in

Alt İşverenlik Yönetmeliği

Güncel Alt İşverenlik Yönetmeliği metni word formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayın.

Güncel Alt İşverenlik Yönetmeliği metni pdf formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayın.

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çıkartılan Alt işverenlik yönetmeliği, asıl işveren ile alt işveren arasındaki ilişkinin kurulmasına yönelik şartları ve alt işverenlik sözleşmesinde yer alması gereken hususları düzenlemektir.

Alt işverenlik yönetmeliği ilk olarak 27.09.2008 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişen çalışma şartları ve Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi yolunda atılan önemli adımlar sonucunda 25.08.2017 tarihinde düzenlenerek yenilenmiştir ve şartlara uyumlu hale getirilmiştir.

İş Güvenliği Video Ders

Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

Güncel Alt İşverenlik Yönetmeliği

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği