in

C sınıfı için İptal Edilen Sorular

1- Çağdaş iş sağlığı anlayışı bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İş sağlığı çalışmaları bütün çalışmaları kapsar.

B) Çalışanların sağlığı ile ailelerinin sağlığı arasında yakın ilişkiler vardır.

C) İş sağlığı hizmetleri işverenin sorumluluğundadır.

D) İş sağlığı hizmetlerinde başarılı olan ülkelerin hizmet modelleri bütün ülkelerde aynı şekilde uygulanabilir.

 

2- I- BS 8800

II- QS 9000

III- ISO 9000

IV- OHSAS 18001

Yukarıda verilenlerden hangileri İSG yönetim sistemidir?

A) Yalnız IV B) II ve III C) I, II ve IV D) I, II ve III


3- Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma ölçüm birimidir?

A) Candela B) Lux C) Joule D) Watt

 

4- Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde iş güvenliğini bozan tehlikeli durumlara örnek teşkil eder?

A) İşyerinin düzensizliği

B) Tehlikeli malzeme kullanma

C) Pürüzlü ve kaygan yüzeylerde çalışma

D) Çalışan makine ve teçhizat üzerinde bakım ve onarım yapma

 

5- Daire testere tezgâhlarında çalışma tablasının yerden yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) 80 B) 90 C) 100 D) 110


İptal Edilen Sorular

6331 Sayılı Kanun ile İlgili Çözümlü Sorular

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Yeni Mevzuat)