in ,

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Özeti

Madde1 (Amaç): Bu yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak güvenlik ve sağlık işaretlerinin uygulanması ile ilgili kuralları belirlemektir.

Madde 3 (Dayanak): 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78. Maddesi.

Aşağıdaki tabloda yer alan hususlar güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanır.

RenkAnlamı veya AmacıTalimat  ve Bilgi
KırmızıYasak işaretiTehlikeli hareket veya davranış
Tehlike alarmıDur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et
Yangınla mücadele ekipmanıEkipmanların yerinin gösterilmesi ve ne olduğu
Sarı Uyarı işaretiDikkatli ol, önlem al, kontrol et
Mavi (1)Zorunluluk işaretiÖzel bir davranış ya da eylem
koruyucu donanım kullan
YeşilAcil kaçış, ilk yardım işaretiKapılar, çıkış yerleri ve yolları,  ekipman, tesisler
Tehlike yokNormale dön
(1) Mavi:  (2) Fluoresan turuncu:Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir.Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir.Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında bu renk çok dikkat çekicidir.
İş güvenliği açıklamalı sorular

Açıklamalı Sorular 1

İSG Hizmetleri

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği