in

Meslek Eğitimleri (9 Soru)

1-Mesleki Eğitimler Yonetmeliği aşağıdakilerden hangisini kapsar?
a) Tehlikeli ve az tehlikeli İşleri
b) Cok tehlikeli işleri
c) Az tehlikeli işleri
d) Tehlikeli ve cok tehlikeli İşleri

2-Mesleki eğitimlerin uygulanmasından hangi bakanlık sorumludur?
a) Milli Eğitim Bakanlığı
b) Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı
c) Sağlık Bakanlığı
d) Milli Eğitim Bakanlığı ve Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı

[level-premium][/level-premium][level-soru-bankasi][/level-soru-bankasi][level-gold][/level-gold][level-vip][/level-vip][level-standard][/level-standard][level-visitors][/level-visitors]

3-Mesleki eğitim zorunluluğu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) Mesleki eğitim zorunluluğu kapsamındaki işlerde calışacaklann işe alınmadan once, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur
b) Asıl iş itibariyle işyeri tehlikeli işler kapsamında yer almakla birlikte, calışanın yaptığı iş zorunluluk kapsamında değilse bu eğitimler zorunlu değildir
c) Asıl iş itibariyle işyeri cok tehlikeli işler kapsamında yer almakla birlikte, calışanın yaptığı iş zorunluluk kapsamında değilse bu eğitimler zorunlu değildir
d) Asıl iş itibariyle işyeri tehlikeli ve cok tehlikeli işler kapsamında yer almakla birlikte, calışanın yaptığı iş zorunluluk kapsamında değilse bile bu eğitimler
zorunludur

4-Mesleki eğitim kapsamında zorunlu olan belgelerden gecerlilik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa gore verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri acma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta oğreticilik
belgelerinden birisi
b) Aktif İşgucu Hizmetleri Yonetmeliğine gore mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modulu/kursları ile eşit sureli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları
sonucu alınan belgeler
c) Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operator belgesi ve surucu belgesi,
d) Katıldığı herhangi bir İSG eğitimlerinden herhangi birinden verilmiş olan katılım belgesi

5-Mesleki eğitim kapsamında zorunlu olan belgelerden gecerlilik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yonetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi
b) Kuruluş kanunlannda veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından duzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
c) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler
d) Katıldığı herhangi bir İSG eğitimlerinden herhangi birinden verilmiş olan katılım belgesi

6-Milli Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla bazı birimler mesleki eğitimler duzenleyebilir. Aşağıdaki birimlerden hangisinin verdiği eğitimler gecerlidir?
a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan
b) Eğitim amaclı faaliyet gosteren vakıf ve dernekler
c) İşci ve işveren kuruluşları ile bunyeleriride kurulu iktisadi işletmeler
d) Hepsi de gecerlidir

7-Miili Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla bazı birimler mesleki eğitimler duzenleyebilir. Aşağıdaki birimlerden hangisinin verdiği eğitimler gecerlidir?
a) İşci kuruluşlan tarafından Turk Ticaret Kanunu hukumlerine gore kurulmuş eğitim amaclı şirketler
b) İşveren kuruluşlan tarafından Turk Ticaret Kanunu hukumlerine gore kurulmuş eğitim amaclı şirketler
c) İşveren tarafından duzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler
d) Hepsi de geceriidir

[level-premium][/level-premium][level-soru-bankasi][/level-soru-bankasi][level-gold][/level-gold][level-vip][/level-vip][level-standard][/level-standard][level-visitors][/level-visitors]

8-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yonetmeliği kapsamında verilen mesleki yeterlilik belgeleri geceriidir
b) Kuruluş kanunlannda veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yaparak 1.1.2013 oncesi İşe alınmış
kişiler icin en az 32 saatlik moduller halinde eğitim vermiş ve belge duzenlemiş İse bu kişiler mesleki eğitim almış sayılır
c) Kamu kurum ve kuruluşlannda calışacaklar icin gerekli olan mesleki eğitim belgeleri kurum ve kuruluşlarca onceden belirlenir ve işe alımlar bu esaslar da goz
onunde bulundurularak yapılır
d) Hepsi de doğrudur

9-Calışanlann yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu kim tarafından denetlenir?
a) Milli eğitim Bakanlığı Mufettişleri tarafından
b) Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından
c) İşyeri İSG Kurulu tarafından
d) Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı iş mufettişleri tarafından

Cevaplar:
meslk egtmleri

24 Mayıs 2014 Tarihli İsg/İh Sınavı Duyurusu

Sağlık Güvenlik Eğitimleri (22 Soru)