in

Askeri İşyerleri ile İlgili Yönetmelik

Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik metni word formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayın.

Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik metni pdf formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayın

4857 sayılı İş Kanunu’nun 91. maddesi ve  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun maddesine dayanılarak hazırlanan Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik’in amacı bu tür işyerlerinin çalışma hayatına ilişkin denetimi ve teftişi ile ilgili usul ve esaslarının düzenlenmesidir

Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik ilk olarak 16.08.2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Asgari Ücret Yönetmeliği

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik