in ,

Çalışma Süreleri ve Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

Çalışma Süreleri
Günde Günde 7,5 saat, en fazla 11 saat çalışılabilir.
Haftada 45 saat (Aksi belirtilmediği sürece bu süre haftanın çalışılan günlerine eşit sürelerle bölünebilir)
Ağır vasıta kullananlar Ağır vasıta kullananlar en fazla 9 saat çalışabilir.
Madencilerde 37,5 saattir madencilerde fazla çalıştırma olmaz ancak 42 ve 43. Maddelerdeki hallerde çalışma yaptırılır ve ücret haftalık 37,5 Saati aşan hallerde her saat için %100 arttırılır.
*Bir yıl içinde yapılacak fazla çalışmaların toplamı 270 saati aşamaz.
*24 saatlik süre içinde kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz.

Denkleştirme süresi: Denkleştirme iki aylık süre içinde tamamlanacak, bu süre toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilecektir.  Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz; denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilir.

Kısmı süreli çalışma: İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır.

Telafi Çalışması: Telafi çalışması, kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması ve işyerinin normal çalışma dönemine başlamasını takip eden 2 ay içerisinde yaptırılır. Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla olamaz. Telafi çalışması, tatil günlerinde yaptırılamaz.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Çözümlü Sorular

İlkyardım Yönetmeliği

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği