in

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği metni word formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayın.

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği metni pdf formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayın.

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına yönelik kanuna dayanılarak ve  Avrupa Birliği direktiflerine paralel olarak çıkartılan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği‘nin amacı PS basıncı 0,5 bar’dan daha yüksek olan basınçlı ekipman ve donanımların tasarım, üretim ve uygunluk değerlendirmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ilk olarak 22.01.2007 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin hükümleri  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülür.

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik