in ,

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar (34 soru)

 • Soru: | Toplam Soru:

  Calışma hayatının denetiminden sorumlu iş mufettişleri Bakanlığın hangi birimine bağlı olarak gorev yaparlar?

  • İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
  • İş Sağlığı ve Guvenliği Genel Müdürlüğü
  • Çalışma Genel Müdürlüğü
  • Bölge Çalışma Müdürlüğü
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığına bağlı değildir?

  • İş Sağlığı ve Guvenliği Genel Mudurluğu (İSGGM)
  • İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK)
  • Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi (CASGEM)
  • Kızılay
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş Sağlığı ve Guvenliği konularında mevzuat calışması yapmak aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin oncelikli gorevleri arasındadır?

  • İş Sağlığı ve Guvenliği Genel Mudurluğu (İSGGM)
  • İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK)
  • Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi (CASGEM)
  • İş Sağlığı ve Guvenliği Merkezi Mudurluğu (İSGUM)
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş Sağlığı ve Guvenliği konularında işyerlerinde denetim yapmak aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin oncelikli gorevleri arasındadır?

  • İş Sağlığı ve Guvenliği Genel Mudurluğu (İSGGM)
  • İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK)
  • Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi (CASGEM
  • İş Sağlığı ve Guvenliği Merkezi Mudurluğu (İSGUM)
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş Sağlığı ve Guvenliği konularında eğitim yapmak aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin oncelikli gorevleri arasndadır?

  • İş Sağlığı ve Guvenliği Genel Mudurluğu (İSGGM)
  • İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK)
  • Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi (CASGEM)
  • İş Sağlığı ve Guvenliği Merkezi Mudurluğu (İSGUM)
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş Sağlığı ve Guvenliği konularında olcum ve analiz hizmetleri sunmak aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin oncelikli gorevleri arasındadır?

  • İş Sağlığı ve Guvenliği Genel Mudurluğu (İSGGM)
  • İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK)
  • Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi (CASGEM)
  • İş Sağlığı ve Guvenliği Merkezi Mudurluğu (İSGUM)
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Guvenliği Genel Mudurluğunun gorevlerinden biri değildir?

  • İSG konularında mevzuat calışması yapmak
  • İSG konularında mevzuat cıkarmak
  • Ulusal politikalarını belirlemek ve İSG programları hazırlama
  • Kişisel koruyucuların imalatını yapacak olan kişi yada kuruluşlara yetki vermek
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi İş Teftiş kurumunun gorevlerinden biri değildir?

  • İSG konulannda mevzuat calışması yapmak
  • Calışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını denetlemek .
  • İş Teftişi ile ilgili olarak istatistik tutmak
  • Denetlemelerde Uygunsuz bir durum gorduklerinde gorev bolgelerinde işe el koyma
 • Soru: | Toplam Soru:

  Tek işcinin taşıyabileceği yukun azami ağırlığı İle İlgili mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?

  • 140 No ‘lu ILO Taşınabilecek Azami Ağırlıklar Sozleşmesi
  • 127 No ‘lu ILO Tek İşcinin Taşıyabileceği Yukun Azami Ağırlığı Sozleşmesi
  • Elle Taşıma İşleri Yonetmeliği
  • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Guvenlik Şartları Yonetmeliği
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Dunya Sağlık Orgutunun İngilizce kısaltmasıdır?

  • ILO
  • UNESCO
  • WHO
  • IMO
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi İş Teftiş Kurulu Başkanlığı mufettişlerinin gorevleri arasında yer almaz?

  • Mevzuatta gordukleri boşluk ve aksaklıkların giderilmesi icin onerilerde bulunmak
  • İSGUM Mudurluğunce ve Koordinator tarafından kendisine verilen diğer gorevleri yapmak
  • İş teftiş Kurulu Başkanı veya grup başkanınca kendilerine verilen işleri yapmak
  • Calışmalarının sonuclarını rapora bağlayarak grup başkanına vermek
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi ulusal ve uluslararası calışma koşullarını duzenlemeye yonelik sozleşmeler cıkaran bir kuruluştur?

  • WHO
  • UNESCO
  • IMO
  • ILO
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Guvenliği Genel Mudurluğunun gorevlerinden biri değildir?

  • İş Sağlığı ve Guvenliği Merkezi ve Bolge Laboratuvarlarının calışmalarını duzenlemek, yonetmek ve denetlemek
  • Kişisel koruyucu donanım ureticilerine Avrupa uygunluğu kapsamında uygunluğu icin yetki ve onay vermek
  • İş sağlığı ve guvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat calışması yapmak
  • İş sağlığı ve guvenliği konulannda işyeri denetlemeleri yapmak
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Guvenlik Kurumu gorevleri arasında yer almaz?

  • Hizmet sunduğu gercek ve tuzel kişileri hak ve yukumlulukleri konusunda bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yukumluluklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak
  • Sosyal guvenlik politikalannı uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yonelik calışmalar yapmak
  • Sosyal guvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak
  • İş sağlığı ve guvenliği konusunda kanun, tuzuk ve yonetmelik hazırlama calışmalan yapmak
 • Soru: | Toplam Soru:

  Herkesin, calışma, mesleğini secme ve adil ve uygun iş koşullarında calışma hakkı bulunmaktadır.” İlkesi hangi belgede yer almaktadır?

  • Mahmut Paşa Nizamnamesinde
  • Dilaver Paşa Nizamnamesinde
  • Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Evrensel’Beyannamesinde
  • WHO Kuruluş beyannamesinde
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun temel stratejik hedefleri arasındadır?

  • Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri icin daha fazla fırsat yaratmak,
  • Calışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gercekleştirmek.
  • Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak, Uclu yapıyı ve sosyal diyalogu guclendirmek.
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve guvenliği faaliyetlerinde bulunur?

  • Calışma ve Sosyal Guvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (CASGEM)
  • İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sosyal Guvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK)
  • İş Sağlığı ve Guveniiği Genel Mudurluğu (İSGGM), İş Sağlığı ve Guvenliği Enstitusu Mudurluğu (İSGUM)
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Uluslararası Calışma Orgutu, kac yılında kurulmuştur?

  • 1922
  • 1923
  • 1919
  • 1925
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi İSGUM’un gorevleri arasındadır?

  • Gaz, toz, gurultu, olcumlerini gercekleştirmek
  • Titreşim ve termal konfor olcumlerini gercekleştirmek
  • Bu olcumlerle ilgili olarak kendisine bağlı olarak faaliyet gosteren laboratuvarlarda analiz calışmalannı yurutmekte
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Uluslararası Calışma Orgutu’ne (ILO) Turkiye hangi yılda uye olmuştur?

  • 1924
  • 1932
  • 1952
  • 1946
 • Soru: | Toplam Soru:

  Uluslararası Calışma Orgutu (ILO) tarafından cok sayıda sozleşme hazırlanmış ve Ulkemiz de bunları imzalamıştır. “İş Sağlığı ve Guvenliği ve Calışma Ortamına İlişkin Sozleşme” hangisidir?

  • 105
  • 118
  • 138
  • 155
 • Soru: | Toplam Soru:

  Uluslararası Calışma Orgutu (ILO) tarafından cok sayıda sozleşme hazırlanmış ve Ulkemiz de bunlan imzalamıştır. “İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sozleşme” hangisidir?

  • 105
  • 118
  • 155
  • 161
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun temel stratejik hedefleri arasındadır?

  • Calışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gercekleştirmek
  • Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri icin daha fazla fırsat yaratmak
  • Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak, Uclu yapıyı ve sosyal diyalogu guclendirmek
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Uluslararası Calışma Orgutu (ILO)’nun uye ulkenin temsiliyetinde uclu yapısında hangisi yer almaz?

  • İşveren temsilcisi
  • İşci temsilcisi
  • Hukumet temsilcisi
  • Muhendis odası temsilcisi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Bu Sozleşmeyi onaylayan her uye ulke acil bir sorun olarak en kotu bicimlerdeki cocuk işciliğinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını temin edecek ivedi ve etkin onlemleri alır. Bu madde hangi ILO Sozleşmesinde gecer?

  • 155
  • 182
  • 59
  • 161
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki sozleşmelerden hangisi ILO Sozleşmesi değildir?

  • CEDAVV (Kadınlara Karşı Her Turlu Ayrımcılığın Onlenmesi Sozleşmesi)
  • 161 sayılı İş Sağlığı Hizmetleri sozleşmesi
  • 155 Sayılı Çalışma Ortamına İlişkin sozleşme
  • 111 Sayılı Ayrımcılığın onlenmesi Sozleşmesi
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş Denetiminin uluslararası dayanağını oluşturan 81 sayılı sozleşme hangi uluslararası orgut tarafından hazırlanmıştır?

  • UNİCEF
  • AB
  • ILO
  • OECD
 • Soru: | Toplam Soru:

  59 sayılı ILO Sozleşmesine gore en kucuk calışma yaşı kac olarak belirlenmiştir?

  • 12
  • 15
  • 16
  • 18
 • Soru: | Toplam Soru:

  182 sayılı ILO Sozleşmesine gore en cocuk İfadesinin kac yaş icin kullanılması gerektiği belirlenmiştir?

  • 16 yaş ve altı
  • 18 yaş ve altı
  • 15 yaş ve altı
  • 14 yaş ye altı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki işaretlerden hangisi Avrupa Normlanna Uygunluk anlamına gelmektedir?

  • DİN
  • AQAP
  • ISO
  • CE
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş kazası ve meslek hastalıkları sonucu surekli iş gormezlik geliri bağlanabilmesi icin calışanın meslekte kazanma gucu kayı oranı en az % kac olmalıdır?

  • %10
  • %20
  • %40
  • %60
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi ILO anayasası hukumlerinden değildir?

  • Çalışma saatleri
  • Örgütlenme özgürlüğü
  • Göçmen işcilerinin haklarının korunması
  • İşcilerinin ucretlerinin belirlenmesinde serbest piyasa şartlarının uygulanması
 • Soru: | Toplam Soru:

  ILO Daimi toplantılarından olan Uluslararası Calışma Konferansında Ulkeler kacar delege İle temsil edilir?

  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Soru: | Toplam Soru:

  Turkiyenin imzaladığı İş Sağlığı ve Guvenliğini Geliştirme Cerceve Sozleşmesinin numarası nedir?

  • 187
  • 155
  • 161
  • 170

İSG Soru Bankası Kanserojen Maddeler

Kanserojen Maddeler (23 soru)

İş güvenliği soru bankası psikososyal risk etmenleri

Psikososyal Risk Etmenleri (22 soru)