in

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

OSGB-Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

 • OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmeli en az bir;
  • İşyeri hekimi,
  • İş güvenliği uzmanı,
  • Diğer sağlık personeli, istihdamı zorunludur.
 • OSGB’lerde tam süreli görevlendirilenler, başka bir OSGB’de veya işyerinde aynı unvanla veya Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında eğitici unvanıyla görev alamaz.
 • OSGB’lerde Unvan değişikliğinde yetki belgesi yenileme başvuru süresi 30 gündür.
 • Şirket ortaklarında değişiklik olması halinde, durum 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.
 • OSGB’ler herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin Genel Müdürlükçe iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade ederler.
 • OSGB’de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, OSGB’ce en geç 30 gün içerisinde yeni sorumlu müdürün İSG-KATİP üzerinden atanması zorunludur. Uzman atamaları ve işyeri ile yapılan sözleşmeler için bildirim süresi 5 gündür NOT: OSGB belgeleme / adres/bildirim işlemlerinde 5 ve 30 günlük süreler esastır. 
 • İşveren İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını, saklar.
 • Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak 1 ay içerisinde gönderir.
 • 50’den az çalışanı olan işyerlerinde işveren, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini etkin verebilmesi için çalışma süresince kullanılmak üzere uygun bir yer sağlar.
 • Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi zorunlu olmayan hallerde, işyerinde bu maddeye göre oluşturulan ve belirtilen şartları karşılayan birim, düzenlenen sağlık raporları bakımından İSGB olarak kabul edilir.
OSGB –  İSGB ODALARININ EBATLARI    
BİRİM ODALARI İSGB OSGB
İŞYERİ HEKİMİ ODASI(MUAYENE ODASI) 8M2  10M2
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ODASI 8M2    10M2
İLK YARDIM ACİL MUDAHALE ODASI 12M2   15M2
BEKLEME YERİ –      12M2

Sorumlu müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

 1. OSGB sorumlu müdürü;
  • OSGB personelinin görevlendirilmesinin takibinden
  • OSGB kayıtlarının tutulması ve düzenli olarak arşivlenmesinden,
  • Genel Müdürlük tarafından istenen belgelerin hazırlanmasından,
  • OSGB’lerin başvuru, yetkilendirme, vize işlemlerinin takibinden, sorumludur.
 2. OSGB’lerde tam zamanlı görevli bulunan işyeri hekimleri veya iş güvenliği uzmanları aynı zamanda sorumlu müdürlük görevini de yürütebilir.
 3. OSGB’lerce talep edilen veya bildirilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin iş ve işlemlerde, GenelMüdürlük tarafından sadece sorumlu müdür muhatap kabul edilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin tamamını incelemek için Tıklayın.

KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları (5 soru)

İSG Hizmetleri Yönetmeliği

İSG Hizmetleri Yönetmeliği