in

Genel Tekrar 1 (20 Soru)

20 sorudan oluşan kısa bir test ile kendinizi deneyip, kısa bir tekrar yapmış olabilirsiniz.

 • Soru: | Toplam Soru:

  Türkiye ILO’ya kaç yılında girmiştir?

  • 1932
  • 1942
  • 1952
  • 1962
  • 1972
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gürültü maruziyetinin önlenmesinde aşağıdakilerden hangisi gürültünün kaynağında alınması gereken önlemdir?

  • Kulak koruyucu kullanmak
  • Çalışanı kapalı bölme içine almak
  • Gürültü kaynağı ile alıcı arasındaki uzaklığı artırmak
  • Gürültü kaynağını kapalı bölme içine almak
  • Gürültü kaynağı ile alıcı arasındaki uzaklığı azaltmak
 • Soru: | Toplam Soru:

  İki veya daha fazla vinç ile bir yük kaldırılması zorunlu ise aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

  • En az iki işaretçiden işaret almalı
  • Vinçler aynı bom yüksekliğinde olmalı
  • Vinçler aynı halat boyu ve aynı kapasitede olmalı
  • Yük kaldırmadan önce plan yapılmalı
  • Rüzgar şiddetine dikkate alınmalı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisinin temsilcisi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nde yer almamaktadır?

  • Sağlık Bakanlığı
  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • Ulaştırma Bakanlığı
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  • YÖK Temsilcisi
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre; İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • En az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur
  • Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekânda ve giriş katta kurulması esastır.
  • Sekizer metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası ile işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası bulunur.
  • 12 metrekareden az olmamak üzere bir ilkyardım ve acil müdahale odası bulunur
  • Tam zamanlı görevlendirilecek her işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için tek bir oda tahsis edilir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi devrenin veya alıcının gerilimini ölçer?

  • Ampermetre
  • Voltmetre
  • Ohmmetre
  • Dirençmetre
  • Akımmetre
 • Soru: | Toplam Soru:

  Enerji nakil ve dağıtım hatlarının topraklamaları en fazla hangi sürede muayene, ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı ve ölçüm sonuçlan kaydedilmelidir?

  • 6 ay
  • 1 yıl
  • 2 yıl
  • 3 yıl
  • 5 yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kaldırma makinelerinde kendir halatların kullanımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • İşe ve yüke uygun olmalıdır.
  • Her kullanımdan önce kontrol edilmelidir.
  • Islak ve gergin bekletilmemelidir.
  • Keskin kenarlı yük köşelerinde özel tedbirler alınmalıdır
  • Demir askılara asılmalıdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  El aletlerinde alınması gereken önlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Tehlike anında sapları kolayca çıkmalıdır.
  • Küçük parçalarla çalışırken mengene ile tutturulmadan çalışılmamalıdır.
  • Çalışan makineler durdurulmadan el aleti ile müdahale edilmemelidir.
  • Bakımı ehil kişiler tarafından yapılmalıdır.
  • Saplari yagli ve kaygan olmamalidir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Akaryakıt yangınlarında renk değişimi önemlidir. infilak aşamasına gelmiş olan akaryakıt tankı yangınında alevin rengi aşağıdakilerden hangisidir?

  • kırmızı
  • Sarı
  • mor
  • mavi
  • siyah
 • Soru: | Toplam Soru:

  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre sesli uyarı cihazlarının kaç metre uzaklıktan duyulacak şekilde ses seviyelerinin en az ve en çok ne kadar olması gerekir?

  • 3metre-75dB-120dB
  • 5 metre – 87 dB -100 dB
  • 7 metre – 85 dB -100 Db
  • 10 metre – 90 dB -120 Db
  • 15 metre – 83 dB -100 Db
 • Soru: | Toplam Soru:

  Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre aşağıdaki işaretin anlamı nedir ?

  İş güvenliği levha
  • Oksitleyici madde
  • Zararlı veya tahriş edici madde
  • Biyolojik tehlike
  • Düşük sıcaklık tehlikesi
  • Radyoaktif tehlike
 • Soru: | Toplam Soru:

  Işık şiddetinin ölçü birimi nedir?

  • Lüks
  • Watt
  • Hertz
  • Ohm
  • Amper
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine gore yapılmış olan risk değerlendirmesi, çok tehlikeli işyerlerinde en geç kaç yılda bir yenilenir?

  • 1 yıl
  • 2 yıl
  • 3 yıl
  • 4 yıl
  • 6 yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  . Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin bulunduğu yerlerde telekomünikasyon kabloları da dahil, bütün yeraltı kabloları en az kaç cm derinliğe konacaktır?

  • 10
  • 20
  • 40
  • 50
  • 100
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kimyasal maddelerin kapalı işyeri havasında bulunmasına müsaade edilen ve orada günde sekiz saat çalışacak olanların sağlıklarını bozmayacak olan azami miktarlarına ne denilmektedir?

  • STEL
  • MAK değeri
  • Sınır değeri
  • TLV
  • LEL değeri
 • Soru: | Toplam Soru:

  “Her madde zehirdir ve zehir olmayan madde yoktur. Zehir ile ilacı ayıran dozdur.” diyerek toksikolojinin temelini atan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Hipokrates
  • Plini
  • Paracelsus
  • Agricola
  • Ramizzini
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi hangi değerden fazla ise tıbbi gözetim yapılmalıdır?

  • 40µg Pb/100 ml kan
  • 30µg Pb/100 ml kan
  • 40 g Pb/100 ml kan
  • 40 mg Pb/100 ml kan
  • 60 mg Pb/100 ml kan
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi uzun çalışma süreleri, vardiya usulü çalışma ve düzensiz çalışma programları nedeni ile gelişen ve aşırı çalışma sonucunda ölümle sonuçlanan durumdur?

  • Karoshi
  • Mobbing
  • Minamata Hastalığı
  • Tükenmişlik Sendromu
  • Anksiyete Bozukluğu
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımlardan değildir?

  • Yes
  • No
  • Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman
  • Kulak Koruyucuları
  • İş ayakkabısı

Endoskopi Ünitesi Risk Değerlendirmesi

Endoskopi Ünitesi Çalışan Risk Analizi

Mobil Sağlık

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Çalışan Risk Analizi