in

İSG Politikaları

  • Riskler ve işletme ile uyumlu olmaları
  • Sürekli iyileşme taahhüt etmeleri


  • Mevzuata ve diğer şartlara uyumlu taahhüt etmeleri
  • Dökümante edilmeli, uygulamalı
  • Bütün çalışanlara bildirilmeli
  • Tarafların kullanımına açık olmalı
  • Periyodik olarak gözden geçirilmeli.


Koruma ve Önleme Politikaları

Taşıma ve Kaldırma Araçları