in

Asgari Ücret Yönetmeliği

Asgari Ücret Yönetmeliği metni word formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayın.

Asgari Ücret Yönetmeliği metni pdf formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayın

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin amacı asgari ücretin belirlenmesinde uygulanacak olan esasların düzenlenmesidir. Bu yönetmelik 4857 sayılı kanun kapsamında olsun ya da olmasın iş sözleşmesi ile çalışan tüm işçilerin çalıştığı bütün iş kollarını kapsamaktadır

 Asgari Ücret Yönetmeliği ilk olarak 01.08.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Askeri İşyerleri ile İlgili Yönetmelik