayvanlarının bakımı
  • Sağlık bakımı ve Hasta bakımı- Kişisel bakım Sac bakımı, vucut bakımı- Hayvan tuyleri ve derilerinin işlenmesi
  • Klinik ve araştırma laboratuarı- Katı ve sıvı atıkların yok edilmesi- Farmasotik ve bitkisel urunler
 • I- Doktorlar
  II – Klinik ve araştırma laboratuvarı
  III – Biyoteknoloji Uretim işlemleri
  IV- Endustriyel atıkların yok edilmesi
  V- Tekstil fabrikaları
  VI- Bina onanmı: “Hasta” binalar

  Yukarıda verilen meslek gruplarından, doğrudan mikroorganizmalara maruz kalarak biyolojik risk altında kalanlan gruplandıracak olursak hangi grup dışarıda kalır?

  • I, II ve III
  • III , IV, ve V
  • III, V ve VI
  • V ve VI
 • I- Bakteriler
  II- Virusler
  III – Mantarlar
  IV- Protozoalar

  Calışma ortamında buyuk bir dağılım gostererek insanlarla etkileşime giren ve zarar veren mikroorganizmalar hangileridir?

  • I, II ve III
  • I, II, ve IV
  • I, II, III ve IV
  • I ve I I
 • I- Hepatit A
  II- Hepatit B
  III- Hepatit C
  IV- Meningokoksik menenjit
  V- Salmonella- Şigella

  Yukarıda verilen orneklerden hangileri kan yoluyla yayılış gosteren biyolojik risk etmenleri arasındadır?

  • I ve II
  • II ve III
  • IV ve V
  • I, II ve III

 • – Influenza
  – Herpetik Dolama
  – Tinea pedis
  – Histoplazmosis

  Yukarıda verilen orneklemlerden hangileri deri yoluyla bulaşan biyolojik risk etmenlerindendir?

  • I, II ve III
  • I, II ve IV
  • I, I II ve IV
  • II, III ve IV

 • I- Hepatit A
  II- Hepatit B
  III- Hepatit C
  IV- Candidiasis
  V- Salmonella- Şigella

  Yukarıda verilen orneklemlerden hangileri fekal ve ya oaral yolla bulaşan biyolojik risk etmenlerindendir?

  • I ve II
  • I ve IV
  • I ve V
  • VI ve V

 • I- Tarım işcileri
  II- Sağlık calışanları
  I I I – Laboratuvar calışanları

  İşyerlerinde bulunan biyolojik risk etmenlerinin tayininde daha cok hangisi ya da hangileri uzerine yoğunlaşılmıştır?

  • I, III
  • II, III
  • I ve II
  • I, II ve III
 • Biyolojik etkenlerin sınıflaması icin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Grup 1 biyolojik etkenler
  • Grup 2 biyolojik etkenler
  • Grup 4 biyolojik etkenler
  • Grup 5 biyolojik etkenler
 • Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin onlenmesi hakkında yonetmelik gereği sağlık gozetiminin yapıldığı kişisel sağlık gozetim kayıtları maruziyetin son bulmasından sonra kac yıl sure ile saklanır?

  • 10 – 50
  • 10 – 15
  • 10 – 20
  • 15 – 40
 • Emzikli, gebe, yeni doğum yapmış kadınlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • Biyolojik etkenlerle calışmalarda ancak işcinin bağışıklığı yarsa durum değerlendirilmesi yapılarak calışmasına izin verilebilir
  • Tehlikeli Kimyasallarla calışmalarda ancak işcinin bağışıklığı varsa durum değerlendirilmesi yapılarak catışmasına izin verilebilir
  • Yeni doğum yapmış işci Mutajen ve Ureme icin Toksik maddelerle calışamaz
  • Emziren ve yeni doğum yapmış işci sağlık raporu alarak Emzirilen cocuğa zararlı olabilen maddelerle calışabilir
 • Sağlık calışanları hangi olaydan dolayı daha cok kan yoluyla bulaşan mikroorganizmalann tehdidi altındadır?

  • Kan nakilleri
  • Hasta ve hasta yakınlarının kullandığı catal bıcak ve kaşıklarının kullanılması
  • Kan alma ve transferi, enjeksiyon işlemleri sırasında yanlışlıkla iğne batmaları
  • Tükürük ve vücut salgıları

Puanını görmek için testimizi arkadaşlarınla paylaş, onlarda faydalansın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ÖSYM standartlarına uygun isg deneme sınavı

Deneme Sınavı 1

İş Güvenliği Deneme Sınavı

Deneme Sınavı 2