in

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik metni word formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayın.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik metni pdf formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayın

Avrupa birliğinin direktifleri doğrultusunda ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrultusunda hazırlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’in amacı tehlikeli maddelerin bulunduğu kurum ve kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önüne geçilmesi ve olabilecek kazaların hem insanlara hem de çevreye olan etkilerinin en aza indirgenmesi hedeflenerek, yüksek seviyede, etkili ve sürekli koruma sağlama amacıyla alınması gereken önlemler ile alakalı usul ve esasları belirler.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ilk olarak 30.12.2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik