in ,

İsg ile İlgili Diğer Yasalar Ve Temel Hukuk (49 Soru)

 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi sosyal yaşamı duzenleyen kurallar arasında sayılmaz?

  • Din Kuralları
  • Ahlak Kuralları
  • İSG Kuralları
  • Hukuk Kuralları
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi sosyal yaşamı duzenleyen kurallar arasında sayılmaz?

  • Görgü Kuralları
  • İSG Kuralları
  • Ahlak Kuralları
  • Hukuk Kuralları
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yaptırımı Bireyler ve toplum icinde ayıplanma ve kucuk gorulme olan kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

  • Hukuk Kuralları
  • Ahlak Kuralları
  • Din Kuralları
  • İSG Kuralları
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Ahlak Kuralları icinde değerlendirilmez?

  • Kotu hisler beslemek
  • Ornek davranışlar sergilemek
  • Başkasının şeref ve haysiyetine saygılı olmak
  • Hasta ziyaretleri
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Ahlak Kurallan icinde değerlendirilmez?

  • Durust davranmak
  • Verdiği soze sadık kalmak
  • Dedikodu yapmak
  • Selamlaşma
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yaptınmı saygısız, gorgusuz, vefasız vb. olarak değerlendirilmek olan kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

  • Hukuk Kuralları
  • Din Kuralları
  • Gorgu Kuralları
  • Ahlak Kuralları
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Gorgu Kuralları icinde değerlendirilmez?

  • Buyuklerini saymak, kucuklerini sevmek ve korumak
  • Sofra kuralları
  • Selamlaşma
  • Durust davranmak
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Gorgu Kuralları icinde değerlendirilmez?

  • Selamlaşma
  • Başkasının şeref ve haysiyetine saygılı olmak
  • Başsağlığı ziyaretleri
  • Hasta ziyaretleri
 • Soru: | Toplam Soru:

  Sosyal hayatta bireyler arasında ya da birey ile toplum arasında ilişkileri duzenleyen ve yaptınmı bulunan kurallar butunudur. Bu tanım icin aşağıdakilerden hangisi uygundur?

  • Hukuk
  • Kanun
  • Gelenek
  • İnanc
 • Soru: | Toplam Soru:

  Bir kuralın hukuk kuralı olabilmesi icin 3 unsurun bulunması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Bu kuralın toplumun tamamı tarafından benimsenmiş olması
  • Toplumda herkes tarafından benimsenmesi gerekmez.
  • Bu kuralın devlet tarafından (yetkili merci) desteklenmiş olması gerekir.
  • Bu kurala uyulmaması durumunda bir yaptırım (mueyyide) ile karşılaşılması soz konusudur.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Anayasanın 124. maddesine gore gorev alanları ile ilgili yasa ve tuzuklerin uygulanmasını belirleyen yonetmelikleri hangisi cıkartabilir?

  • Başbakanlık
  • Bakanlıklar
  • Kamu Kuruluştarı
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yonetmeliklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Yonetmelikler yasa ve tuzuklere aykırı olamayacağı gibi ust hukuk kurallanna da aykırı olamaz
  • Ust hukuk kurallarına aykırı olarak duzenlenen yonetmeliklerin iptali konusunda Danıştay’a dava acılır
  • Yonetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanması zorunludur
  • Yonetmeliklerin yasa ve tuzuklere aykın olduğu gozden kacmış ve bu şekilde yayınlanmışsa ancak kanunla değiştirilebilir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Başbakanlık, Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşlarının mevzuat doğrultusunda belirli bir konunun uygulanmasına yonelik yazılı emirlerine ne denir?

  • Genelge
  • Yonetmelik
  • Tuzuk
  • İctihat
 • Soru: | Toplam Soru:

  Genelgeler icin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • Genelgeler konusu ve numarası ile adlandırılır
  • Aynı konuda cıkarılan genelgelerden en son duzenlenen esas alınır
  • Genelgeler ilgili Başbakanlık ve Bakanlık tarafından hazırlandıktan sonra tum birimlere ulaştırılır
  • Genelgelerin yururluk suresi 1 yıldır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi yayınlanmadan once Yargıtay onayından gecer?

  • Tuzukler
  • Yonetmelikler
  • Genelgeler
  • Hicbiri
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi yayınlanmadan once Danıştay onayından gecer?

  • Tuzukler
  • Yonetmelikler
  • Genelgeler
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Sucun bilerek ve sonucun istenerek gercekleştirilmesine ne denir?

  • Kast
  • Taksir
  • Bilincli taksir
  • Olası kast
 • Soru: | Toplam Soru:

  Dikkat ve ozen yukumluluğune aykırılık dolayısıyla, sucun bilinerek fakat sonucun istenmeyerek gercekleştirilmesine ne denir?

  • Kast
  • Taksir
  • Bilincli taksir
  • Olası kast
 • Soru: | Toplam Soru:

  Bir hukuk dalının tumunu ya da buyuk bolumunu duzenleyen kanuna ne ad verilir?

  • Anayasa
  • Genel kanun
  • Öz Bakımından Kanun
  • Özel Kanun
 • Soru: | Toplam Soru:

  1 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan bir kanunun yururluk tarihi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  • 1 Aralık 2012
  • 25 Kasım 2012
  • 1 Aralık 2013
  • 16 Ocak 2013
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi bakanlar kurulu tarafından cıkartılamaz?

  • Kanun
  • Tuzuk
  • Yonetmelik
  • Tebliğ
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşverenin, iş akdinden doğan iş sağlığı ve guvenliği onlemlerini alma borcunu duzenleyen hukuk kuralı aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

  • Ceza Kanunu
  • İş Kanunu
  • Borclar Kanunu
  • Sosyal Guvenlik Kanunu
 • Soru: | Toplam Soru:

  Borclar Kanunu 417. Maddesi işverene hangi gorevi vermiştir?

  • İşcinin kişiliğinin korunması gorevi
  • İşcinin maaşının duzgun odenmesi gorevi
  • İşciyle yazılı sozleşme yapması gorevi
  • Yukarıdakilerin hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan işveren kusurunun cezai yonden yaptırımlan aşağıdaki hangi mevzuatta yer alır?

  • Turk Ceza Kanunu
  • İş Kanunu
  • Borclar Kanunu
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın 50’nci maddesinde sayılan ve calışma şartları bakımından ozel olarak korunması gereken kişiler arasında yer almaz?

  • Kucukler
  • Kadınlar
  • Cıraklar
  • Bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar
 • Soru: | Toplam Soru:

  Borclar Kanununa gore iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda işcinin calışma gucunde meydana gelen eksilme nedeniyle uğradığı gelir kaybının giderilmesi amacıyla acılacak olan dava aşağıdakilerden hangisidir?

  • Maddi tazminat davası
  • Manevi tazminat davası
  • Destekten yoksun kalma tazminat davası
  • Rucu tazminat davası
 • Soru: | Toplam Soru:

  Bir iş kazası neticesinde hayatını kaybeden bir işcinin aşağıdaki yakmlanndan hangisi destekten yoksun kalma tazminatından yararlanamaz?

  • Dul kalan ve herhangi bir geliri olmayan eşi
  • İlkokula giden kız cocuğu
  • 24 yaşında olan ve universitede okuyan erkek cocuğu
  • Memur emeklisi olan ozurlu babası
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi bireysel iş hukuku anlamında iş kazasının oluşmasını engelleyen ve nedensellik bağını kesen sebeplerden değildir?

  • Kazaya uğrayan işcinin ağır kusuru
  • Yapılan işin risk derecesi
  • Ucuncu kişinin kusurlu davranışı
  • Mucbir sebepler
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ulkemizde yasalar hiyerarşisi aşağıdakilerden hangisi gibidir?

  • Uluslararası sozleşmeler – Anayasa – Kanun – Tuzuk – Yonetmelik – Tebliğ
  • Anayasa – Kanun – Tuzuk – Yonetmelik – Tebliğ – Uluslararası sozleşmeler
  • Anayasa – Kanun – Tuzuk – Uluslararası sozleşmeler – Yonetmelik – Tebliğ
  • Anayasa – Kanun ve Uluslararası sozleşmeler – Tuzuk – Yonetmelik – Tebliğ
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Gorevleri Hakkındaki 3146 sayılı yasanın 13. maddesinde hangi birimler icinde yer almıştır?

  • Danışma Ve Denetim Birimleri
  • Surekli Kurullar
  • Yardımcı Birimler
  • Ana hizmet Birimleri
 • Soru: | Toplam Soru:

  Hangisi İş denetimi turlerinden değildir?

  • Soruşturma
  • İnceleme Teftişi
  • Kontrol Teftiş
  • Araştırma
 • Soru: | Toplam Soru:

  Hangisi İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca denetimi yapılan calışma hayatını duzenleyen kanunlardan değildir?

  • Sendikalar Kanunu
  • Toplu İş Sozleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
  • Yabancıların Calışma İzni Hakkında Kanun
  • Kamu Gorevlileri Sendikaları Kanunu
 • Soru: | Toplam Soru:

  4817 sayılı Yabancılann Calışma İzni Hakkında Kanun uygulamasına ilişkin asli denetim yetkisi kime verilmiştir?

  • İŞKUR Mufettişleri – SGK Mufettişleri
  • İŞKUR Mufettişleri – CSGB İş Mufettişleri
  • CSGB İş Mufettişleri – SGK Mufettişleri
  • CSGB Mufettişleri – SGK Mufettişleri
 • Soru: | Toplam Soru:

  İdari yonden cozumlenemeyen iş uyuşmazlıklarının cozum yeri aşağıdaki mahkemelerden hangisidir?

  • İş Mahkemeleridir
  • İdari Mahkemelerdir
  • Sulh Hukuk Mahkemeleridir
  • Hepsidir
 • Soru: | Toplam Soru:

  En yuksek mevduat faizi uygulaması aşağıdakilerden hangisi icin soz konusudur?

  • İhbar tazminatı
  • Kıdem tazminatı
  • Kotu niyet tazminatı
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kıdem tazminatının hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi goz onunde tutulur?

  • Fazla mesai ucretleri
  • İşyerinde kullanılmak icin verilen sabun ve havlu bedelleri
  • Her yıl verilen ikramiyeler
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  İdari para cezasına itiraz hangi mahkemeye yapılır?

  • İdare Mahkemesi
  • Asliye Ceza Mahkemesi
  • Ticaret Mahkemesi
  • Sulh Ceza Mahkemesi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elli bin Turk Lirasından az idari para cezalarında soruşturma zamanaşımı ne kadardır?

  • Bir yıl
  • Uc yıl
  • Beş yıl
  • On yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  İdari para cezasına itiraz suresi tebliğ tarihinden itibaren ne zaman sona erer?

  • 7 gün
  • 10 gün
  • 30 gün
  • 15 gün
 • Soru: | Toplam Soru:

  Meslek hastalıkları aşağıdaki hangi mevzuatta tanımlanmıştır?

  • 5510 Sayılı Yasa 14. madde
  • 506 Sayılı SSK yasası 11-B madde
  • SSK Sağlık İşlemleri Tuzuğu Madde 62
  • İş kanunu
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş kazaları aşağıdaki hangi mevzuatta tanımlanmıştır?

  • 5510 Sayılı Yasa 13. madde
  • Umumi Hıfzıssıhha Kanun
  • Borclar Kanunu
  • İş Kanunu
 • Soru: | Toplam Soru:

  Meslek Hastalıkları listelerini kim hazırlar?

  • SSK Yuksek Sağlık Kurulu yapar
  • NoMeslek Hastalıkları Hastaneleri
  • Tıp Fakulteleri
  • Dunya Sağlık Orgutu hazırlar ve butun ulkelere yayınlar
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş sozleşmesinin feshinin gecerli bir sebebe dayandırıldığının ispat yukumluluğu kime aittir?

  • İşciye
  • İşveren vekiline
  • İşverene
  • Davacıya
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi T.C Anayasası’nın calışma hayatı ile ilgili icerdiği duzenlemelerden birisi değildir?

  • Kucukler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar calışma şartlan bakımından ozel olarak korunurlar
  • İşciler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlannı ve calışma şartlarını duzenlemek amacıyla toplu iş sozleşmesi yapma hakkına sahiptirler
  • İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve guvenliğinin sağlanması icin gerekli her turlu onlemi almak, arac ve gerecleri noksansız bulundurmakla yukumludurler
  • Herkes, sosyal guvenlik hakkına sahiptir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisinde iş sağlığı ve guvenliğine ilişkin bir madde bulunmaz?

  • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
  • Borclar Kanunu
  • Anayasa
  • İSG Kanunu
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi yalnızca CE işareti icin en doğru ifadedir?

  • CE işaretini taşıyan bir ucurtma guvenlik şartlarına uyabilir ve iyi ucmak zorundadır
  • CE işareti urunun kaliteli olduğunu belirtir
  • CE işareti urunun AB direktiflerince belirlenen şartlara uygun olarak uretildiğini ve pazara sunulduğunu belirtir
  • CE işaretli tum urunlerin onaylanmış kuruluşlarca uygunluk denetiminden gectiğini belirtir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Temel hak ve ozgurluklere ilişkin usulune gore yururluğe konulmuş uluslararası antlaşmalarla ulusal kanunlar cakıştığı takdirde nasıl bir yola başvurulması gerekir?

  • Uluslararası Adalet Divanına başvurulmalıdır
  • Uluslararası antlaşma hukumleri esas alınmalıdır
  • Anayasa mahkerrıesine başvurulmalıdır
  • Ulusal kanunlar esas alınmalıdır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gunde 7,5 saat ve daha az calışılması gereken işlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  • Cıva izabe fırınlarında ve elementer cıva bulunan ocaklarda gorulen işlerde 6 saat calışılabilir
  • Kurşun izabe fırınlannın teksif odalarında biriken kuru tozlan kaldırma işlerinde 4 saat calışılabilir
  • Karbon sulfurden etkilenme riski bulunan işlerde 6 saat calışılabilir
  • Karbonatlı ve organik fosforlu insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, cozelti olarak hazırlanması ve uygulanması işlerinde gunaşırı calışılabilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gunde 7,5 saat ve daha az calışılması gereken işlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  • Yonetmelikte belirtilen gunluk en cok iş surelerinden sonra diğer herhangi bir işte calıştırılmazlar
  • Bu Yonetmelik kapsamına giren işlerde fazla calışma yapılamaz
  • Bu Yonetmelik kapsamındaki işyerleri işin yurutulduğu yerin bağlı bulunduğu Calışma ve İşkur İl Mudurluğune yazılı olarak bildirim yapmakla yukumludurler
  • Yonetmelikte belirtilen gunluk en cok iş surelerinden sonra Calışma ve İşkur İl Mudurluklerinden izin alarak diğer herhangi bir işte calışabilirler

Risk değerlendirmesi ve analizi soruları

Plastik İmalatı Risk Analizi

Askeri iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği

Askeri İşyerlerinde İsg (9 Soru)