in ,

Elektrik (48 Soru)

 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi elektrik carpması konusunda etkili değildir?

  • Akımın gerilimi (Voltaj)
  • Akımın cinsi (AC, DC)
  • Akımın şiddeti (Amper)
  • Giyilen kıyafet
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi elektrik carpması konusunda etkili değildir?

  • Kişinin yaşı
  • Elektrik devresinin tamamlanıp tamamlanmadığı
  • Akımın dokulardan gectiği sure
  • Akımın gectiği yol
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi guvensiz akım şiddeti sınırıdır?

  • 1 mAmp
  • 8 mAmp
  • 15 mAmp
  • 50 mAmp
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi oldurucu akım şiddeti sınırıdır?

  • 1 mAmp
  • 8 mAmp
  • 15 mAmp
  • 50 mAmp
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik carpması sonucu en fazla hasar hangisinde olur?

  • Kemik
  • Deri
  • Sinir
  • Adale
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik carpması konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Kas spazmı fleksor kaslarda daha gucludur
  • DC akım daha tehlikelidir
  • 100 mAmp AC akım kalpte fibrilasyon yapar
  • 250 mAmp DC akım kalpte fibrilasyon yapar
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik carpması sonucu oluşan olum nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  • Ventrikuler Fibrilasyon
  • Solunum kaslan spazmı
  • Solunum ve dolaşım merkezlerinin uyarılması
  • Termal yanıklar
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik nedenli ventrikul fibrilasyonu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  • En sık olum nedenidir ( 110- 220 V AC)
  • Oncelikle kalp iletim sistemi bozulur
  • Tıbbi aletlerde akım şiddeti 100 mikroamper dolayındadır
  • 4 m Amper risk sınırıdır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik carpması acısından hangisi yanlıştır?

  • Temas yerindeki derinin delinmesi halinde geciş direnci birdenbire duşer, geriye vucudun ic direnci kalır
  • Kuru ve nasırlı derinin direnci cok duşuktur
  • İnce, rutubetli, sıyrılmış derinin direnci duşuktur
  • İnsan vucudunun direnci, temas yerindeki derinin direnci ile vucudun ic direncinden oluşur. Derinin direnc değeri, temas yerindeki derinin durumuna gore bir kac yuz ohm ile bir kac milyon ohm arasında değişir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik carpmasına karşı korunma icin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • İzolasyon
  • Koruyucu yalıtma
  • Uzerinde durulan yerin yalıtımı
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Topraklama kablosu ne renktir?

  • Siyah
  • Kahverengi
  • Mavi
  • Sarı- Yeşil
 • Soru: | Toplam Soru:

  42 Ustundeki elektrik tehlikesinin şiddet boyutu genellikle …………..… ?

  • Kıvılcım cıkarır
  • Öldürür
  • Hiç birşey olmaz
  • Korkutur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Kucuk gerilim kullanma ile ilgili olarak yanlış verilmiştir?

  • Normal şebeke gerilimini insan vucuduna zarar vermeyecek gerilim değerlerine düşürülür
  • Bir yalıtım hatasında elektrik carpmasın diye elektrikli araclar 42 volt ve daha duşuk gerilimle çalıştırılır
  • Dar ve iletken yeri bulunan kazan gibi yerlerle, ıslak ve nemli yerlerde seyyar lambalann 42 volt veya altında bir gerilim ile calıştınlmaları gerekir
  • Bu devredeki fişler aynı yerde bulunabilecek daha yuksek gerilimli prizlere uyacak turden secilebilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi cift yalıtma ile ilgili olarak yanlış verilmiştir?

  • Bu yontem ozellikle seyyar el aletlerinde kullanılmakta olan bir guvenlik onlemidir
  • Cihazlar dıştan ice iki defa yalıtılmıştır
  • Cift yalıtımlı seyyar el aletlerinde uluslararası kodlara gore UL veya yan yana iki kare işareti mevcuttur
  • Seyyar elektrikli el aletleri alındığında ozellikle cift yalıtım işaretinin bulunup bulunmadığına bakılmalıdır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik risklerine karşı uygulanabilecek Koruyucu Ayırma ilgili olarak hangisi dorudur?

  • Bu guvenlik onlemi de ozellikle seyyar el aletlerinde başvurulan bir yontemdir
  • 500 volta kadar olan calışmalarda rahatlıkla kullanılabilen birebir tabir edilen bir transformator yardımıyla elde edilen kucuk gerilim veya akımda calışma şeklindeki bir onlemdir
  • Ozellikle şantiyelerdeki calışmalarda bu yontemle calışmaya başvurmalıdır
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrikli makine ve aracların govde kısımlannın (yani şaselerinin) notr iletkenine bağlanmasına ne denir?

  • Sıfırlama
  • Topraklama
  • İzolasyon
  • Cift yalıtım
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik risklerinden korunmak icin en etkili yontem hangisidir?

  • Sıfırlama
  • Topraklama
  • İzolasyon
  • Kacak akım rolesi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yuksek gerilim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • Yuksek gerilim tesisatı uzerinde herhangi bir calışmaya girişmeden once, tesisat gerilimsiz durumu getirilmelidir
  • Gerilimsiz duruma getirdikten sonra gerilim yokluğunu kontrol etmek gerekir
  • Topraklama-kısa devre etme tedbirlerine başvurmak gereklidir
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yuksek gerilim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Yuksek gerilim tesisatı uzerinde herhangi bir calışmaya girişmeden once, tesisat gerilimsiz durumu getirilmelidir
  • Gerilimsiz duruma getirdikten sonra gerilim yokluğunu kontrol etmeye gerek yoktur
  • Topraklama-kısa devre etme işlemi calışılacak yerde, burası ile akım kaynağı arasında yapılmalıdır
  • Calışılan tesisatın birden cok kaynaktan ring hatlarla beslenmesi halinde iki taraftan da topraklama ve kısa devre uygulanmalıdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Topraklama – Kısa devre etmek konusunda hangisi yanlıştır?

  • Mumkun olduğunca calışma yerlerinin yakınında ve bu yeri besleyecek butun kollar uzerinde olmalıdır
  • Daima ilk once topraklama, sonra kısa devre etme işlemi yapılmalıdır
  • Bu işlemleri yalıtkan eldiven kullanarak herkes yapabilir
  • İki taraftan beslenen ring hatlarında calışıldığında hattın iki ucundaki istasyonda devreyi acmak, topraklamak ve kısa devre etmek lazımdır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik ic tesislerinde alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalar kac amperin uzerinde en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınmalıdır?

  • 24 amper
  • 32 amper
  • 40 amper
  • 60 amper
 • Soru: | Toplam Soru:

  Sigortalar değiştirilmeden once yapılacak aşağıdaki işlerden hangisi yanlıştır?

  • Gerilim dışı bırakılmalı
  • Gerilim yokluğu kontrol edilmeli
  • Sigorta gerilim dışı bırakılamıyorsa, kesicilerle devrenin kesilmesi sağlanmalı
  • Sigortanın yeniden yanması ihtimali goz onune alınarak tel sarılarak koprulenmiş sigortalar kullanılmalı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki yangın sondurme malzemelerinde hangisi elektriği iletir?

  • CO2
  • Kuru kimyevi toz
  • Halo karbon
  • Köpük
 • Soru: | Toplam Soru:

  Topraklama kontrol periyotları icin hangisi yanlıştır?

  • Elektrik uretim iletim ve dağıtım tesisleri icin: 2 yıl,
  • Enerji nakil ve dağıtım hatları icin: 2 yıl,
  • Sabit işletme elemanları icin: 1 yıl,
  • Yer değiştirebilen işletme elemanlan icin: 6 ay.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik enerjisi başlı başına bir risk kaynağı olup, bu risk aşağıdakilerden hangisidir?

  • Yanma
  • Korkma
  • Travma
  • Elektrik carpması
 • Soru: | Toplam Soru:

  Cisimlerin birbirlerine surtunmeleri veya temasları sonucu elektron veya proton akışı sonucu meydana gelen durağan enerjiye ne ad verilir?

  • Alternatif Akım
  • Doğru Akım
  • Statik Elektrik
  • Kondansator
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yer altı kablolarında yapılacak bir işlemde, elektrik kesilmesinden hemen sonra …………………… temin icin, uzerinde calışılması gereken kabloların butun iletkenleri kısa devre edilmeli ve topraklanmalıdır. Cumleyi tamamlamak icin aşağıdakilerden en uygunu hangisidir?

  • Kapasitif boşalmayı
  • Akım boşalmasını
  • Statik yük boşalmasını
  • Gerilim boşalmasını
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik ic tesislerinde alternatif veya doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalar kapalı bir tablo icine monte edilmeli, değeri …………..Amper ustunde olan sigortalar en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınmalıdır. Cumleyi tamamlamak icin aşağıdakilerden en uygunu hangisidir?

  • 20
  • 30
  • 32
  • 50
 • Soru: | Toplam Soru:

  Elektrik ic tesislerinde Gerilim altındaki kısımlann dokunmaya karşı alternatif veya doğru akımlı bolumleri gerilimi kac Vo ltta n yykan devreleri, yalıtılmış olmalı ya da doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır?

  • 24-50
  • 50-100
  • 50-120
  • 60-120
 • Soru: | Toplam Soru:

  Sabit olmayan tesislerde topraklama kontrolu hangi periyotta yapılmalıdır?

  • 3 ay
  • 6 ay
  • 1 yıl
  • 5 yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi sıfırlamanın tanımıdır?

  • Madeni kısımlann toprak ile elektriksel bağlantısının yapılması
  • Elektrikli makina ve aracların govde kısımlarının (yani şaselerinin) notr iletkenine bağlanması
  • Devreyi otomatik olarak kesen bir koruma cihazı konulması
  • Yerleri değişmeyen sabit elektrikli makina ve araclarla, elektrik panolannın taban alanına tahta ızgara, lastik paspas konulması
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi yuksek gerilimin tanımıdır?

  • Etkin değeri 1000 Volt’ un uzerindeki fazlar arası gerilimdir
  • Etkin değeri 500 Volt’ un uzerindeki fazlar arası gerilim
  • Etkin değeri 120 Volt’ un uzerindeki fazlar arası gerilimdir
  • Etkin değeri 50 Volt’ un uzerindeki fazlar arası gerilimdir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi elektrik carpmasına karşı alınacak tedbirlerden biri değildir?

  • Koruyucu Yalıtım
  • Yuksek gerilim kullanma
  • Topraklama
  • Üzerinde durulan yerin yalıtılması
 • Soru: | Toplam Soru:

  Depolann parlayıcı sıvılarla doldurulması ve boşaltılmasında arac ile depo arasında topraklama hattı bağlantısı yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Calışanları elektrik carpmalanna karşı korumak
  • Elektrik enerjisinden tasarruf sağlamak
  • Statik elektriklenmeyi onlemek
  • Depolan korozyona karşı korumak
 • Soru: | Toplam Soru:

  Guvenlik transformatoru kullanılması halinde cıkış devresine en fazla kac adet elektrikli el aleti bağlanabilir?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
 • Soru: | Toplam Soru:

  Tevzi tabloları icin aşağıda verilen guvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır?

  • Calışanların erişebileceği yerlerde bulunanların kontrol tertibatı ile benzeri tesisat, kilitli dolap veya hucre icinde olmalı
  • Metal govdesi topraklanmalı diğer gerilim altında olmayan metal bolumleri topraklanmamalı
  • Sigorta, şalter ve anahtarlann uzerine, kumanda ettiği yeri gosteren etiketler bulunmalı
  • Tozlu ve nemli yerlerde tamamen sızdırmaz bicimde kapalı dokme demir ya da celik sactan yapılmalı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddeler bulunan yerlerde, aydınlatma devresi de dahil olmak uzere elektrik tesisatı en fazla ne kadar sureler icinde muntazaman ehliyetli elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulmalıdır?

  • 6 ay
  • 3 ay
  • 1 yıl
  • 2 yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu maddelerin yakınındaki yerlerde statik elektrik yuklerinin meydana gelmesine karşı aşağıda verilen guvenlik onlemlerinden hangisi yanlıştır?

  • İyonizasyon
  • Ayıncı transformator
  • Topraklama
  • Nemlendirme
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi elektrikle ilgili kazalarda etkili değildir?

  • Akımın büyüklüğü
  • Akım DC ise frekansı
  • Tehlikeli akımın cinsi
  • Vucut direnci
 • Soru: | Toplam Soru:

  Alcak gerilimli tesislerde yapılacak işlere girişilmedim once gerilim kesilmelidir. Ancak zorunluluk hallerinde, calışma musaadesi v dahilinde ve aşağıdaki hususlara hangisine uyularak calışma yapılması zorunlu değildir?

  • Platformu olmayan bir direğe cıkılmasını İcap ettiren bir İşlem veya diğer işlerde yalıtkan bir eşya uzerinde durulmalısına gerek yoktu
  • Notr teli dahil işyerine yakın olan gerilim altındaki diğer iletkenlerden calışanın kendisini onceden izole etmesi sağlanmalıdır
  • İyi durumda bulunan yalıtkan eldivenler ve sapı yalıtkan aletler kullanılmalı
  • Cıplak iletkenler civannda calışırken baret, yalıtkan altlıklı iş ayakkabısı ve iş elbisesi giyilmeli
 • Soru: | Toplam Soru:

  Guvenlik transformatoru kullanılması halinde cıkış devresine en fazla kac adet elektrikli el aleti bağlanabilir?

  • 1
  • 10
  • 3
  • 5
 • Soru: | Toplam Soru:

  Tevzi tabloları icin aşağıda verilen guvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır?

  • Calışanlann erişebileceği yerlerde bulunanların kontrol tertibatı ile benzeri tesisat, kilitli dolap veya hucre icinde olmalı
  • Metal govdesi topraklanmalı diğer gerilim altında olmayan metal bolumleri topraklanmamak
  • Sigorta, şalter ve anahtarların uzerine, kumanda ettiği yeri gosteren etiketler bulunmalı
  • Tozlu ve nemli yerlerde tamamen sızdırmaz bicimde kapalı dokme demir ya da celik sactan yapılmalı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Parlayıcı gaz veya buharlann havaya kanşması ile patlama tehlikesi bulunan yerlerdeki elektrik alet ve techizatı icin aşağıda verilen guvenlik onlemlerinden hangisi yanlıştır?

  • Alev gecirmez cihaztarın uzerinde yapılacak herhangi bir onarım veya değişiklik bu cihazların ilk guvenlik durumlarını bozmayacak veya azaltmayacak şekilde yapılmalı
  • Elektrik tesisat boruları tehlike alanına girdikleri noktada alev sızdırmaz buatlarla donatılmalı
  • Elektrik alet ve techizatı tehlikeli anında ani mudahaleler icin alanın icinde kurulmalı
  • Alev gecirmez cihazlar icin kullanılacak iletkenler eksiz borular icinde bulunmalı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat en az hangi surelerde periyodik olarak ehliyetli elektrikci tarafından kontrol edilerek, belgelendirilmelidir?

  • 1 yıl
  • 2 yıl
  • 6 ay
  • 3 ay
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kurşun-asitli sabit akumulator tesisleri icin aşağıda verilen ozelliklerden hangisi yanlıştır?

  • Anahtar, priz vs. gibi alevlenmeye sebep olabilecek kıvılcım cıkaran elektrik araclan aku odalannın dışına konulmalıdır
  • Kuru havalı, serin ve sarsıntısız olmalı, sıcaklık değişmelerinden korunmalı
  • Kapılar iceri doğru acılacak şekilde yapılmalıdır
  • Tabanı aside dayanıklı malzemeden yapılmış, iyi havalandırılmış olmalı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Sigortalar değiştirilmeden once yapılacak aşağıdaki işlerden hangisi yanlıştır?

  • Gerilim yokluğu kontrol edilmeli
  • Gerilim dışı bırakılmalı
  • Sigorta gerilim dışı bırakılamıyorsa, kesicilerle devrenin kesilmesi sağlanmalı
  • Sigortanın yeniden yanması ihtimali goz ocıune alınarak tel sarılarak koprulenmiş sigortalar kullanılmalı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yuksek gerilim tesislerinde calışmaya başlamadan once aşağıdaki tedbirier hangisinin ilk once yapılması gerekir?

  • Uzerinde calışma yapılmalı techizatı gerilimsiz bırakmak icin kesiciler ve ayırıcılar acılmalıdır
  • Kesici ve ayırıcının her fazının acık olduğu gozle ve arac ile teker teker kontrol edilmeli
  • Kilitleme tertibatı mevcut değilse, kesici ve aymanın yanında bir nobetci bulunmalı
  • Gorev Emri ve Calışma Musaadesi Formu duzenlenmeli, calışma yapılacak tesisin ozelikleri calışanlara bildirilmeli
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki durumlann hangisinde Statik elektrik oluşma ihtimali en duşuktur?

  • Bir sıvının yuksek hızla bir tanka boşaltılması anında
  • Toz malzemenin buyuk kap veya silolara doldurulması anında
  • Toz malzemenin pnomatik naklinin izole boru icinde yapılması anında
  • İletken bant uzerinde yuk taşınması sırasında

Risk değerlendirmesi ve analizi soruları

Risk Analizi ve Değerlendirmesi (79 Soru)

İş Güvenliği Ekipmanları Soru Bankası

İş Ekipmanları (125 Soru)