in

İSG Hizmetleri Yönetmeliği

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Metni word formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayın.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Metni pdf formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayın.

İlk olarak 2012 yılında yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, 2013, 2014 ve sonuncusu da 2016 yılında olmak üzere bu yönetmeliğin değiştirilmesine dair yeni yayınlanan yönetmeliklerle tekrardan düzenlenmiştir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nun kapsam alanına giren bütün iş yerlerinde geçerli olan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin amacı, İSG hizmeti vermek için kurulmuş olan işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile OSGB yani ortak sağlık güvenlik birimlerinin yetki ve sorumluluklarını belirlemetir. Aynı zamanda bu yönetmelik yetkilendirme ve belgelerin iptali gibi konuları da kapsamaktadır.

İSG Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İş Güvenliği

Deneme 9 (50 Soru)