in ,

Ulusal İSG Konseyi (22 soru)

 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Ulusal İSG Konseyinin amacını en iyi ifade eder?

  • Ulke genelinde iş sağlığı ve guvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi icin işverenlere tavsiyelerde bulunmak
  • Ulke genelinde iş sağlığı ve guvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi icin işci kuruluşlarına tavsiyelerde bulunmak
  • Ulke genelinde iş sağlığı ve guvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi icin meslek odalarına tavsiyelerde bulunmak
  • Ulke genelinde iş sağlığı ve guvenliği ile İlgili politika ve stratejilerin belirlenmesi icin tavsiyelerde bulunmak
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ulusal İSG Konseyi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  • Calışmalarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ulke koşullarını goz onunde bulundurur
  • Calışma hayatının iş sağlığı ve guvenliği ile ilgili mevcut şartlarının iyileştirilmesi ve guvenlik kulturunun ulke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla uyelerin işbirliği icinde calışmasını esas alır.
  • İş sağlığı ve guvenliği alanında ulke politikalarını oluşturmada tarafların goruş ve duşuncelerinin alınmasını sağlar.
  • İş sağlığı ve guvenliği alanında ulke politikalarını oluşturmada sosyal tarafla telkinde bulunur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ulusal İSG Konseyinde Calışma Bakanlığı birimlerinden kac uye bulunur?

  • 4
  • 3
  • 5
  • 2
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ulusal İSG Konseyine kim başkanlık eder?

  • Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı
  • Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı
  • Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı
  • İlk toplantıda 2/3 uye oyuyla belirlenir
 • Soru: | Toplam Soru:

  İhtiyac duyulması halinde İş Sağlığı ve Guvenliği Genel Mudurunun teklifi ve Konseyin karan ile belirlenen, İş sağlığı ve guvenliği konusunda faaliyet gosteren kurum veya kuruluşlardan en fazla kac temsilci secilir?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Soru: | Toplam Soru:

  İhtiyac duyulması halinde İş Sağlığı ve Guvenliği Genel Mudurunun teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, iş sağlığı ve guvenliği konusunda faaliyet gosteren kurum veya kuruluşlardan temsilciler kac yıl icin secilir?

  • 1
  • 2
  • 4
  • 3
 • Soru: | Toplam Soru:

  İhtiyac duyulması halinde İş Sağlığı ve Guvenliği Genel Mudurunun teklifi ve Konseyin karan ile belirlenen, iş sağlığı ve guvenliği konusunda faaliyet gosteren kurum veya kuruluşlardan secilen temsilciler kac toplantıya ust uste gelmezlerse uyelikleri duşer?

  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Soru: | Toplam Soru:

  Konsey faaliyetleri aşağıdakilerden hangisi ile desteklenir?

  • Ulusal butceden ayrılan kaynakla
  • Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı butcesinden
  • Uye aidatlarından
  • Genel Mudurlukce, İşci Ucretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkulu ve Calışma Esasları Hakkında Yonetmelikte belirtilen Kurula tek lif edilecek projelerin kabul edilen kısmıyla desteklenir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Ulusal İSG Konseyinin gorevleri arasında yoktur?

  • Ulusal iş sağlığı ve guvenliği politika ve stratejileri icin oneriler geliştirmek ve alınan kararların kurumlarda uygulanmasını tavsiye etmek,
  • İş sağlığı ve guvenliği konusundaki ihtiyac ve oncelikleri dikkate alarak Ulusal İş Sağlığı ve Guvenliği Politika Belgesi, hedefler ve eylem planının belirlenmesi icin oneriler geliştirmek,
  • Calışanların ve işverenlerin iş sağlığı ve guvenliği ile ilgili konularda eğitimleri, bilgilendirilmeleri, bilinclendirilmeleri ile iş sağlığı ve guvenliği kulturunun oluşturulması konusunda goruş bildirmek,
  • İSG ile ilgili yasal duzenlemelerin taslağını hazırlayarak Calışma ve sosyal Guvenlik Bakanlığına vermek
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Ulusal İSG Konseyinin gorevleri arasında yoktur?

  • İş sağlığı ve guvenliği konularında araştırma ve geliştirmeye yonelik projeler onermek,
  • Ulke capında yapılacak iş sağlığı ve guvenliği alanındaki seminer, konferans gibi faaliyetleri yıllık olarak planlamak ve değerlendirmek,
  • Gerekli gorulmesi durumunda calışma gruplan kurmak ve uyelerini belirlemek,
  • Ulusal İSG Projelerine katkı icin uyelerden yardım toplamak
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Ulusal İSG Konseyinin gorevleri arasında yoktur?

  • İş sağlığı ve guvenliği konusunda toplum ve calışan yararını gozeterek, Bakanlık ve diğer kurumlar arası koordinasyon, bilgi paylaşımı ve işbirliğine katkı sağlamak,
  • İş sağlığı ve guvenliğinin izleme ve denetleme calışmalarında bulunmak,
  • Konsey uyelerinin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlarda, Konsey toplantılarında alınan her turlu karar ve duzenlemenin ve iş sağlığı ve guvenliği mevzuatının uygulanmasını izlemek, goruş ve onerilerde bulunmak,
  • Her yıl Mart ayı sonuna kadar, politika belgesi ve eylem planı kapsamında bir onceki yıla ait kurum faaliyet raporunu Konsey sekretaryasına iletmek.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ulusal İSG Konsey sekretaryası kim tarafından yurutulur?

  • İş Sağlığı ve Guvenliği Genel müdürlüğünce yürütülür
  • Temsil gucu en fazla olan işci kuruluşları temsilcisi tarafından yürütülür
  • Temsil gucu en fazla olan işveren kuruluşları temsilcisi tarafından yürütülür
  • Yapılacak ilk toplantıda belirlenir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ulusal İSG Konseyi bir yıl icinde olağan olarak kac kez toplanır?

  • Yılda 1 kez toplanır
  • Yılda 2 kez toplanır
  • 2 yılda bir toplanır
  • Yapılan ilk toplantıda bir sonraki toplantı tarihi belirlenir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ulusal İSG Konseyi olağan toplantıları ne zaman yapılır?

  • Haziran ve Aralık aylarında
  • Şubat ve Temmuz aylarında
  • Mart ayında yapılan ilk toplantıda diğer toplantı zamanı belirlenir
  • Nisan ve Kasım aylarında
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ulusal İSG Konseyinin olağanustu toplanması icin aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir?
  1. Başkanın teklifi ile olağanustu olarak da toplanabilir
  2. Uyelerin ucte birinin teklifi ile olağanustu !olarak da toplanabilir
  3. Sekreterin teklifi ile olağanustu olarak-dai toplanabilir

  • 1 ve 2 doğrudur
  • 1 ve 3 doğrudur
  • 2 ve 3 doğrudur
  • 1 ve 3 doğrudur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Konsey uyesi olarak Bakanlığa bildirilmiş olan uyenin toplantılara katılımı esastır.
  • Konsey uyeleri ihtiyac duymaları halinde toplantılara ilgili uzman personel ile katılabilirler. Calışma grubu uyeleri de toplantıya davet edilebilir.
  • Konsey uyelerine, olağan ve olağanustu toplantıya davet yazısı toplantı gununden en az bir ay once gundem taslağı ile birlikte gonderilir.
  • Toplantılara yalnızca uyeler katılabilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Yıllık olağan ve olağanustu toplantılar oncesinde Konsey uyeleri, gundem maddesi onerilerini ve toplantıya katılıp katılamayacaklarını en gec yedi gun once Konsey sekretaryasına yazılı olarak bildirirler.
  • Konsey uyeleri ve Konsey uyeleri dışındaki gercek ya da tuzel kişiler, iş sağlığı ve guvenliği alanında ele alınması ve uzerinde calışılmasını gerekli gorduğu konuları yazılı olarak Konsey sekretaryasına bildirebilir.
  • Toplantı yetersayısı temsilcilerin salt coğunluğudur.
  • Toplantılarda cekimser oy kullanılabilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ulusal İSG Konseyinin gundemi nasıl belirlenir?

  • Kamuoyu araştırması ile belirlenir
  • Uyelerden gelen gundem onerilerinden her toplantıda en cok oy alan ilk 10 tanesi gundeme alınır
  • Yalnızca ILO tavsiye kararlan ile gundem belirlenir
  • Konsey uyelerinden, calışma gruplarından veya Konsey uyeleri dışındaki gercek ya da tuzel kişilerden gelen oneriler doğrultusunda tş Sağlığı ve Guvenliği Genel Mudurluğunun teklifi ve Konsey Başkanının onayı ile belirlenir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ulusal ISG Konseyi toplantılannda kararların alınması konusunda hangisi yanlıştır?

  • Konsey, toplantıya katılanlann salt coğunluğu ile karar verir.
  • Konsey uyeleri dışındaki temsilcilerin oy hakkı yoktur.
  • Oylann eşitliği halinde başkanın oyu yonunde karar alınır.
  • Cekimser oy kullananlar bir sonraki kararın oylamasına katılamazlar
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ulusal İSG Konseyi toplantılannda kararların alınması konusunda hangisi yanlıştır?

  • Alınan kararlar toplantı tutanağı ile kayıt altına alınır
  • Tutanak toplantıya katılan uyeler tarafından imzalanır.
  • Karara katılmayan uye, gerekcelerini tutanakta belirtir.
  • Karara katılmayan uye durumu ILO’ya bildirme hakkına sahiptir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ulusal İSG Konseyi Calışma grupları ve gorevleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  • Calışma grupları, Konsey uyesi kurum ve kuruluşlar ile Konsey dışındaki gercek ya da tuzel kişilerin onerdikleri konu başlıkları ile ilgili olarak Konseyce uygun bulunması halinde kurulur. Calışma grubunun uyeleri ve başkanı Konsey Başkanı tarafından belirlenir.
  • Calışma grubu uyesi olarak; Konsey uyeleri, uzmanlık alanlarına gore universite, sivil toplum kuruluşlan, ozel sektor, kamu kurumlan ve yerel yonetim temsilcileri belirlenebilir. Ayrıca Konsey uyesi, calışma grubu calışmalarında yer almak uzere, kendi kurumundan konuyla ilgili başka bir temsilciyi gorevlendirebilir.
  • Calışma gruplan, Konsey tarafından karar verilen calışma konusu ve suresi ile ilgili calışma planını hazırlayarak sekretaryaya gonderir.
  • Calışma grupları, kendi iradesiyle belirlediği calışma konusu ve suresi ile ilgili calışma planını hazırlayarak sekretaryaya gonderir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ulusal İSG Konseyi Calışma gruplan ve gorevleri İle İlgili olarak hangisi yanlıştır?

  • Yes
  • No
  • Calışma gruplan calışmalannı tamamladıktan sonra, calışma grubu Başkanı sekretaryaya yazılı olarak sonuc raporunu gonderir ve ilk Konsey toplantısında raporunu sunar.
  • Calışma grubu, yuruttuğu calışmalar hakkındakl bilgileri isterse toplantı sırasında sunabilir

İsg Asbest Soru Bankası

Asbest (25 soru)

ÖSYM standartlarına uygun isg deneme sınavı

Deneme Sınavı 1