in

İşverenin Risk Değerlendirmesi, Sağlık Gözetimi

Risklerden Korunma İlkeleri

*Risklerden kaçınmak ve kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek

*Risklerle kaynağında mücadele etmek

*İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerinin tasarımı, çalışma şekli, üretim metodu seçimi, tekdüze çalışma temposunun iş sağlığı ve güvenliğine olumsuz etkilerini önlemek ve ya en aza indirmek.

*Teknik gelişmelere uyum sağlamak

*Teknoloji iş organizasyonu, çalışma şartları ile ilgili genel bir önleme politikası geliştirmek.

*Toplu korunma tedbirlerine kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

*Çalışanlara uygun talimatlar vermek.

İşverenin Sağlık Gözetimi

İşverenin çalışanları sağlık gözetimine tutma mecburiyeti vardır; sağlık muayeneleri aşağıdaki hallerde yapılmalıdır.

1-işe girişlerde

2-iş değişikliğinde

3-iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeni ile tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde 4-Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla

✔tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde çalışacak olanlar sağlık raporunu bu işyerinin işyeri hekiminden almadan işe başlatılmaz.(50 kişiden az çalışanı bulunan az tehlikeli yerlerde çalışacaklar aile sağlığı merkezlerinden / aile hekiminden de alabilirler.

✔Sağlık giderleri ve diğer maliyetler çalışana yansıtılamaz.

İş Güvenliği Video Ders

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İSG Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

Montaj Risk Değerlendirme

Korunma Politikaları