in

Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İSG TEMEL EĞİTİM SÜRELERİSAAT/KİŞİ BAŞIYENİLENME SÜRESİ
Az tehlikeli işyerleri içinEn az 8 saat3 Yılda en az 1 defa
Tehlikeli işyerleri içinEn az 12 saat2 Yılda en az 1 defa
Çok tehlikeli işyerleri içinEn az 16 saatYılda en az 1 defa

İşe Başlama Eğitimi: Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı işe, varsa kullanacağı iş ekipmanına ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren konularda uygulamalı olarak verilen eğitimdir.
Temel Eğitim: İSG eğitimi de denilen ve yönetmelikte bulunan Asgari Ek-1’de belirtilen konuları içeren ve düzenli aralıklarla tekrarlanan eğitimdir.
Uzaktan Eğitim: İletişim teknolojileri aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilen eğitim faaliyetleridir.
1-İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak düzenlenir. Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz.
2-Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte bir saatten az olmamak kaydıyla işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.
3-Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

Edirne'de iş kazası sanılan olay cinayet çıktı

Alt İşverenlik Yönetmeliği

Mazleme Deposu risk Analizi

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik