in

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

İŞ YERLERİNİN DURDURULMASINA DAİR UYGULAMALAR
HÜKÜMLER Kapatma kararının valilik ve il müdürlüğüne iletilmesiDurdurma işleminin kolluk kuvvetlerince yapılmasıMühür sökümü için Heyetin durdurma işlemini tekrar inceleyip karar vermesi
SÜRELER1 Gün24 saat2 Gün
HÜKÜMLER İşverenin mahkemeye durdurma için itirazıMahkemenin değişmez kararını vermesiİşveren eksiklikleri gidermiş ise müfettişlerin karar vermesi
SÜRELER6 iş günü6 iş günü7 Gün
İş sağlığı güvenliği 6331 sayılı kanun soruları

Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Demir Doğrama Atölye Risk Değerlendirme

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği