in

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

Madde 1 (Amaç ve Kapsam): Bu yönetmeliğin amacı, çalışma sürelerinin uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemektir.

Madde 2 (Dayanak): 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. Maddesi.

Madde 3 (Çalışma süresi): Çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir. İş kanununun 66. Maddesinin birinci fıkrasında yazılı süreler de çalışma süresinden sayılır. Aynı kanunun 68. maddesi uyarınca verilen ara dinlenmeleri ise, çalışma süresinden sayılmaz.

Ara dinlenmeleri, iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak, 24 saat içinde kesintisiz 12 saat dinlenme süresi dikkate alınarak düzenlenir.


[level-premium]

Madde 4 (Haftalık normal çalışma süresi): Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz.

Madde 5 (Denkleştirme esasına göre çalışma): Tarafların yazılı anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir.

Denkleştirme 2 aylık südre tamamlanacak, bu süre toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar artırılabilecektir.

Madde 6 (Kısmi süreli çalışma): İşyerlerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır.

[/level-premium]

[level-gold]

Madde 4 (Haftalık normal çalışma süresi): Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz.

Madde 5 (Denkleştirme esasına göre çalışma): Tarafların yazılı anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir.

Denkleştirme 2 aylık südre tamamlanacak, bu süre toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar artırılabilecektir.

Madde 6 (Kısmi süreli çalışma): İşyerlerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır.

[/level-gold]

[level-vip]

Madde 4 (Haftalık normal çalışma süresi): Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz.

Madde 5 (Denkleştirme esasına göre çalışma): Tarafların yazılı anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir.

Denkleştirme 2 aylık südre tamamlanacak, bu süre toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar artırılabilecektir.

Madde 6 (Kısmi süreli çalışma): İşyerlerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır.

[/level-vip]

[level-standard]

Yazının devamını görüntüleyebilmek için lütfen bir paket satın alınız…

[/level-standard]

[level-visitors]

Yazının devamını görüntüleyebilmek için lütfen bir paket satın alınız…

[/level-visitors]

1 Mayıs'ta Açılıyoruz

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği