in

Askeri İşyerlerinde İsg (9 Soru)

1-Aşağıdakilerden hangisi Askeri işyerleri kapsamı dışındadır?
a) Milli Savunma Bakanlığı tarafından doğrudan doğruya işletilen askeri işyerleri
b) Genelkurmay Başkanlığı (Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı) tarafından doğrudan doğruya işletilen askeri işyerleri
c) İcişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Guvenlik Komutanlığı) tarafından doğrudan doğruya işletilen askeri işyerleri
d) Ozel guvenlik birimleri

2-Aşağıdakilerden hangisi Askeri işyerleri kapsamındadır?
a) İk ili veya cok taraflı uluslararası anlaşmalar ile Turkiye’de kurulan askeri işyerleri
b) Yurt guvenliği icin gerekli maddeler uretilen işyerleri
c) Sahil Guvenlik Komutanlığı tarafından doğrudan doğruya işletilen askeri işyerleri
d) Hepsi

3-Asker işyerlerinde yapılacak denetimlerle ilgili olarak Askeri iş mufettişlerinin yetkileri konusunda hangisi yanlıştır?
a) Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı iş mufettişleriyle aynı yetki ve sorumluluklara sahiptir
b) İşin durdurulması kararları dahil her turlu denetim ve teftiş raporlarının işyerlerine tebliği, ilgililere duyurulması ile uygulanması ve izlenmesi işleri Milli Savunma
Bakanlığınca yurutulur
c) Askeri iş mufettişleri tarafından yapılan denetim ve teftişler, calışma hayatı ile ilgili mevzuatın işyerlerinin denetim ve teftişi ile ilgili hukumlerine gore yurutulur
d) Askeri işyerlerinin calışma hayatına ilişkin denetim ve teftişi askeri iş mufettişleri ve ozel yetkili iş mufettişleri tarafından yapılır •*

[level-premium][/level-premium][level-soru-bankasi][/level-soru-bankasi][level-gold][/level-gold][level-vip][/level-vip][level-standard][/level-standard][level-visitors][/level-visitors]

4-Aşağıdaki Askeri işyerlerinden hangisini Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı iş mufettişleri denetler?
a) Milli Savunma Bakanlığı tarafından doğrudan doğruya işletilen askeri işyerleri
b) Genelkurmay Başkanlığı (Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı) tarafından doğrudan doğruya işletilen askeri işyerleri
c) İcişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Guvenlik Komutanlığı) tarafından doğrudan doğruya işletilen askeri işyerleri
d) İk ili veya cok taraflı uluslararası anlaşmalar ile Turkiye’de kurulan askeri işyerleri ve Yurt guvenliği icin gerekli maddeler uretilen işyerleri

5-Diğer askeri işyerleri denetimi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) CSG Bakanlığının hangi iş mufettişlerinin teftiş edeceği Bakanlıkca Milli Savunma Bakanlığına bildirilir
b) Bu mufettişlere Milli Savunma Bakanlığınca soz konusu askeri işyerlerinin teftişi icin ozel kimlik kartı verilir
c) Ozel kimlik kartı verilenler, teftişe başlamadan once ozel kimlik kartlarını işveren vekiline gostermek zorundadır
d) Hepsi de doğrudur

6-Teftiş yetkileri her ne sebeple olursa olsun sona eren iş mufettişlerinin ozel kimlik kartlan ne yapılır?
a) Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığına iade edilir
b) Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığınca Genel Kurmay Başkanlığına iade edilir
c) İlgili mufettişler tarafından Milli Savunma Bakanlığına iade edilir
d) İlgili mufettişler hatıra olarak saklayabilirler

7- I- Denetim ve teftişleri işyerlerinin calışma saatleri İcinde yapılır
II- Bu işyerlerine ait kayıt ve belgeler her ne sebeple olursa olsun işyeri dışına cıkartılmadan işyerinde incelenir
I I I – Denetim ve teftişleri herhangi bir zaman dilimi icinde yapılabilir
IV- Bu işyerlerine ait kayıt ve belgeler gerekirse İşyeri dışına cıkartılarak işyeri dışında da incelenebilir
Asker işyerleri denetimi ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
a) I ve II
b) I, I I ve I II
c) II, I I I ve IV
d) Hepsi

8-Askeri işyerlerinde İşin durdurulması konusunda hangisi doğrudur?
a) İşin durdurulması işlemleri İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yonetmelik hukumlerine gore yurutulur
b) İş Teftiş Kurulu Başkanlığına verilen gorevler Askeri İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yerine getirilir
c) İşin bir bolumunu veya tamamını durdurma karan vermeye yetkili heyet İSG yonunden teftişe yetkili askeri iş mufettişlerinden oluşturulur
d) Hepsi de doğrudur

9-Diğer askeri işyerleri ile yurt guvenliği icin gerekil maddeler uretilen işyerleri kapsamında yer alan askeri işyerlerinde işin durdurulması ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) İşin durdurulması işlemleri İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yonetmelik hukumlerine gore yurutulur
b) İşin bir bolumunu veya tamamını durdurma kararı vermeye yetkili heyet uyelerinden biri iş sağlığı ve guvenliği yonunden teftişe yetkili askeri iş mufettişleri
arasından secilir
c) Yetkili heyet icerisinde yer alacak Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı iş mufettişlerinin Milli Savunma Bakanlığınca verilmiş ozel kimlik kartına sahip
olmalan gerekir
d) Durdurma kararını Genel Kurmay Başkanlığının da onaylaması gerekir

Cevaplar:
askeriis

İsg İle İlgili Diğer Yasalar Ve Temel Hukuk (48 Soru)

Tarım Ve Ormandan Sayılan İşler (17 Soru)