in ,

Ergonomi (43 Soru)

 • Soru: | Toplam Soru:

  Ergonomi biliminin Turkiye’deki adlandırılması nedir?

  • İşbilim
  • Ergofizyo
  • Halk sağlığı
  • Tıbbi Rehabilitasyon
 • Soru: | Toplam Soru:

  İnsan vucut olculeri ve vucut hareketleri ile bu hareketlerin frekans ve sınırları gibi vucut ozelliklerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Antropometri
  • Mekatronik
  • Biyoloji
  • Ergonometri
 • Soru: | Toplam Soru:

  Hangisi ergonomiyi oluşturan ana bilim dallarından birisi değildir?

  • Fizik
  • Antropometri
  • Psikoloji
  • Biyo-mekanik
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki etmenlerden hangisi ergonomik uygulamalarda kişisel etmenlerden sayılır?

  • Kondisyon eksikliği (hareket azlığı)
  • Sırt-beİ kaslarının gucsuzluğu
  • Şişmanlık
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kol uzanma mesafesi ile ilgili ergonomik uygulamalarda aşağıdaki verilerin hangisi yanlıştır?

  • Malzemeler en kısa kolun yetişebileceği uzaklıkta olmalı ve malzemelere uzanırken eğilme veya bukulme yapılmamalıdır
  • Uzun boylular malzemelere ulaşırken aşağıya doğru eğilmemelidir
  • Malzemeler vucudun on kısmına yakın olmalıdır
  • Hafif malzemeler baş ustu seviyede istiflenmelidir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Sandalyedeki dengeyi sağlamak amacıyla ayak sayısı kac adet olmalıdır?

  • 3
  • 5
  • 7
  • 9
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ağır yuklerin elle taşınmasında ergonomik acıdan aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

  • Yukun ağırlığını azaltmak gerekir
  • Bir seferde taşınacak yuk miktarını (sayısını) duşurmek gerekir
  • Fazla yukler icin birden fazla kişiyi devreye sokmak gerekir
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Endustriyel iş ortamındaki Sistem verimliliği ve İnsan-makine-cevre uyumunun temel yasalarını ortaya koymaya calışan cok disiplinli bir bilim dalı hangisidir?

  • Ergonometri
  • Ergonomi
  • Antropometri
  • İş Sağlığı ve Guvenliği
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Ergonominin amacları dışındadır?

  • Calışanın guvenliğini sağlamak
  • Calışanın sosyal gucunu artırmak
  • Calışanın verimliliğini artırmak
  • İş koşullarını iyileştirmek
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyerinde Sistemler hangisine uygun olmalıdır?

  • Kendisini geliştirmeye
  • Yanlışı telafi etmeye
  • Antropometrik olculere
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ergonomik tasarımlarda hangisi dikkate alınmaz?

  • İnsanın meslek hastalığı ve iş kazası riski en az olmalı
  • Birbirleri ile ilgili kumanda elemanları birbirlerine uzak olmalı
  • Zorlanma duzeyi mesai boyunca surdurulebilir olmalı
  • Tehlike sinyallerinin ozel bir ayırt edilebilirliği olmalı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ergonomik tasarımlarda hangisi dikkate alınmaz?

  • Tehlike anında hızla yer değiştirmek olanaklı olmalı
  • Cevre koşullan ergonomik sınırlar icinde olmalı
  • Yapılan iş tekduze olmalı
  • Sosyal ve kişisel gereksinimleri karşılamalı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ergonomik tasarımlardan hangisi beklenmez?

  • Ucuz olması
  • Kullanım kolaylığı
  • Kullanıcıya uygunluk
  • Rahatlık
 • Soru: | Toplam Soru:

  Uretim sistemleri tasarımlarında ve işletiminde ergonomik faktorler dikkate alınırsa hangisi olmaz?

  • Kayıp zamanlar azalır
  • Devamsızlıklar ve işten aynlmalar artar
  • İşle ilgili hatalar azalır
  • İş kalitesi artar
 • Soru: | Toplam Soru:

  Uretim sistemleri tasarımlarında ve işletiminde ergonomik faktorler dikkate alınırsa hangisi olmaz?

  • Verim artar
  • İş kalitesi artar
  • Calışanların fiziksel ve psikolojik sorunları artar
  • İş kazaları – Meslek Hastalıkları azalır
 • Soru: | Toplam Soru:

  “İş yuku nedeniyle bir organın, bir kasın veya tum organizmanın işlevsel yeteneğinin, performansının azalmasıdır” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

  • Verim duşukluğu
  • Yorgunluk
  • Hastalık
  • Duyarsızlık
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yorgunlukta hangisi olmaz?

  • Kalp hızı artışı
  • Kaslarda asit artışı
  • Solunum yavaşlaması
  • Calışma kapasitesi duşmesi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yorgunluk işaretleri arasında hangisi yoktur?

  • İşten kacış duygusu algılamalan
  • Kolay duşunme
  • Dikkatin azalması
  • Algılama hızının duşmesi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yorgunluk işaretleri arasında hangisi yoktur?

  • Subjektif rahatlık hissi
  • Kolay duşunememe
  • Algılama hızının duşmesi
  • Bedensel ve mental faaliyetlerde performans duşuşu
 • Soru: | Toplam Soru:

  “Bir vardiya suresi icerisinde işe ilişkin faaliyetlerin durdurulduğu zaman dilimidir” şeklindeki tanım işbiiiminde hangisinin karşılığıdır?

  • Grev
  • Boykot
  • Mola
  • Devamsızlık
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

  • YUKLENME: Calışanın butun gun aldığı uyaranların toplamıdır
  • ZORLANMA: Kişinin yuklenmeye karşı verdiği tepkidir
  • GEREKENLER: O iş icin yapılması gereken şeylerin tumudur
  • UYUM: Yuklenme ve zorlanma arasındaki denge
 • Soru: | Toplam Soru:

  Dinlenme amacıyla, işci tarafından keyfi olarak iş arasına sokulmuş molaların özellikleri arasında hangisi yoktur?

  • Ağır işlerde sıkca gorulur
  • Uzun surmez
  • Kişi yorulduğu icin 2. dereceden başka bir iş yapar
  • Organize edilemeyen mola sınıfındadır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Hangisi gizli mola ozelliğidir?

  • Ağır işlerde sıkca gorulur
  • Uzun surmez
  • Kişi yorulduğu icin 2. dereceden başka bir iş yapar
  • Organize edilebilen mola sınıfındadır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi enerji tuketimini etkilemez?

  • Çalışma azmi
  • Çalışma pozisyonu
  • Çalışma temposu
  • Alet tasarımları
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi performansı etkilemez?

  • Antropometrik ozellikler
  • Yetenekler
  • Calışan sayısı
  • Gudulenim (motivasyon)
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi ergonomik bozukluklara bağlı değildir?

  • Birikici travmaya bağlı bozukluklar
  • Ani kontrol kayıplan
  • Tekrarlayıcı hareketlere balı bozukluklar
  • İş ile ilgili Kas – İskelet hastalıkları
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi hangisi ” tekrarlayıcı hareket rahatsızlıkları” nedenleri arasında yer almaz?

  • Dokulara baskı
  • Durup dinlenmeden yapılan hareketler
  • Bükülme gibi uygunsuz çalışma pozisyonları
  • Ağır yük kaldırmak
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi hangisi ” tekrarlayıcı hareket rahatsızlıkları” nedenleri arasında yer almaz?

  • Ağır yuk kaldırmak
  • Sinir / dokulara bası
  • Durup dinlenmeksizin yapılan hareketler
  • Bukulme, burulma vb turden uygunsuz pozisyonlarda calışma
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Dinamik ve Statik Calışma Durumlarında Kasların Ekonomik Kullanımına İlişkin İlkeler arasında yer almaz?

  • Statik kassal calışmalardan mumkun olduğunca kacınılmalıdır.
  • Statik kuvvet gerektiren durumlarda mumkun olduğunca organ ya da vucut ağırlıklarından yararlanılmalıdır.
  • Tutma kuvveti azami kas gucunun %15’den buyuk miktarlarda olmasına ozen gosterilmelidir.
  • Makine sistemlerinde, kumanda kollannda en uygun kuvvet yonlerinin kullanılmasına ozen gosterilmelidir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ekranlı araclarla calışırken hangisi dikkate alınmaz?

  • Ekran gozlerden 50 – 60 Cm. uzakta olmalı
  • Goz seviyesinde veya hafif aşağıda olmalı
  • Ekran goz seviyesinden 1/3 oranında yukarıda olmalı
  • Parlak ışık veya yansımalardan kacınmalı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi ergonomik oturma kurallarına aykındır?

  • Kalcalar dizden yukan seviyede olmalıdır
  • Ayaklardan destek almaya gerek yoktur
  • Bel dik veya hafifce eğik
  • Kollar gevşek ve destekli
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kol uzanma mesafesi İcin hangisi yanlıştır?

  • Malzemeler en kısa kolun yetişebileceği uzaklıkta olmalı
  • Uzun boylular malzemelere ulaşırken aşağıya doğru eğilmemelidir
  • Uzun boylular malzemelere ulaşırken aşağıya doğru eğilmelidir
  • Malzemeler vucudun on kısmına yakın olmalıdır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Hangi işi yaparken belden yaralanma veya rahatsızlanma riski en duşuktur?

  • Belimizi ve sırtımızı eğip bukmeden, dizlerimizi bukerek ve dengeli olarak hafif yukleri kaldırmak
  • Uzun sure kollarımızı başımız uzeri seviyeye uzatarak iş yapmak
  • Uzun sure, hareketsiz ve ara vermeden oturarak calışmak
  • Belden eğilerek bobin veya malzeme almak
 • Soru: | Toplam Soru:

  Hangisi doğru değildir?

  • İşciler ıslak elbise ile calıştırılamaz
  • Kuvvetli ruzgarlarda tedbir alınmadan işciler calıştırılamaz
  • Kazı işlerinde yağış sırasında işci calıştırılamaz
 • Soru: | Toplam Soru:

  Hangi secenekte verilen bilgi Ergonomi tanımı icin doğru değildir?

  • Ergonomi, sistemler İle onlan işleten ve bakımlannı yapan insanlar arasındaki etkileşimlerle ilgilenen bir uygulamalı bilimsel/muhendislik disiplinidir.
  • Ekipman tasarımıyla ilgili insanoğlunun yapabilirliklerini, sınırlannı ve diğer ozelliklerini iceren bilgi butunudur.
  • Ekipman tasarımıyla ilgili insanoğlunun yapabilirliklerini, sınırlannı ve diğer ozelliklerini iceren bilgi butunudur.
  • İşcilerin uymalan gereken iş guvenliği ilkeleridir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Hangi ifade bel yaralanmalarından korunmak icin doğrudur?

  • Belden eğilerek yuk kaldırmak ve indirmek
  • El arabalannı cekerek taşımak
  • Belden yukle birlikte donuş yapmak
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ust beden zorlanmalarında hangi faktorun etkisi yoktur?

  • Gece calışmak
  • Uygulanan guc
  • Tekrar sayısı
  • Duruş
 • Soru: | Toplam Soru:

  Calışma sisteminin Ergonomisinde, birbirini izleyen adımlan sırası nasıl olmalıdır?

  • Dayanabllirlik- kendini gercekleştirebilirlik-kabul edilebilirlik-hoşlanılabilirlik
  • Kabul edilebilirlik- dayanabiliriik-hoşlanılabiliriik-kendini gercekleştirebilirlik
  • Dayanabilirlik-kabuledilebilirlik-hoşlanılabilirlik-kendini gercekleştirebilirlik
  • Dayanabilirlik- hoşlanılabilirlik- kabul edilebiliriik-kendini gercekleştirebilirlik
 • Soru: | Toplam Soru:

  Hem oturmaya hem de ayakta durmaya elverişli işlerde, calışma yuksekliği hangi yuksekliğe gore ayarlanmalıdır.

  • Hem oturmaya hem ayaktaki yuksekliği
  • Ayakta durma halindeki yuksekliğe
  • Yurume halindeki yuksekliğe
  • Uzanma halindeki yuksekliğe
 • Soru: | Toplam Soru:

  “Vucut olculeri bilimi” hangi bilim dalının diğer adıdır?

  • Fizyoloji
  • Anotomi
  • Ergonomi
  • Antropometri
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşın zorlayıcı işlerde calışanın kendisince verilen dinlenme aralan aşağıdakilerden hangisidir?

  • İş-koşullu
  • Spontan
  • Maskelenmiş
  • Onceden programlanmış

İş kazası soruları

İş Kazaları (29 Soru)

İsg yangın soruları

Yangın (70 Soru)