in ,

Asbest (25 soru)

 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi asbest silikatıdır?

  • Aktinolit Asbest
  • Antofilit Asbest
  • Grunerit Asbest (Amosit)
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi asbest silikatıdır?

  • Krizotil
  • Krosidolit
  • Tremolit Asbest
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • Bakanlıkca kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını tamamlamış ve kurs bitirme belgesi almış calışana Asbest sokum calışanı denir
  • Yonetmelik kapsamında belirtilen işlemlerin uygulanması aşamasında işveren tarafından sorumluluk verilen, Bakanlıkca kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını bitirip, sınavda başarılı olarak kurs bitirme belgesi alan kişiye Asbest sokum uzmanı denir
  • Gunluk 8 saatlik zaman dilimine gore olculen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değere Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer (ZAOD/TVVA) denir
  • Hepsi de doğrudur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Cevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatındaki hukumler saklı kalmak kaydı ile asbest konusunda aşağıda verilen yasaklamalardan hangisi doğrudur?

  • Asbestin her turunun cıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı
  • Asbest iceren her turlu urunun ithalatı ve satılması
  • Asbest urunlerinin veya asbest ilave edilmiş urunlerin uretimi ve işlenmesi
  • Hepsi de doğrudur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Risk değerlendirmesinde calışılan ortam havasındaki asbest miktarının belirlenmiş sınır değerin altında olduğunun ortaya cıkması halinde bazı durumlarda aşağıdakilerden hangisi uygulanmayabilir?

  • Bildirim ve iş planı
  • Sağlık gozetimi
  • Kayıtların tutulması
  • Hepsi de uygulanmayabilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Risk değerlendirmesinde calışılan ortam havasındaki asbest miktarının belirlenmiş sınır değerin altında olduğunun ortaya cıkması halinde mevzuatın
  • Bildirim ve iş planı
  • Sağlık gozetimi
  • Kayıtların tutulması
  Hukumleri uygulanmayabilir. Bu işler aşağıdakilerden hangisidir?

  • Sadece, kolay kırılmayan malzeme ile calışılan, gecici ve kısa sureli tamir ve bakım işlerinde ve İyi durumdaki asbestli malzemenin paketlenmesi işlerinde,
  • Asbest liflerinin sıkı şekilde bağlı olduğu malzemenin bozulmadan ve parcalanmadan uzaklaştırılması işlerinde,
  • Ortam havasının izlenmesi ve kontrolu işleri ile malzemelerde asbest bulunup bulunmadığının tespiti icin ornek alınması işlerinde,
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yıkım işleri icin izin alınması veya calışma yapılan herhangi bir yapı veya ortamda asbest veya asbestli malzeme bulunduğu şuphesi varsa hangi Yonetmelik hukumleri uygulanır?

  • Asbestle calışmalarda uyulacak sağlık guvenlik işleri yonetmeliği
  • Tehlikeli atıklar yonetmeliği
  • Kanserojen Mutajen maddeler yonetmeliği
  • Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolu Yonetmeliğinin ilgili hukumleri
 • Soru: | Toplam Soru:

  Teknik onlemler alınmasına rağmen, havadaki asbest konsantrasyonu sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD-TVVA) 0,1 lif/cm 5 u aşabileceği sokum, yıkım,tamir, bakım ve uzaklaştırma gibi belirli işlerde; calışanlann korunması icin işveren, hangi onlemleri alır?

  • Uygun solunum sistemi koruyucusu ve diğer kişisel koruyucu donanım ile bunlan kullanacak calışanların ve calışma surelerinin belirlenmesi ve kişisel koruyucuların kullanılmasını sağlar.
  • Sınır değerin aşılması ihtimali olan yerlere uyan levhalarının konulmasını sağlar.
  • Asbest veya asbestli malzemeden cıkan tozun, tesis veya calışma alanı dışına yayılmasını onler.
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asbest sokum, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işini yapmaya yetkili kişiler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  • Yonetmelik kapsamındaki işler, asbest sokum uzmanı nezaretinde asbest sokum calışanı tarafından yapılır.
  • Asbest sokum, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştı ma işlerine ilişkin bir mesleki eğitim belgesine sahip olanlardan ayrıca asbest sokum uzmanlığı kurs bitirme belgesi istenmez.
  • Bu Yonetmelikte belirtilen eğitimleri almış olanlardan bu İş icin ayrıca mesleki eğitim belgesi istenmez.
  • Hepsi de doğrudur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asbestle ilgili sokum, yıkım vb. calışmalara başlamadan once işveren bir iş planı hazırlamak ve bildirimde bulunmakla yukumludur. Bildirim nereye yapılır?

  • Mulki İdare Amirliğine
  • Yerel Guvenlik Birimlerine
  • İş Sağlığı ve Guvenliği Genel Mudurluğune
  • İşyerinin bağlı bulunduğu Calışma ve İş Kurumu İl Mudurluğune
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşveren ve/veya temsilcileri, asbest sokum, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma işlemleri tamamlandığında ne yapmak zorundadır?

  • Eğlence tertiplemek
  • Calışanlarına 1 ay ucretli izin vermek
  • İşyerinde asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten ve olcum sonuclarını da iceren bir belge
  • Hicbir şey yapmaz
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyerinde asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten ve olcum sonuclarınıda iceren bir belge akredite olmuş ve İSGGM tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlardan alınır. Belge ve olcum sonuclarını iceren belge nereye verilir?

  • İş Sağlığı ve Guvenliği Genel Mudurluğune
  • Sosyal Guvenlik Kurumuna
  • Denetimlerde gostermek uzere işyerinde saklanır
  • Calışma ve İş Kurumu İl Mudurluğune
 • Soru: | Toplam Soru:

  Catışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun Sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değeri (ZAOD-TVVA) değeri nedir?

  • 0,5 lif/cm 3
  • 0,3 lif/cm 3
  • 0,7 lif/cm 3
  • 0,1 lif/cm3
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asbest sokum, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma işlemlerinde sınır değerin aşılması halinde ne yapılır?

  • Calışanların korunması icin uygun onlemler alınıncaya kadar etkilenmiş alanda calışma yapılamaz
  • Alınan onlemlerin yeterli olup olmadığını belirlemek icin ortam havasında tekrar asbest konsantrasyonu olcumu yapılır
  • Maruziyetin diğer onlemlerle azaltılmasının mumkun olmadığı ve ancak solunum sistemi koruyucusu kullanılarak sınır değere uyumun mumkun olduğu hallerde, calışanların koruyucu ile calışmaları sureklilik arz edemez,
  • Hepsi de yapılmalıdır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asbest sokum, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma işlemlerinde sınır değerin aşılması halinde ne yapılır?

  • Her bir calışanın calışacağı azami sure onceden belirlenir ve bu sure kesinlikle aşılamaz
  • Koruyucu kullanılarak yapılan calışma suresince, fiziki şartlar, iklim şartları ve calışanların veya temsilcilerinin goruşleri de dikkate alınarak uygun dinlenme aralan verilir
  • Calışanların korunması icin uygun onlemler alınıncaya kadar etkilenmiş alanda calışma yapılamaz
  • Hepsi de doğrudur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asbest sokum, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma işlemlerinde sınır değerin aşılması halinde ne yapılır?

  • Gerekli işaretlemeler yapılır ve uyarı levhaları konulur ve gorevli olanlar dışındaki calışanların girmesi onlenir
  • Sigara icilmesi yasak olan alanlar belirlenir
  • Yeme icme icin ayrılan yerler, asbest tozu ile kirlenme riski bulunan yerlerin dışında secilir
  • Hepsi de uygulanır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asbest sokum, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma işlemlerinde Sağlık Gozetimi uygulanırken akciğer Grafisi cekimleri ne aralıkla tekrarlanır?

  • Yılda 1 kez
  • Yılda 2 kez
  • 2 yılı aşmayan surelerde
  • Calışma tamamlanıncaya kadar 6 ayda 1 kez
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asbest Maruziyetinin bitmesinden sonra sağlık gozetiminin devam etmesi gereken sure ne kadardır?

  • 1 yıl
  • 2 yıl
  • 3 yıl
  • İşyeri Hekimi belirler
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asbest Maruziyetinin bitmesinden sonra sağlık kayıtları ne kadar sure ile saklanmalıdır?

  • 10 yıl
  • 15 yıl
  • 20 yıl
  • 40 yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asbest sokum, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma işlemlerinde calışmalarla ilgili olarak hangisi doğrudur?

  • Calışanlar kendilerine ait kayıtların bir orneğini alabilirler, calışan ve/veya temsilcileri kayıtlar hakkında isimsiz olarak genel bilgileri alabilirler
  • İşyerinin calışanlarıyla devri halinde kayıtlar devredilen işletmeye teslim edilir
  • İşyerinin kapanması halinde kayıtlar Sosyal Guvenlik Kurumu İl Mudurluğune teslim edilir
  • Hepsi de doğrudur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Sosyal Guvenlik Kurumunca tespit edilen veya Sosyal Guvenlik Kurumuna bildirilen asbestoz ve mezotelyoma vakaları ile ilgili kayıtlar hangisi tarafından tutulur?

  • Sosyal guvenlik Kurumu
  • Meslek Hastalıkları Hastaneleri
  • İşyeri Hekimliği
  • Tanıyı koyan sağlık sunucusu
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asbest sokum uzmanlarının eğitimleri hangisi tarafından yurutulur?

  • CASGEM
  • İSGUM
  • Tozla mucadele Komisyonu
  • Mesleki Yeterlilik Kurumu
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kamu kurum ve kuruluşları, işci ve işveren sendikaları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve Bakanlıkca işyeri hekimliği ve iş guvenliği uzmanlığı eğitimi icin yetkilendirilen kurumlar tarafından duzenlenecek asbest sokum calışanlarının eğitimleri kim tarafından verilir?

  • Bakanlıkca belgelendirilmiş eğitim kurumlarındaki işyeri hekimi eğitmenler
  • Bakanlıkca belgelendirilmiş eğitim kurumlarındaki iş guvenliği uzmanı eğitmenler
  • Bakanlıkca belgelendirilmiş eğitim kurumlarındaki iş guvenliği uzmanı ve işyeri hekimi eğitmenler
  • Asbest sokum uzmanları
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden Hangisi asbest sokum uzmanı olabilir?

  • Asbest sokum calışanı
  • İş guvenliği uzmanları
  • İşyeri hekimleri
  • İşverenin belirlediği herhangi bir işci
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Benzen İnsanlara kanserojendir. 5-30 yıl maruziyet, losemiye neden olur
  • Para-diklorobenzen (p-DCB) onemli mesleki karsinojenlerden biridir
  • Asbest DNA ile etkileşime girerek kanserojenik etki gosterir
  • Silikaya başlıca maruz kalan meslek gruplan: Komur madeninde calışanlar, dokum ve comlek İşcileri, granit işcileri, cimento fabrikası işcileri, kumlamacılar, taş kınaları, seramik sanatcılandır

İş Güvenliği Ekipmanları Soru Bankası

İş Ekipmanları (125 Soru)

Başbakan, Iş Sağlığı Kongresi'nde konuştu

Ulusal İSG Konseyi (22 soru)