in ,

Acil Durumlar

 • Soru: | Toplam Soru:

  Acil durum ekiplerinin güncellemeleri en az….. ayda bir yapılmalıdır.

  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir

  • Risk değerlendirmesi sonuçları.
  • Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
  • İş kazası istatistikleri
  • Sabotaj ihtimali.
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde …… çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ……çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde …….çalışana kadar;Arama, kurtarma ,tahliye ve Yangınla mücadele,konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir.

  • 20-30-40
  • 30-40-50
  • 10-20-30
  • 5-10-15
 • Soru: | Toplam Soru:

  Acil durum planları hazırlanırken ………..dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

  • 15
  • 25
  • 10
  • 20
 • Soru: | Toplam Soru:

  Acil durum planı dökümanında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?

  • Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.
  • Belirlenen acil durumlar.
  • İşyerinin adresi ve vergi numarası
  • Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Acil durum planında işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren krokide aşağıdakilerden hangisinin olmasına gerek yoktur?

  • Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.
  • İşyeri dışındaki mülki idare kuruluşlarının irtibat numaraları.
  • Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.
  • Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde …………… olmak üzere tatbikat yapılır

  • Yılda 1
  • Altı ayda 1
  • İki yılda 1
  • Üç ayda 1
 • Soru: | Toplam Soru:

  Acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç ….,, ….. ve ….. yılda bir yenilenir.

  • 1-2-3
  • 2-3-4
  • 2-4-6
  • 1-3-5
 • Soru: | Toplam Soru:

  Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her ……. personel için bir, ilgili mevzuata göre Tehlikeli ve Çok tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her ……. personel için bir olmak üzere, İlk yardım yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.

  • 20-30
  • 10-20
  • 20-10
  • 10-15
 • Soru: | Toplam Soru:

  Acil durumlarla ilgili görevlendirilenler kimler tarafından eğitilmelidir?

  • iş güvenliği uzmanı
  • işyeri hekimi
  • Eğiticilerin eğitimi belgesi olanlar
  • İşgüvenliği uzmanı ve İşyerihekimi

İSG Soru Bankası

Genel Tekrar 6 (20 Soru)

İş Sağlığı ve Güvenliği Açıklamalı Sorular

Genel Tekrar 7 (20 Soru)