in ,

Patlayıcı Ortam (16 soru)

 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki tanımlardan hangisi patlayıcı ortamı en iyi tanımlamaktadır?

  • Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tumuyle patlayabilen karışımdır.
  • Yakıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tumuyle yakabilen karışımdır.
  • Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında kısmen yanabilen karışımdır
  • Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlannın atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tumuyle yanabilen karışımdır
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşveren, patlamaların onlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yonelik onlemleri alır. Aşağıdakilerden hangisi ilgisizdir?

  • Patlayıcı ortam oluşmasını onlemek
  • Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının onlenmesi mumkun değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını onlemek
  • Calışanların sağlık ve guvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak onlemleri almak
  • Gonullu işci calıştırmak
 • Soru: | Toplam Soru:

  Patlama riskinin değerlendirilmesinde hangisi dikkate alınmaz?

  • Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı ile patlama etkisinin buyukluğu.
  • Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,
  • Alınacak onlemlerin maliyeti
  • Alınacak onlemlerin maliyeti
  • Alınacak onlemlerin maliyeti
 • Soru: | Toplam Soru:

  Patlamadan korunma konusunda, aynı alanda yer alan işyerlerinin Koordinasyon gorevi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  • Bir işyerinde birden fazla işverene ait calışan bulunması durumunda, her işveren kendi kontrol alanına giren tum hususlardan sorumlu olur.
  • Asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde asıl işveren, calışanların sağlık ve guvenliklerine ilişkin tedbirlerin uygulanmasını koordine eder ve Patlamadan Korunma Dokumanında bu koordinasyonun amacı ve uygulanması icin gerekli usul ve tedbirleri belirtir.
  • Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bolgeleri veya siteleri gibi yerlerde ilgili koordinasyon yonetim tarafından sağlanır.
  • Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bolgeleri veya siteleri gibi yerlerde ilgili koordinasyon işyeri yonetimleri tarafından belirlenen komisyonca sağlanır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Patlamadan korunma konusunda, aynı alanda yer alan işyerlerinin Koordinasyon gorevi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  • Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlan, sanayi bolgeleri veya siteleri gibi yerlerde ilgili koordinasyon yonetim tarafından sağlanır.
  • İşyerlerinde patlayıcı ortamlarla ilgili diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almalan icin sjte yonetimi işverenleri uyanr.
  • Bu uyanlara uymayan işverenleri site yonetimi Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığına bildirir.
  • Bu uyanlara uymayan işverenleri site yonetimi Cumhuriyet Savcılığına bildirir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşverenler Patlamadan korunma dokumanı hazırlamak zorundadır. Dokumanda hangisi yer almaz?

  • Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu,
  • Yukumluluklerin yerine getirilmesi icin alınacak onlemler,
  • İşyerinde patlama olabilecek yerlerin sınıflandırılması,
  • Kullanılacak KKD konusunda kısıtlamalar
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşverenler Patlamadan korunma dokumanı hazırlamak zorundadır. Dokumanda hangisi yer almaz?

  • Uyulması gereken asgari gereklerin uygulanacağı yerler,
  • Calışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak uzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolu ve bakımının guvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,
  • İşyerinde kullanılan tum ekipmanın İş Ekipmanlannın Kullanımında Sağlık ve Guvenlik Şartlan Yonetmeliğine uygunluğu,
  • Calıştırılacak personel sayısında kısıtlamalar
 • Soru: | Toplam Soru:

  Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde, işverenler aşağıda belirtilen hususlardan hangisine uymakla yukumlu değildir?

  • Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde 26.12.2003 tarihinden once kullanılmak uzere uretilen veya işyerinde kullanılan iş ekipmanları mevzuatta belirtilen asgari gerekleri karşılamak zorundadır.
  • Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımlan bulunan işyerleri bu Patlamadan Korunma Yonetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak kurulur.
  • Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımlan bulunan işyerlerinde herhangi bir değişiklik, eklenti veya tadilat yapıldığı hallerde, işveren bu Yonetmelik hukumlerine uyumun devam etmesini sağlar.
  • Daha once yayınlanmış bulunan Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Calışanların Korunması Hakkında Yonetmelik hukumleri kapsamında hazırlanan patlamadan korunma dokumanları yeni yonetmelik nedeniyle gecersizdir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Patlayıa ortam oluşabilecek yerler icin hangisi yanlış verilmiştir?

  • Calışanların sağlık ve guvenliğini korumak icin ozel onlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı ortam oluşabilecek yerler Yonetmeliğe gore tehlikeli kabul edilir.
  • Calışanların sağlık ve guvenliğini korumak icin ozel onlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunmayan yerler Yonetmeliğe gore tehlikesiz kabul edilir.
  • Parlayıcı ve/veya yanıcı maddelerin hava ile yaptıkları karışımlann, bağımsız olarak bir patlama meydana getirmeyecekleri yapılacak araştırmalarla kanıtlanmadıkca, bu maddeler patlayıcı ortam oluşturabilecek maddeler olarak kabul edilir.
  • Parlayıcı ve/veya yanıcı maddelerin hava ile yaptıkları karışımlann, bağımsız olarak bir patlama meydana getirmeyecekleri yapılacak araştırmalarla kanıtlanmadıkca, bu maddeler patlayıcı ortam oluşturabilecek maddeler olarak kabul edilmez
 • Soru: | Toplam Soru:

  Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme suresi esas alınarak, bolgeler halinde sınıflandırılır. Alınması gereken onlemler, yapılan bu sınıflandırmaya gore belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?

  • Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın surekli olarak veya uzun sureli ya da sık sık oluştuğu yerler Bolge 0 olarak tanımlanır.
  • Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal calışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler Bolge 1 olarak tanımlanır
  • Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal calışma koşullannda patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da boyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın cok kısa bir sure icin kalıcı olduğu yerler Bolge 2 olarak tanımlanır
  • Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal calışma koşullannda patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da boyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın cok kısa bir sure İcin kalıcı olduğu yerler Bolge 0 olarak tanımlanır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme suresi esas alınarak, bolgeler halinde sınıflandınlır. Alınması gereken onlemler, yapılan bu sınıflandırmaya gore belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?

  • Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, surekli olarak veya uzun sureli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler Bolge 20 olarak tanımlanır
  • Normal calışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozlann ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler Bolge 21 olarak tanımlanır
  • Normal calışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak boyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca cok kısa bir sure icin gecerli olduğu yerler Bolge 22 olarak tanımlanır
  • Tabaka, tortu veya yığın halinde tutuşabilir tozların bulunduğu yerler, patlayıcı ortam oluşturabilecek diğer bir kaynak olarak dikkate alınmayabilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Patlamadan korunma konusunda Organizasyon onlem kapsamında aşağıdakilerden hangisi duşunulmez?

  • İşveren, patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde calışanlara, patlamadan korunma konusunda yeterli ve uygun eğitimi sağlar.
  • Patlamadan Korunma Dokumanında gerekli gorulmesi halinde tehlikeli yerlerdeki calışma, işveren tarafından duzenlenen yazılı talimatlara uygun yapılır.
  • Patlamadan Korunma Dokumanında gerekli gorulmesi halinde gerek tehlikeli işlerin yapılmasında, gerekse başka calışmalan etkileyerek tehlikeye neden olabilecek diğer işlerin yapılmasında, calışma izin sistemi uygulanır.
  • Calışma izni, bu konuda yetkili ve sorumlu olan bir kişi tarafından işe başlamadan once sozlu olarak verilebilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Patlamadan Korunmak icin alınması gereken onlemler konusunda hangisi yanlış verilmiştir?

  • Patlamaya neden olabilecek maddelerin isteyerek veya istemeyerek ortaya cıkması halinde, bunların guvenli bir yere uygun şekilde yonlendirilmesi veya uzaklaştırılması sağlanmalıdır
  • Patlayıcı ortam birkac ceşit parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya tozlardan oluşuyorsa, alınacak koruyucu onlem en yuksek riske uygun olmalıdır
  • Calışanlann ve calışma ortamının statik elektrik taşıyıcısı veya ureticisi olabileceği durumlarda statik elektrik boşalmaları dikkate alınmasa da olur
  • Patlayıcı ortamı tutuşturabilen statik elektrik oluşumunu onlemek icin calışanlara uygun malzemeden yapılmış kişisel koruyucu donanımlar verilir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Donanımların ve koruyucu sistemlerin seciminde uyulacak kriterler Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Techizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yonetmelikte (94/9/AT) belirtilen kategorilere gore belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?

  • Bolge 0 veya Bolge 20: Kategori 1 donanım
  • Bolge 1 veya Bolge 21: Kategori 1 veya 2 donanım
  • Bolge 2 veya Bolge 22: Kategori 1, 2 veya 3 donanım
  • Bolge 0 veya Bolge 20: Kategori 1, 2 veya 3 donanım
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yeraltı Komur madenlerinde Muhtemel Patlayıcı ortamlarda surekli caılşaması gereken techizatlar hangi grupta yer alır?

  • Kategori M1
  • Kategori M2
  • Kategori 1
  • Kategori 2
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yeraltı Komur madenlerinde Muhtemel Patlayıcı ortam algılandığı zaman caılşaması gereken techizatlar hangi grupta yer alır?

  • Kategori M1
  • Kategori M2
  • Kategori 1
  • Kategori 2

İş Güvenliği Gerçeğe Yakın Deneme Sınavı

Deneme Sınavı 3

İş Güvenliği Sınavları

Genel Tekrar 5 (20 Soru)