in

Makine Koruyucuları Yönetmeliği

Madde 1 (Amaç): Bu yönetmelik, 23 Mayıs 1967 tarih, 872 sayılı Kanunun uygulanması ve 1475 sayılı İş Kanununun 74. maddesi uyarınca yürürlüğe konmuş olan tüzüklerin ilgili hükümlerine açıklık getirilmesi amacıyla çıkartılmıştır.

Madde 3 (Tanımlar): Bu yönetmelikte geçen;

 “Makine” deyimi; bir tür enerjiyi başka bir tür enerjiye çevirerek veya insan gücü ile belirli işler yapan çeşitli kısımlardan meydana gelmiş araçları,


[level-premium]

 “Koruyucu” deyimi; makinelerin transmisyon düzenlerinde hareketli parçalarında ve operasyon noktalarında kullanılan koruma düzeni ile güvenli olmayan durumlarda kullanılacak durdurma sisteminin tümünü,

“Transmisyon düzeni” deyimi; güç aktaran milleri, volanları, kasnakları, kayışları, kaplinleri, muyluları, bilyeleri, krankları, kavramaları, dişli düzenlerini, zincir ve dişlisi gibi elemanları,

“Hareketli parçalar” deyimi; makine ve tezgâhlarda güç aktarmayan ancak hareket eden (örneğin planyaların kalem tespit başlıkları, besleme merdaneleri, vargel tablaları vb. gibi) elemanları,

“Operasyon noktaları” deyimi; makine ve tezgâhta talaş kaldıran, şekillendiren, delen, ezen, kesen veya başka şekilde işlem yapan kısım ile iş alıp verirken tehlikeli olan bölgeleri,

“Durdurma düzeni” deyimi; konveyör kayışlarının yanlarında bulunan güvenlik halatları, koruyuculara kilitleri, imdat düğme ve frenleri, asansör paraşütleri gibi güvenli olmayan durumlarda sistemi durdurmaya sağlayan düzenekleri belirtir.

Madde 4 (Koruyucuların Özellikleri): Koruyucular, operatör ile makine ve tezgâhta görevli diğer personeli kaza, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyacak, parça sıçraması, gaz, toz intişarı gibi durumları da önleyecek nitelik ve biçimde olacaktır. Koruyucular, tezgâhla doğrudan ilgisi olmamakla birlikte tezgâh veya makine çevresinde bulunanların da hareket eden kısımlarla temasını önleyecektir.

Madde 7 (Koruyucu Aralığı): Pres giyotin ve benzeri tezgâhlarda koruyucu aralığı ile operasyon noktasına olan uzaklıklar aşağıda verilmiştir.

     Koruyucu Aralığı

Koruyucunun Operasyon

(en çok mm)

Noktasına Uzaklığı (mm)

6

0 – 30

10

38 – 53

13

53 – 78

16

78 – 130

20

130 – 155

22

155 – 180

Bu ölçüler esas olmamakla birlikte, çalışan elini düz olarak tezgâh tablası üzerinde hareket ettirdiğinde, koruyucu aralığından geçen parmak uçları operasyon noktasına ulaşmayacaktır.

 

32

180 – 206

[/level-premium]

[level-gold]

“Koruyucu” deyimi; makinelerin transmisyon düzenlerinde hareketli parçalarında ve operasyon noktalarında kullanılan koruma düzeni ile güvenli olmayan durumlarda kullanılacak durdurma sisteminin tümünü,

“Transmisyon düzeni” deyimi; güç aktaran milleri, volanları, kasnakları, kayışları, kaplinleri, muyluları, bilyeleri, krankları, kavramaları, dişli düzenlerini, zincir ve dişlisi gibi elemanları,

“Hareketli parçalar” deyimi; makine ve tezgâhlarda güç aktarmayan ancak hareket eden (örneğin planyaların kalem tespit başlıkları, besleme merdaneleri, vargel tablaları vb. gibi) elemanları,

“Operasyon noktaları” deyimi; makine ve tezgâhta talaş kaldıran, şekillendiren, delen, ezen, kesen veya başka şekilde işlem yapan kısım ile iş alıp verirken tehlikeli olan bölgeleri,

“Durdurma düzeni” deyimi; konveyör kayışlarının yanlarında bulunan güvenlik halatları, koruyuculara kilitleri, imdat düğme ve frenleri, asansör paraşütleri gibi güvenli olmayan durumlarda sistemi durdurmaya sağlayan düzenekleri belirtir.

Madde 4 (Koruyucuların Özellikleri): Koruyucular, operatör ile makine ve tezgâhta görevli diğer personeli kaza, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyacak, parça sıçraması, gaz, toz intişarı gibi durumları da önleyecek nitelik ve biçimde olacaktır. Koruyucular, tezgâhla doğrudan ilgisi olmamakla birlikte tezgâh veya makine çevresinde bulunanların da hareket eden kısımlarla temasını önleyecektir.

Madde 7 (Koruyucu Aralığı): Pres giyotin ve benzeri tezgâhlarda koruyucu aralığı ile operasyon noktasına olan uzaklıklar aşağıda verilmiştir.

     Koruyucu Aralığı

Koruyucunun Operasyon

(en çok mm)

Noktasına Uzaklığı (mm)

6

0 – 30

10

38 – 53

13

53 – 78

16

78 – 130

20

130 – 155

22

155 – 180

Bu ölçüler esas olmamakla birlikte, çalışan elini düz olarak tezgâh tablası üzerinde hareket ettirdiğinde, koruyucu aralığından geçen parmak uçları operasyon noktasına ulaşmayacaktır.

 

32

180 – 206

[/level-gold]

[level-vip]

“Koruyucu” deyimi; makinelerin transmisyon düzenlerinde hareketli parçalarında ve operasyon noktalarında kullanılan koruma düzeni ile güvenli olmayan durumlarda kullanılacak durdurma sisteminin tümünü,

“Transmisyon düzeni” deyimi; güç aktaran milleri, volanları, kasnakları, kayışları, kaplinleri, muyluları, bilyeleri, krankları, kavramaları, dişli düzenlerini, zincir ve dişlisi gibi elemanları,

“Hareketli parçalar” deyimi; makine ve tezgâhlarda güç aktarmayan ancak hareket eden (örneğin planyaların kalem tespit başlıkları, besleme merdaneleri, vargel tablaları vb. gibi) elemanları,

“Operasyon noktaları” deyimi; makine ve tezgâhta talaş kaldıran, şekillendiren, delen, ezen, kesen veya başka şekilde işlem yapan kısım ile iş alıp verirken tehlikeli olan bölgeleri,

“Durdurma düzeni” deyimi; konveyör kayışlarının yanlarında bulunan güvenlik halatları, koruyuculara kilitleri, imdat düğme ve frenleri, asansör paraşütleri gibi güvenli olmayan durumlarda sistemi durdurmaya sağlayan düzenekleri belirtir.

Madde 4 (Koruyucuların Özellikleri): Koruyucular, operatör ile makine ve tezgâhta görevli diğer personeli kaza, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyacak, parça sıçraması, gaz, toz intişarı gibi durumları da önleyecek nitelik ve biçimde olacaktır. Koruyucular, tezgâhla doğrudan ilgisi olmamakla birlikte tezgâh veya makine çevresinde bulunanların da hareket eden kısımlarla temasını önleyecektir.

Madde 7 (Koruyucu Aralığı): Pres giyotin ve benzeri tezgâhlarda koruyucu aralığı ile operasyon noktasına olan uzaklıklar aşağıda verilmiştir.

     Koruyucu Aralığı

Koruyucunun Operasyon

(en çok mm)

Noktasına Uzaklığı (mm)

6

0 – 30

10

38 – 53

13

53 – 78

16

78 – 130

20

130 – 155

22

155 – 180

Bu ölçüler esas olmamakla birlikte, çalışan elini düz olarak tezgâh tablası üzerinde hareket ettirdiğinde, koruyucu aralığından geçen parmak uçları operasyon noktasına ulaşmayacaktır.

 

32

180 – 206

[/level-vip]

[level-standard]

Yazının devamını görüntüleyebilmek için lütfen bir paket satın alınız…

[/level-standard]

[level-visitors]

Yazının devamını görüntüleyebilmek için lütfen bir paket satın alınız…

[/level-visitors]

Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik