in

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

Fazla çalışma: İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmaları,
Fazla sürelerle çalışma: Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları ifade eder.

 TABLO ÜCRET(HER FAZLA SAAT İÇİN)İZİN(HER FAZLA SAAT İÇİN)
FAZLA ÇALIŞMA 45 SAAT ÜZERİ ÇALIŞMALARDIR%50 ARTAR1 SAAT 30 DK
FAZLA SÜRELERDE ÇALIŞMA 45 SAAT ALTI ÇALIŞMALARDIR%25 ARTAR1 SAAT 15 DK

1.ÖRNEK FAZLA ÇALIŞMA:  Saati 30 TL ye çalışan birisi 49 saat çalışırsa toplam ne kadar fazla ücret hak eder?(49-45=4saat fazla çalışmış, 4x30TL = 120TLX%50= 60 TL hak eder)

2.ÖRNEK FAZLA ÇALIŞMA: Bir haftada 49 saat çalışan birisi toplamda ne kadar fazla izin hak eder?(49-45=4 saat fazla çalışmış, 4×1,30 saat=6 saat izin hak eder)

3.ÖRNEK FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA: Haftalık 35 saatlik sözleşmesi olan birisi saatlik 30 TL almaktadır 40 saat çalışırsa toplamda ne kadar ücret hak eder?(40-35=5 saat fazla sürelerle çalışmıştır, 5x30TL =150TLx%25=37,5TL hak eder)

4.ÖRNEK FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA: Haftalık 35 saatlik sözleşmesi olan birisi 40 saat çalışırsa toplamda ne kadar fazla izin hak eder?(40-35=5 saat fazla sürelerle çalışmıştır, 5×1,15 saat=6 saat 15 dk izin hak eder)

Mazleme Deposu risk Analizi

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

İş Güvenliği Video Ders

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İSG Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik