in

Korunma Politikaları

TEHLİKELİ DURUMLAR

· Uygun olmayan koruyucular
· Koruyucusuz çalışma
· Kusurlu alet teçhizat kullanma
· Emniyetsiz yapılmış alet ve makine
· Yetersiz, bakımsız bina, makine, alet
· Yetersiz ya da fazla aydınlatma
· Yetersiz kişisel koruyucu
· Yetersiz havalandırma
· Emniyetsiz yöntem ve şartlar

TEHLİKELİ DAVRANIŞ

· Emniyetsiz çalışma
· Gereksiz hızlı çalışma
· Uygun olmayan emniyet donanımı
· Emniyetsiz yükleme, taşıma, istif
· Emniyetsiz vaziyet alma
· Tehlikeli yerlerde çalışma
· Şaşırma, kızgınlık, üzgünlük, ürkme, şakalaşma
· Kişisel koruyucu kullanmamak

En Çok Karıştırılan Korunma Yöntemleri

Bertaraf Etme: Tesis içerisinde yüksek risk taşıyan materyalin, makinenin veya prosesin elimine edilmesidir.
Örneğin; Teknolojisi eski olan ve çift el kumanda ya da fotosel tertibatı yapılamayan presin kullanımdan kaldırılması.
İkame Etme: Eğer tehlike elimine edilemiyorsa, yüksek risk taşıyan materyal, makine veya proses daha az risk taşıyan ile değiştirilmelidir.(kimyasal maddenin veya işlemin değiştirilmesi)
Örneğin; proses içerisinde kullanılan toksik veya çabuk yanıcı bir çözücünün, toksik olmayan ve parlama noktası yüksek bir çözücü ile değiştirilmesi.
Tecrit: Kapalı çalışma metotları uygulanma, zararlı maddelerle çalışmalar ayrı bölmelerde yapılmalıdır.

İSG KORUNMA YÖNTEMLERİ
Kaynağa yönelik korunma

-Bertaraf etme

-İkame etme

-Makine koruyucusu kullanmak

-Teknik önlemlerle korunma

Ortama yönelik korunma

-Havalandırma

-Tecrit etme /izole etme -İşyerinde yapılacak organizasyonel ve teknik düzenlemeler;eğitim,rotasyon, vardiya değişimi,tatbikat vb

Kişisel korunma

-Baret, emniyet kemeri vb KKD ler kullanmak

 

 

Kontrol Tedbirleri Hiyerarşisi

K:Kaynağında yok et (Bertaraf etme, İkame, Makine koruyucu kullan, Teknik önlemler)
İ:İkame (Kaynakta zararlıyı daha az zararlıyla değiştir)
M: Mühendislik (ortamda izolasyon, perde koyma, aspirasyon, yalıtım)
YO: Yönetimsel Organizasyonel (ortamda , vardiya değişimi, rotasyon, tatbikat)
K:KKD (Kişisel korunma, baret, emniyet kemeri vb)

Risk değerlendirmesi ve analizi soruları

İşverenin Risk Değerlendirmesi, Sağlık Gözetimi

Güncel Alt İşverenlik Yönetmeliği

Ara Dinlenmeler ve Sözleşme Türleri