in ,

Kanserojen Maddeler (23 soru)

 • Soru: | Toplam Soru:

  Kanserojerı Veya Mutajen Maddelerle Calışmalarda Sağlık Ve Guvenlik Onlemleri Hakkında Yonetmeliğin uygulanmayacağı alan hangisidir?

  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Guvenliği Kanunu kapsamına giren ve calışanların kanserojen ve mutajen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı işyerleri
  • Asbest ile calışmalarda
  • Radyasyonla birlikte farklı kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetin olduğu işler
  • Yalnızca radyasyona maruziyetin soz konusu olduğu işler
 • Soru: | Toplam Soru:

  Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nufuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olabilecek veya kanser oluşumunu hızlandırabilecek madde veya mustahzarlara ne denir?

  • Kanserojen madde
  • Mutajen madde
  • Olası kanserojen madde
  • Teratojenik madde
 • Soru: | Toplam Soru:

  Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nufuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol acabilecek veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilecek madde veya mustahzarlara ne denir?

  • Kanserojen madde
  • Mutajen madde
  • Olası kanserojen madde
  • Toksik madde
 • Soru: | Toplam Soru:

  Sınır değer aşağıdakilerden hangisidir?

  • Aksi belirtilmedikce kanserojen veya mutajen maddenin, calışanın solunum bolgesinde bulunan havadaki, 8 saatlik referans zaman aralığındaki, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonudur
  • Hastalık yapabilecek en az dozun %10 altında olan değerdir
  • Öldürebilecek en az dozun %10 altında olan değer
  • Hastalık yapabilecek veya oldurebilecek en az dozun %10 altında olan değerdir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Solunum bolgesi icin en uygun tanım hangisidir?

  • Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren cizginin orta noktası olan 20 cm yarıcaptı kurenin, başın on kısmında kalan yansıdır
  • Merkezi, kişinin kuiaklannı birleştiren cizginin orta noktası olan 30 cm yarıcaplı i kurenin, başın on kısmında kalan yansıdır
  • Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren cizginin orta noktası olan 30 cm caplı kurenin, başın on kısmında kalan yarısıdır
  • Kişinin rahat nefes alabildiği bolgedir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Risk değerlendirmesi gercekleştirilirken, belirli risklerden etkilenecek calışanların sağlık ve guvenlikleri ile kanserojen veya mutajen maddelerle calışmak istemeyenler olabilir. Bu durumda ne yapılır?

  • Tazminatsız olarak işten cıkartılabilir
  • Tazminattan verilerek işten cıkartılabilir
  • Calışma ve İş Kurumu İl mudurluğunden goruş alınır
  • Calışanlann bu istekleri ozel olarak dikkate alınır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan calışmalarda maruziyetin onlenmesi ve azaltılması icin aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

  • İşyerinde gercekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda calışanların sağlık ve guvenliği yonunden risk bulunduğunun ortaya cıkması halinde calışanların tehlikeli maddelere maruziyeti onlenir
  • İkame yontemi uygulanır
  • Kapalı sistemle calışma yapılır
  • Calışma konusunda kişiler serbest bırakılır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kanserojen ve mutajen maddelerle calışmalarda sınır değerler ile ilgili olarak hangisi doğru verilmiştir?

  • Calışma ve İş Kurumu İl Mudurluğunden izin alınarak kısa sure icin sınır değerler uzerine cıkılabilir
  • Calışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyeti sınır değerleri aşamaz
  • KKD kullanılarak sınır değerler uzerinde calışma yapılabilir
  • İlgili maddelerin yaratacağı sonuclar calışana anlatılır ve calışıp calışmama kararı kendisine bırakılır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı İşlerde hangisini yapılmaz?

  • Kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarını belirlenir ve yapılan iş icin gereken miktardan fazla madde bulunması onlenir
  • Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek calışan sayısının mumkun olan en az sayıda olması sağlanır
  • Kanserojen veya mutajen maddelerin ceşitli yontemlerle kaynağından, halk sağlığı ve cevreye zarar vermeyecek şekilde calışılan ortamdan dışarı atılması sağlanır
  • Kanserojen ve mutajen maddeler işyerinde kullanılamaz
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kanserojen ve mutajen maddelerin kullanılması konusunda hangisi doğru değildir?

  • Herhangi bir kaza sonucunda veya beklenmeyen bir şekilde kanserojen veya mutajen maddelerin ortama yayılması halinde, bu durumun erken tespiti icin uygun olcum sistemleri bulunması sağlanır
  • Uygun calışma yontemleri ve işlemlerin kullanılması sağlanır
  • Calışanlar bilgilendirilir
  • Alınan diğer onlemlerle toplu korumanın sağlanamadığı veya maruziyetin onlenemediği durumlarda uygun kişisel korunma yontemleri ve KKD dahi kullanılarak calışılamaz
 • Soru: | Toplam Soru:

  Tehlikeli Mallann Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının kısa adı nedir?

  • ADR
  • TDC
  • GBF
  • RA
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyerinde gercekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda calışanların sağlığı guvenliği yonunden risk bulunduğu saptanan işlerde, Bakanlıkca istendiğinde, işveren aşağıdaki konularda yeterli bilgileri verir. Yanlış olan hangisidir?

  • İşyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlemler ile bu maddelerin kullanılma nedeni
  • Kanserojen veya mutajen maddelerin işyerinde uretilen ve kullanılan miktarı
  • Maruz kalan calışan sayısı ve alınan koruyucu onlemler
  • Kullanılan maddelerin satın alındığı firma isimleri
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyerinde gercekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda calışanların sağlığı guvenliği yonunden risk bulunduğu saptanan işlerde. Bakanlıkca istendiğinde, işveren aşağıdaki konularda yeterli bilgileri verir. Yanlış olan hangisidir?

  • Kullanılan koruyucu arac ve gerecin turu
  • Maruziyetin turu ve duzeyi ,
  • İkame yapılıp yapılamadığı
  • Kullanılan maddelere ait GBF
 • Soru: | Toplam Soru:

  Calışanlann yuksek duzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir olay veya kaza halinde hangisi yapılmaz?

  • İşveren, calışanlara durum hakkında derhal bilgi verir ve etkilenmiş alana yalnızca gonulluler girebilir
  • Yuksek duzeydeki maruziyet nedeni ortadan kaldırılıp, durum normale donunceye kadar etkilenmiş alana, sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak calışanların girmesine izin verilir
  • Etkilenmiş alana girecek calışanların koruyucu giysi ve solunum koruyucu ekipman kullanmaları sağlanarak, her bir calışan etkilenmiş alanda mumkun olduğunca kısa sureli calıştırılır ve bu durumun sureklilik arz etmesi engellenir
  • Koruma sağlanmayanların etkilenmiş alanda calışmasına izin verilmez
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kanserojen veya mutajen maddelerle kirlenme ihtimali olan işlerde alınacak onlemlerden hangisi yanlıştır?

  • Bu işlerin yapıldığı yerlerde calışanların yemeleri, icmeleri ve sigara kullanmaları onlenir
  • Calışanlara, koruyucu giysi veya uygun ozel giysi verilir ve bunların gunluk kıyafetlerinden ayrı yerlerde saklanabilmesi icin birbirinden ayrı elbise dolaplan bulundurmaya gerek yoktur
  • Calışanlara uygun ve yeterli yıkanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi sağlanır
  • Kişisel koruyucu donanımların ozel yerlerde ve uygun şartlarda saklanması sağlanır ve her kullanımdan sonra ve mumkunse kullanmadan once kontrol edilerek temizlenir, tamir edilir veya değiştirilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kanserojen ve mutajen maddelerle calışılan işyerlerinde, calışanların sağlık kayıtlarının saklanma suresi maruziyetin sona ermesinden sonra en az kac yıldır?

  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
 • Soru: | Toplam Soru:

  Sağlık kayıtları ne zamandan itibaren en az 40 yıl saklanmak zorundadır?

  • Maruziyet başladıktan itibaren
  • Maruziyetin sona ermesinden sonra
  • Hastalık başladıktan sonra
  • Calışanlar kullanılan maddelerin kanserojen veya mutajen olduğunu oğrendikten itibaren
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren sağlık ve maruziyet kayıtlarını ne yapar?

  • İmha eder
  • Calışanlara saklamaları icin verir
  • Calışma ve İş Kurumu İl mudurluğune teslim eder
  • Calışma ve İş Kurumu İl mudurluğune teslim eder
 • Soru: | Toplam Soru:


  I- Oreamin uretimi
  II- Komur kurumu, komur katranı ve ziftinde bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonlara maruziyete neden olan işler
  III- Bakır-nikel cevherinin kavrulması ve elektro rafinasyonu işleminde acığa cıkan toz, serpinti ve dumana maruziyete neden olan işler
  IV- Kuvvetli asit işlemi ile isopropil alkol uretimi
  V- Sert odun tozuna maruziyete neden olan işler

  Yukarıda belirtilen maddeler, işlemler ve bu işlemler sırasında ortaya cıkan madde veya mustahzardan hangileri kanserojen olabilir?

  • I, II, IV
  • I, II, I I, IV
  • II, III, IV
  • I, II, III, IV, V
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi calışanların sağlık gozetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaz?

  • Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan calışanların sağlık gozetiminden sorumlu işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli, calışanların sağlık durumlarını ve maruziyet koşullarını bilmek zorunda değildir
  • Calışanların mesleki ve tıbbi oz gecmişleri ile ilgili kayıtların tutulması gerekir
  • Calışanlarda, ilk ve geri dondurulebilir etkilerinin tespitinin yanı sıra mumkun olduğu hallerde biyolojik izlemenin yapılması
  • Sağlık gozetimi kapsamında, calışanlara iş sağlığı alanında en son geliştirilen testlerin uygulanması
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan calışmalarda aşağıdakilerden hangi onlem yanlıştır?

  • Kanserojen ve mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek İşci sayısı mumkun olan en az sayıda olacaktır
  • Madde miktarı işlem icin gerekenden fazla olmayacaktır
  • Yapılan calışmalarda ilk once kişisel korunma yontemi uygulanacaktır
  • Uygun calışma yontemleri ve işlemler kullanılacaktır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Calışmalarda Sağlık ve Guvenlik Onlemleri Hakkında Yonetmelik hangisinde uygulanmaz?

  • Calışanların kanserojen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı işyerlerinde
  • Sadece radyasyona maruziyetin soz konusu olduğu calışmalarda
  • Asbest ile calışmalarda
  • Calışanların mutajen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı işyerlerinde
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri kanserojen ve mutajen maddelerle calışmalarda alınacak onlemlerden değildir?

  • İşyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarının belirlenmesi.
  • Yapılan iş icin gereken miktardan fazla madde bulunmasının onlenmesi.
  • Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek İşci sayısının mumkun olan en az sayıda tutulması.
  • Sağlık Guvenlik Planı hazırlanması

İş Güvenliği Deneme Sınavı

Deneme Sınavı 2

İş güvenliği soru bankası

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar (34 soru)