in

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik metni pdf formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayın.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in amacı tüm yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ilk olarak 19.12.2007 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik