in ,

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çocuk işçi 14 yaşını doldurmuş 15 yaşını doldurmamışilköğretimi tamamlamış kişidir.

*Günde 7/haftada35 saat çalışır(hafif işler)

*Günde 5/haftada 30 saat (reklam kültür işlerinde)

Genç işçi 15 yaşını tamamlamış 18 yaşını tamamlamamış kişidir.   

*Günde 8 saat/haftada 40 saat çalışır.

Okula devam eden öğrenci

*Günde 2 saat /haftada 10 saat çalışır.

*Çocuk ve genç işçiler 24 saatte kesintisiz 14 saat dinlendirilmeden çalıştırılmaz.

*Çocuk işçiler 2/4 saat arası çalışmalarda 30dk dinlendirilmeli, 4-7,5saat arası 1 saat dinlendirilir.

*Çocuk ve genç işçilerin haftalık izin süresi 40 saatten az olamaz.

*Çocuk ve genç işçilerin yıllık izin süresi 20 Günden az olamaz. Bölünmeden kullandırılır(yararına bir durum varsa ve kendi talep ederse en çok 2 ye bölünerek kullandırılır)

*Çocuk ve genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamazlar.

Çocuk ve Genç iĢçiler için Günlük Çalışma Süresinden Sayılan Haller

  • İşverenin vermesi gereken eğitimlerde geçen süreler,
  • İşverenin işyeri dışında gönderdiği kurslar ve toplantılarda geçen süreler ile yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen mesleki eğitim programlarında geçen süreler,
  • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından çalışan çocuk ve gençler ile ilgili olarak düzenlenen konferans, kongre, komisyon ve benzeri toplantılara temsilci olarak katılmaları nedeniyle işlerine devam edemedikleri süreler, çalışma süresinden sayılır


Güncel Alt İşverenlik Yönetmeliği

Ara Dinlenmeler ve Sözleşme Türleri

İş Güvenliği Video Ders

Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik